Kalkıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "kalkıp da" şeklinde ayr doğrusudur. Öte yandan kalkıpta, kalkıpda, kalkıp ta yazımları ise imla hatalıdır. Çünkü dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı birer kelimedir ve birleşmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


— Meselâ ne bileyim, aşk da, ö-lüm de ayrı ayrı birer gerçektir. Şimdi biz kalkıp da aşkla ölüm arasında bir çizgi çekerek : Tiyatronun aşka ihtiyacı vardır, ölüm sahneye ayak atmasın, diyebilir miyiz? Bilmem düşüncemi anlatabildim mi?
Kaynak: 11 Ocak 1950 ZaferSebep de ne imiş biliyor musun? Sabahleyin erkence kalkıp da odaları süpürmediği İçin kaynanası biraz söylenmiş. Elbette söylenir.
Kaynak: 14 Kasım 1949 AkşamVermeyip de ne yapsaydı? Umumi Heyetin toplantısında sayısı yüz elliyi geçen ortaklar arasından bir kişi kalkıp da “vermem!” demiş miydi? Ve hattâ, idare Heyetine karşı cn ufak bir itirazda bulunmuş muydu?
Kaynak: 21 Ocak 1950 Yeni İstanbulTerbiyesizin ne isi var orada? Utanmaz herif kalkıp da yüzüme karşı; «Senin key fine karışan yok, sen de bizim keyfimizi bozma. Burada uyuyorsun, horultundan herkes rahatsız oluyor.
Kaynak: 23 Eylül 1949 Akşambir sokak vardır ki, buradan vasıtalar yolun berbatlılığı yüzünden ip atlar gibi sıçrar dururlar ve mu-hakak harap olurlar. Bir alâkalısı kalkıp da bu 300 metrelik sokağı tanzim edip, hem blnbir külfetle getirtilen şu vasıtaları perişan etmekten kurtarmak hem de yolcuların sıhhatini korumak için bir tedbir almamıştır. Aynı sözler KurkÖydc, otomobillerin geçit yeri haline gelen.
Kaynak: 25 Eylül 1950 Yeni İstanbul
kalkmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Oynayıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre" oynayıp da" yazımı doğru, oynatıpta, oynatıp ta, oynayıpda yazımları yanlıştır. Zira dahi anlamındaki de ile bağlaç olan de ayrı yazılmalıdır.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Öyle fazla mızıka çalıp da oynayıp da yapmıyorlar, Çerkes dansı falan pek yapmıyorlar. Az yapılıyor, yapılıyor da eskisi kadar değil. Düğün böyle yapılırdı. Benim düğünüm de burada olmuştu. Çok soğuk bir gündü. Davullu zurnalı yaptılar ...

Kaynak: Ulaş Sunata, Hafızam Çerkesçe: Çerkesler Çerkesliği Anlatıyor


çerkes

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Tanıyıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre tanıyıpta, tanıyıpda, tanıyıp ta yazımları hatalıdır. Doğru yazım şekli "tanıyıp da" yani ayrı yazımdır. Zira dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı bir sözcük kabul edilir ve ayrı yazılır.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


O hikâyede, yazar uzaktan tanıyıp da hoşlanıverdiği bir kızdan bahsediyor. Bilmiyor kızın neyin nesi olduğunu; ama kendi kendine, şöyle tahminler yürütüyor; diyor ki: “Küçük, kaplamaları simsiyah kesilmiş bir ahşap evde oturduğunu...
Kaynak: Orhan Veli, Bütün Yazıları

tanımak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Çalışıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "çalışıp da" yazımı doğruyken çalışıpta, çalışıp ta, çalışıpda yazımları yanlıştır. Sebebi: dahi anlamındaki de veya bağlaç olan de ayrı bir sözcük olarak yazılır ve o yüzden D harfi T'ye dönüşmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Ekseriyetle, bir kimsenin hangi mükellef grupuna ithal edilmesinin gerektiği keyfiyeti sözü geçen kıstaslara istinaden kolayca tespit edilebilecektir. Meselâ haftada bir iki gün muayyen bir müessesede müşavir olarak çalışıp da Öbür mesaisini şahsi sorumluluğu altında ve kendi nam ve hesabına serbest avukatlık işlerine tahsis eden bir şahıs, şüphesiz, “serbest meslek erbabından addedilebilir (müşavirlik işleri dolayısiyle elde edilen meblâğlar “ücret” mahiyetinde olmakla beraber. Halbuki daimî olarak bir bankada...
Kaynak: 20 Ocak 1950 Yeni İstanbulÜlküsüz olanların, herhangi bir vazifeye gelir gibi Halkevlerine gelenlerin, yaptıklarını angarya damgasından kurtaramayanların bu mazhariyetin tadını tatmaları imkânı yoktur. Seçilip de gelmeyen, gelip de çalışmayan çalışıp da inkişaf İmkânlarını yaratamayanların Halkevlerinde yeri yoktur. Onlar «Halkevci» sıfatına lâyık değillerdir.
Kaynak: 28 Temmuz 1945 Akşam
çalışmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

İnanıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre inanıpta, inanıpda, inanıp ta yazımları yanlıştır. Doğru yazım ise ' inanıp da' şeklindedir. Sebebi şudur: dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı birer kelime sayılıp ayrı yazılırlar. Ünsüz benzeşmesinden de bu yüzden etkilenmezler.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


— sen bari söyleme bunu, bey kardeşin. O şıllığın lâfına inanıp da benim üzerime İftira atma. Kimsenin bir İğnesini...
Kaynak: 17 Ağustos 1950 Akşam
inanmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Açıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre açıpta, açıp ta, açıpda yazımları yanlıştır. Doğru yazım 'açıp da' şeklindedir. Zira dahi anlamındaki de ile bağlaç olan de ayrı sözcük kabul edilir ve ayrı yazılırlar. Ünsüz benzeşmesinden de etkilenmezler.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Evet, hangi birini anlatayım? Dolabını açıp da sıra sıra dizili düzinelerce elbise arasından giyeceğini tayin edemeyen bir sinema aktörü gibi memnun, fakat şaşkınım, kararsızım. Elimi bir buna, bir ona götürüyorum; işin içinden çıkamıyorum.
Kaynak: 12 Temmuz 1950 Yeni İstanbulKöylü, buğday tariaslle arpa tarlasını birbirinden ayıramayan, bulgurun neden yapıldığını bilmeyen şehirliye güler ve onun bütün bilgilerinden haklı olarak şüphelenir. Köylü nasıl olsa kendi yiyeceği kadar buğdayı ayıracağı İçin mahsul kıtlığından en çok zarar görecek vaziyette olan şehirli bu hayati mesela hakkında haber almak imkânlarından ve bilgilerden, mahrumdur Kar yağmadan evvel, ağaçlar çiçek açıp da buğday sürgün verdiği zaman İstanbulluların kar yağacak diye ödleri kopuyordu. Çünkü yine şehirlilere göre kar...
Kaynak: 14 Mart 1948 Akşam— Ben kavgadan kaçtıkça belâlar peşimden geliyor. Bu yaşa kadar ağzımı açıp da bir kimseye: «Gözünün üstünde kaşın var» demiş değilim.
Kaynak: 18 Mayıs 1948 AkşamNe yalan söyleyeyim, kendisi de güzel amma o tarafını bırak, sesine meftunum karının. Ağzını açıp da okumağa başladı mı benim iliklerim gevşiyor, kendimi kaybeder gibi oluyorum.
Kaynak: 19 Şubat 1950 Akşam— Faiz dediğin de nedir ki oğlum? Ben dükkân açıp da sarraflık etmiyorum ya. Başı sıkışanlara bir yardım olsun diye çıkarıp para veriyorum.
Kaynak: 21 Şubat 1948 AkşamBu sefer de gafil avlandık. Sen misin kavak yeline baş açıp da kışa dudak büken? Geç geldi amma bu geliş pek hışımlı oldu.
Kaynak: 30 Ocak 1950 AkşamVurduğu zaman, Allah yaratmış, demezdi. Amma ve lâkin, karşısında ağzımı açıp da bir çift lâf söylemezdim. Bugüne bugün ben de evlât yetiştirdim, gelin sahibi oldum.
Kaynak: 4 Mart 1949 AkşamLokum da lokum olsa bari. Kutuyu açıp da üzerinden bir tane alınca şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kaldı Haramzadenin evlâdı nasıl da akıl etmiş bu işleri? Zamane çocukları böyle işte.
Kaynak: 8 Ekim 1949 Akşam
açık

