bitip te etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bitip te etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Bitipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre bitipde, bitipte, bitip te yazımları yanlış olup doğru yazım "bitip de" şeklindedir. Bunun sebebi, dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de'nin ayrı kelime kabul edilip ayrı yazılması ve sessiz benzeşmesine tâbi olmamasıdır.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Arkasından öbür muhripler, daha sonra diğer deniz kuvvetleri birbirlerinin dümen suyunda ilerlediler. Bu tören bitip de Gaziantep muhribi, Dolmabahçe önünde demirliyen Yavuz’a doğru yol alınca bütün bu deniz kalabalığını, bayrakları ile, sesleri ve neşesi ile renkten ve insandan bir etek halinde arkasından çekip sürüklemeğe başladı.
Kaynak: 16 Temmuz 1950 ZaferKaran şuydu; Doktorla evleneceği güne kadar sırrını saklamak. Ancak, nikâh muameleleri bitip de birleşmeleri sağlama bağlandıktan sonra İtirafını yapacaktı. Yatak odalarına girdikleri zaman...
Kaynak: 21 Ocak 1950 AkşamHarp hali ipekçiliği fazla İnkişaf ettirmiş ve harbin verdiği fazla alım kabiliyeti gibi sebeplerle fiyatlar keza yüksek olarak tespit olunmuştur, imalâtçı yalnız imalâtçı olarak kalmamış, kârı sonuna kadar kendine hasretmekle toptancı ve perakendeci tacir durumuna da girmişti. Harp hali bitip de normale avdet edilince; halkın alım kabiliyeti daralmış ve imalâtçılık toptan ve perakende tacirlik gibi sıfatlan kendinde toplayan ipekçi bu sebepten müşkül vaziyete düşmüştür. Bugün iktisadi Devlet teşekkülleri olsun, sanayiciler ve tacirler olsun stoklar dolayısiyle müşkül durumdadırlar.
Kaynak: 28 Mart 1950 Yeni İstanbul
bitmek

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.