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Bitiripte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına "bitirip de" yazımını doğru bulmakta, bitiripte, bitiripde, 'bitirip te' yazımlarını ise yanlış bulmaktadır. Sebebi, dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de'nin ayrı bir kelime olarak ayrı yazılması ve D'nin o yüzden yumuşak kalıp sertleşmemesidir.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Lisede okunan yeni bahislerin sayısı da pek fazla değildir. Liseyi bitirip de bir meslek okuluna girenler lisede okudukları derslerden seçtikleri kola alt olanlarını nasıl olsa daha derinden okuyacaklardır. Böylelikle tahsil müddetini kısaltma...
Kaynak: 12 Ekim 1945 Akşamkongre çalışmalarını bitirip de dağıldığı zaman ortada ne kalacak? Partinin bünyesi bu imtihandan zayıflayarak...
Kaynak: 16 Haziran 1949 Akşam...biraz muğlak, epeyce güç ve dakik âletlerle istihsal yapmasını derece derece becerebilmelidirler. Amerika kıtasında ve rakibi Sovyetler'de tahsilini bitirip de asri âlet ve makinelerden bazılarını kullanmasını öğrenememiş vatandaş tasavvur edilemez. Bu hal de, her durumdaki ferdi ve cemiyetin her bölgesini ileri götürmeğe yarıyor.
Kaynak: 24 Aralık 1950 Akşam...yarıda kalmış bir mektup buldu, şimdi hatırlıyordu: Arlet'in kaçışından birkaç gün sonra yazmağa başlamış, fakat tamamlamak kuvvetini kendinde bulamamıştı. Mektubunu bitirip de nereye ve kime gönderecekti? Karısının adresini bilmiyordu ki...
Kaynak: 7 Ekim 1949 AkşamSon günlerde depremleri olmadan birkaç gün evvel haber veren bir alet yaptığını iddia eden vatandaş da bunlardan biridir Bazı gazetelerde İcadıyla alay edilmesine canı sıkılmış. Gönderdiği mektupta ben bu alet sayesinde deprem olacağını birçok arkadaşlarınla, hattâ bazı bakanlıklarda çalışan tanıdığım evrak memurlarına, bir-iki müdüre haber verdim, dedikten sonra şu satırları yazıyor: «Kendimi bileli beri ilim ve fen sahasında uğraşır, didinirim, ilk mektebi dört senede bitirip de daha fazla tahsile maddeten imkân bulamadığıma rağmen içimdeki ateş her türlü imkânsızlıkları ve engelleri yıktı: çalışıp öğrenmek ve bilmek imkânını verdi. Deprem aleti icatlarınım dördüncüsüdür.
Kaynak: 8 Mayıs 1945 Akşam
deprem

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Bitipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre bitipde, bitipte, bitip te yazımları yanlış olup doğru yazım "bitip de" şeklindedir. Bunun sebebi, dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de'nin ayrı kelime kabul edilip ayrı yazılması ve sessiz benzeşmesine tâbi olmamasıdır.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Arkasından öbür muhripler, daha sonra diğer deniz kuvvetleri birbirlerinin dümen suyunda ilerlediler. Bu tören bitip de Gaziantep muhribi, Dolmabahçe önünde demirliyen Yavuz’a doğru yol alınca bütün bu deniz kalabalığını, bayrakları ile, sesleri ve neşesi ile renkten ve insandan bir etek halinde arkasından çekip sürüklemeğe başladı.
Kaynak: 16 Temmuz 1950 ZaferKaran şuydu; Doktorla evleneceği güne kadar sırrını saklamak. Ancak, nikâh muameleleri bitip de birleşmeleri sağlama bağlandıktan sonra İtirafını yapacaktı. Yatak odalarına girdikleri zaman...
Kaynak: 21 Ocak 1950 AkşamHarp hali ipekçiliği fazla İnkişaf ettirmiş ve harbin verdiği fazla alım kabiliyeti gibi sebeplerle fiyatlar keza yüksek olarak tespit olunmuştur, imalâtçı yalnız imalâtçı olarak kalmamış, kârı sonuna kadar kendine hasretmekle toptancı ve perakendeci tacir durumuna da girmişti. Harp hali bitip de normale avdet edilince; halkın alım kabiliyeti daralmış ve imalâtçılık toptan ve perakende tacirlik gibi sıfatlan kendinde toplayan ipekçi bu sebepten müşkül vaziyete düşmüştür. Bugün iktisadi Devlet teşekkülleri olsun, sanayiciler ve tacirler olsun stoklar dolayısiyle müşkül durumdadırlar.
Kaynak: 28 Mart 1950 Yeni İstanbul
bitmek

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Başlayıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "başlayıp da" yazımı doğru, başlayıpta, başlayıpda, 'başlayıp ta' yazımları ise, buradaki 'da' dahi anlamındaki de ya da bağlaç olan de olduğu için yanlıştır. Bu tür ifadeler ayrı kelimedir ve ayrı yazılır. Ünsüz benzeşmesinden de etkilenmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Ayrıca yine savaşçılarının arasından bin tane de okçu seçip, bolca ok ve okluklarıyla beraberine alarak, güneş sapsarı ışıklarını göklere yaymaya başlayıp da gün sonu gelirken ordusuyla yola çıktı. Yanına alıp da götüremeyeceklerini...

Kaynak: Firdevsi, Şahname IIbaşlamak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Sürüpte Nasıl Yazılır?

TDK kuralları sürüpte, sürüpde, 'sürüp te' yazımlarını yanlış bulurken "sürüp de" yazımını doğru bulur. Sebebi, dahi anlamındaki de ile bağlaç olan de'nin ayrı birer sözcük sayılması, ayrı yazılması ve ünsüz benzeşiminden etkilenmemesidir.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


...annesinin de kullandığı) ve bergamot özlü tatlı ve sürekli kokuyu sürüp de losyon yemek odasında ve Ernest'in saçlarında kokup durduğu zaman, bu ayrıcalık ona büyük sevinç verir, şişeyi kendinden geçmiş gibi, derin derin koklardı.

Kaynak: Albert Camus, İlk Adamkoku

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kazanıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "kazanıp da" yazmak gerekir. Kazanıpta, kazanıp ta, kazanıpda yazımlarının yanlış olmasının sebebi dahi anlamındaki de ile bağlaç olan de'nin ayrı birer kelime sayılıp ayrı yazılması ve bu nedenle ünsüz benzeşmesinden etkilenmemesidir.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Hayatlarını kendi başlarına kuran kadınlarda görülen gururun tehlikeli yanı, yuva yoksunluğu, bunu da hissediyor o, hayatındaki boşluğu, kazanıp da kazandığını tüketmenin, harcamanın yorgunluğunu hissediyor..

Kaynak: Stefan Zweig, Günlüklerkazanmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Söylenipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre söylenipte, söylenipde, söylenip te yazımları hatalı olup "söylenip de" yazımı doğru olan yazımdır. Zira dahi anlamındaki de ile bağlaç olan de solundaki sözcükten ayrı yazılır ve onun sert ünsüzünden etkilenip sertleşmez, D şeklinde kalır.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Her ne kadar Tekel idaresinin bir şarap imalâthanesi varsa da ihtiyaca cevap verecek mahiyette olmasa gerektir. İktisaden çökmüş bir vaziyette olan bu belde, mutlak bir İktisadî kalkınma yapabilmek için kaç yıldır söylenip de bir türlü tahakkuk ettirilemeyen Almus barajı ve büyük elektrik santralinin kurulması şarttır. Çatalağzı santrali gibi bir tesisin kurulmasının elzem olduğunu, hükümetin de kabul buyuracağını ümit ediyorum. Bu işin de kurulması kararlaştırılıp da projeleri hazırlanan tesisler arasına alınmasını, hemşehrilerim adına ilgili bakanlıktan rica ediyorum.
Kaynak: 1 Aralık 1950 Zafer
söylemek

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Görünüpte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "görünüp de" yazımı doğru, görünüpte, görünüpde, "görünüp te" ise yanlıştır. Zira dahi anlamındaki de ve de bağlaç olan de ayrı bir sözcük sayılır ve ayrı yazılırler. Sert ünsüzler de benzeşmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Hani şöyle iş yapıyormuş gibi görünüp de oturdukları yerde takır takır aylık alanlar vardır. Beni de öyle bir yere kayırsalar ne olur sanki? Bir adamın yükünden dünya yıkılmaz ya.
Kaynak: 9 Eylül 1950 Akşam
görünmek

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Edilipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "edilip de" yazımı doğru, edilipte, edilipde, edilip te yazımları yanlıştır çünkü dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı yazılır. Zira ayrı bir sözcüktür.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Nihayet arkadaşlar haline acır, ona yine itibarlı, fakat göze görünmiyen bir mevkide yer bulurlar. Asıl tecrübe edilip de muvaffak olanın hali dumandır. Tecrübe edilen adam falan mesuliyet mevkiinde muvaffakiyet mi gösterdi?
Kaynak: 22 Ağustos 1950 Akşamşarkı söyleyen, cambazlık ve soytarılık eden bir sürü »artist»in fotoğrafları arasında saklıyormuş, Chandra Lal da bunlardan biri telâkki edilebilirdi. Sonradan, tevkif edilip de bu fotoğrafın kime ait olduğu sorulunca, ismini unutttuğu bir Hintli hokkabazındır! dedi.
Kaynak: 24 Ağustos 1949 Akşam
hokkabaz

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Bulunupta Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre bulunupta, bulunupda, bulunup ta gibi yazımlar yerine "bulunup da" yazmak gerekir çünkü dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı bir kelime olarak ayrı yazılmalıdır ve D harfi o yüzden sertleşmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Bunların çoğunu gülünç bulur, söyleyeni terslersiniz. Fakat boşta bulunup da bir tanesine inandınız mı ve bilgiçlik taslamak için başkasına tekrar ettiniz mi işiniz bitmiştir.
Kaynak: 17 Mart 1941 - VatanDiğer taraftan şirkete dahil olan ve faaliyette bulunan 129 fırından gayrı elinde fırın İşletmek ruhsatiyesi bulunup da aldıkları unları şirkete dahil fırınlara devreden kırktan fazla fırın sadece ekmek salmakla meşguldür. Belediye bu gibi fırınların ellerinden ruhsatiyelerin alınmasının mümkün olup olmadığını tetkik ettiriyor.
Kaynak: 18 Şubat 1948 AkşamHele her taraftaki kötü (haber)lerden çok umutsuz olan İstanbullu Türkler bu kazancı duyar duymaz artık acı düşüncelerini unuttular, ileriye büyük bir inanma ile bakmağa başladılar. O günlerde İstanbul'da bulunup da inönünde kazandığımız büyük zaferin sevinciyle yapılan şenlikler görülmeliydi. Sanki Türkün gök yüzünde yeni bir yıldız doğmuş, sanki Türk yeniden dünyaya gelmişti.
Kaynak: 23 Kasım 1934 - ZamanVilâyet bunu yatanda alâkalılara bildirecektir. Yeni koordinasyon kararına göre perakende zeytinyağı satacaklar tespit ve ilân edildikten sonra ellerinde yağ bulunup da satmalarına İzin verilmeyenler en geç bir hafta içinde bu yağları izinlilere devretmeğe mecbur olacaklardır. Şehre muhtelif istihsal mıntıkalarından zeytinyağı gelmeğe başlamıştır.
Kaynak: 27 Şubat 1945 Akşamlu Adliye binasında Üsküdar icra memurluğu odasmda üç defa bağınldıktan sonra en çok artırana ihale edilecektir. Ancak şartname bedeli muhammen kıymetin %75'ini bulmaz veya satış istiyenlerin alacağına rüçhan olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakların mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhiidii baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdit edilir. 15/6/939 tarihinde perşembe günü saat 16'da Üsküdar Îhsaniye Şerif bey çeşmesi sokağında icra memurluğu odasında yapılacak artırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartüe en çok artıranlara ihale edilir.
Kaynak: 28 Nisan 1939 - Yeni Sabah...elindeki kanuni hükümlere göre, çini fabrikası kurup İşletememektedir. Fakat muayyen bir sermaye bulunup da bir şirket kurulduğu takdirde, çini fabrikasının tekrar işletilmesi kabil olacaktır. Vali ve Belediye reisi Dr...
Kaynak: 4 Haziran 1945 Akşamrüşvet devrini ibret gafile tetebbu etmek gerektir. O samanlarda iş başında bulunup da bir müddet başlı basına hüküm süren ve o devrin alçak, habis manevîyellle ahlakî seviyesini...
Kaynak: Yeni Sabah - Ocak 1949
bulunmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Geçipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre geçipte, geçipde, geçip te yazımları hatalıdır ve "geçip de" yazımı doğrusudur. Bunun sebebi dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de'nin ayrı yazılması ve ünsüz benzeşmesine uğramamasıdır.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


efendi oğlum. Hele bu sıcaklarda hâkimin karşısına geçip de lâf yetiştirmek kolay mı? Vaktiyle bizim komşu Hösameddin beylerin arsa dâvasını dinlemek için bir defa mahkemeye...
Kaynak: 10 Temmuz 1950 AkşamBir de Pat’ın Bellamy’nin karisiyle Sue’yi aldattığını öğrenince artık öfkesi som haddini bulmuş olacak. Derken gökten düşer gibi eline böyle bir delil geçip de Pat’ın hayatını tehlikede görünce artık sevincine payan olamaz. Adam aklını oynatmış.
Kaynak: 11 Haziran 1950 ZaferÖğleden sonra seçime iştirak birdenbire fazlalaştı. Günün yarısı geçip de akşama vakit az kaldığından Adeta vatandaşlar reylerini kutlanmak için telâşlanıyorlardı. Bu sebeple ikiden sonra dolaştığımız...
Kaynak: 15 Mayıs 1950 Yeni İstanbulSeslendim; «Ayol, buraları niçin temizlemedin? Ben bu pis avludan geçip de odama nasıl gireyim?» dedim. «Çok konuşma...
Kaynak: 19 Ağustos 1949 AkşamSepeti elime aldım, parayı koynuma soktum, evden çıktım. Tramvay yolunu geçip de öbür sokağın köşesini dönerken şu oğlanla karşılaştım. «Efendi oğlum, hükümet pazarı açılmış.
Kaynak: 20 Haziran 1949 Akşam
geçmek

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Edipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre edipte, edipde, edip te yazımları yanlıştır, "edip de" şeklinde ayrı ve D harfiyle yazılmış hali doğrusur. Zira dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı yazılır ve bunlar ek gelen ünsüzle benzeşmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


...gözüne bırakmıştır. Israr edip de makbereyi açtırınca, bu delil dikkati çekecekti. Cella’nın zannınca, ölülerin bu işe müdahale ettikleri fikri kuvvetlenecekti.
Kaynak: 11 Mart 1950 AkşamHer işimi kendisine havale ettim. Dün sabah arsamı iki bin liraya almak için bir tellâlın yanı sıra bir adam geldi amma cesaret edip de peki diyemedim. Ben Selim efendiden gayri kimseye inanmam.
Kaynak: 13 Aralık 1950 AkşamBizde tetkiklere, rakamlara dayanarak değil de, şahsi intihalara güvenerek fikir beymı edildiği ye bu türlü sezişlerle kanunlara madde koydurulabildiği için «İşte biz demedik miydi? Gazeteler intihar haberlerini yazdığı için İntiharlar çoğalıyor» diyenler muhakkak bulunacaktır, Fakat tuhafı şu ki; İntihar etmeğe teşebbüs edip de kurtulanlardan hiçbiri «Falan gazetede bir intihar haberinin pek ballandırıla ballandırıla yazıldığını gördüm. İmrendim...
Kaynak: 14 Ağustos 1950 AkşamYanlışlıkları gördükçe içleri titrer: dertlerini açacak adam ararlardı; derman ararlardı. Fakat bir türlü cesaret edip de efendilerine zamirlerini dökemezlerdi. Hem böyleleri ihtiyaten ve esasen gözden düşürülmüşlerden 'oldukları için sözleri mesmû olmazdı... Bunlar kimlerdi?
Kaynak: 15 Ağustos 1949 AkşamBu sebepte halk bizi affetmelidir. Seçim zamanı geldi mi hükümet, ben bitarafım, seçimleri siz yapacaksınız, diye partiye dayanıyor, Meclis teşekkül edip de hükümet İş başına geldi mi bizim vazifemizin nihayete erdiği bildiriliyor. Bir merkezi...
Kaynak: 18 Mayıs 1948 AkşamGeneral, ateş hattının 1 mil kadar gerisine giderek durumu gözden geçirmiş. Düşman uçakları hücum edip de herkes bir yere sığınırken Mac Arthur’Ün omuzunu silkip yürümesine devam etmesi, dönüşte de...
Kaynak: 19 Temmuz 1950 Yeni İstanbulDünyanın keyfini çıkarmasını iyi bilirdi amma ömrü boyunca eline bol bir para geçmedi zavallının. Fakat inkâr edip de günaha girmeyeyim, hiç de sıkıntı çektirmedi bana. Dünyanın ucuz zamanlan idi.
Kaynak: 20 Haziran 1950 AkşamÇünkü icatlar ve keşifler tarihi biraz da alaylar, deli yerine konmalar, kahkahalar tarihidir. Edison gramofonun babası olan fonograf aletini icat edip de bilginlere gösterdiği zaman herkes Edison'u karnından konuşuyor zannederek kahkahalarla gülmüş; hattâ Fransanın sayılı Alimlerinden biri canlı mahlûkların dışında her hangi bir maddenin insan sesi çıkaramıyacağım ilmî delillerle ispat etmiştir! «Bir alet yapıp uçacağım» diyenlerin çoğu uzun zaman tımarhanelere lâyık görülmüştür...
Kaynak: 21 Haziran 1945 AkşamBunlar hakkında İstatistik yoktur. Acaba kimse merak edip de 100 hanelik bir köyde kaç kişinin çift koştuğunu sorup öğrenmiş midir? Dahası var.
Kaynak: 22 Şubat 1948 Yeni Sabah«Doğru yoluna git, Hamdi. Sululuk edip de başımı belâya sokma» dedim. Bu defa bıçağa davrandı; «Belâ öyle olmaz, böyle olur» diyerek üzerime yürüdü.
Kaynak: 27 Eylül 1950 AkşamBu yıl da, üç bin çocuğa elbise, ayakkata ve palto dağıtacağız. Hayırsever vatandaş bize müracaat edip de on lira verirse fakir olduğuna İnandığı bir çocuğa hemen elbise temin edebileceğiz. Masrafın geri kısmını kurumumuz ödemeğe karar vermiştir.
Kaynak: 28 Ekim 1949 AkşamZekiye hanım da; "Aman, ben eve geç kaldım. Hem şu mübarek günde şunun bunun gıybetinde lâf edip de günaha girmiyelim" diye koşarak aşağıya indi. Bir de ne görsün?
Kaynak: 29 Eylül 1943 AkşamTuzu mu? Peyniri mi?» Zahmet edip de üzerine bunlardan serpmece kalkışmayınız... Tesir etmez.
Kaynak: 4 Mart 1945 Akşam
peynir

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Durupta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre durupta, durupda, durup ta değil "durup da" yazmak gerekir. Bunun nedeni dahi anlamındaki de ile bağlaç olan de'nin ayrı yazılması ve ayrı bir sözcük olarak ünsüz benzeşmesinden etkilenmemesidir.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Harman yerlerinde hiç bir döven biz geçerken durmadı. Bu kadar güzel ve muntazam uçan bir filoya durup da neye bakmıyorlar diye âdeta kızdım. Sebebini şimdi anlıyorum.
Kaynak: 13 Ağustos 1950 Yeni İstanbulO hâlâ Budapeşte’nin Teşrihi Marazî Enstitüsündeki salonu tezyin etmektedir. Bu tahnit edilmiş çocuğun karşısında durup da müteessir olmamak kabil değildir. Yanından ayıramadığı oğlunu senelerce yazıhanesinde bir iskemle üzerinde oturtmuş olan babanın kendisi göçtüğü halde bu yavru hâlâ salonda teşhir edilmektedir.
Kaynak: 27 Nisan 1950 ZaferGeneral Cebesoy ötedenberi partimiz saflarında ve bulundukları yüksek devlet hizmetlerinde hepimizden daima hürmet görerek çalışmış bir arkadaşımızdır. Bu itibarla partiden ayrılmış olmasını ve bunu durup durup da tam seçimlere girerken yapmış bulunmasını ancak teessürle karşıladık. Sayın general bize yolladığı istifanamesinde bu anılmayı mühim bazı sebeplere bina etmektedir.
Kaynak: 28 Mart 1950 Yeni İstanbul
durmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Gerekipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "gerekipte" şeklindeki birleşik yazım yanlıştır. Doğrusu "gerekip de" şeklindeki ayrı yazımdır çünkü dahi anlamındaki de ya da bağlaç olan de işlevi gören 'de' ayrı bir kelime sayılır ve sessiz benzeşmesinden etkilenmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Yazmam gerekip de yazamadığım yazılar, yapmam gerekip de yapamadığım işler, okumam gerekip de okuyamadığım kitaplar, en olmadık yerlerde ve en olmadık zamanlarda birden aklıma gelir, içim içime sığmaz olur. Yaşamım boyunca hep altında...

Kaynak: Aziz Nesin, Bir Dokun Bin Dinle

gerek

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.