Ayak Bastı Nasıl Yazılır

Ayak basmak bir deyimdir ama birleşik kelime değildir. TDK kurallarına göre birleşik kelime haline gelmesi için ifadedeki kelimede tam bir anlam kaybı olması lazım. Oysa "Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı" derkenki ayak basmak tabiri gemiden inmeyi ifade etmekle birlikte ayağı yere basmak anlamını kaybetmiş de değildir.

O nedenle ayak basmak fiili ayrı yazılır.

Ancak "ayakbastı parası almak" gibi tabirlerde yani eylem değil de ad şeklinde kullanılan halinde ayakbastı tabiri birleşik yazılır. "Gel senden bir ayakbastı parası alalım" derken ad tamlamasının ("ayakbastı parası") tamlayanı olabilen bir ad söz konusudur.
2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ay Sonu Nasıl Yazılır

"Aysonu" TDK ve Dil Derneği'ne göre yanlış yazımdır. Doğru yazım "Ay sonu" şeklinde ayrı yazımdır. Zira bu iki kelimenin birleşerek yeni, özel bir anlam oluşturduğu kanaatine varılmamış. Ay sonu ifadesi, ayın sonunda ayrı, özel bir durum ifade etmez. Aybaşı ise öyle değildir; özel sektör çalışanlarının maaş gününü, kadınların özel günü vs. ifade edebilir. Bkz. Aybaşı ayrı mı yazılır

Çekim eki geldiği zamanda -y değil -n harfi gelir çünkü bu bir isim tamlamasıdır: ay sonunu, ay sonuna vs...

- Ay sonunu getiremiyorum
- Ay sonunu nasıl getirebilirim
- Ay sonuna kadar hava durumu nasıl

gibi.

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Aybaşı Ayrı mı Yazılır

Aybaşı kelimesi TDK İmla Kılavuzu'nda bulunmaz ama bunun sebebi ayrı yazılması değildir. TDK Güncel Sözlük'te "Aybaşı" maddesi vardır ve TDK bitişik yazımı doğru kabul eder. İnternetteki İmla Kılavuzu'nda bazı kelimeler atlanabilmektedir.

Dil Derneği'ne göre de Aybaşı bitişik yazılan bir kelimedir. "Ay başı" yazımı ise yanlıştır.

Bazen takvimdeki ayın ilk günü ile kadınların özel günlerini ayırt etmek için farklı yazıma başvurmak isteyenler olabilmektedir ama genel kabul, her ikisinin de bitişik yazılması yönündedir. Ayırt etmek için regl, muayyen gün gibi tabirler kullanılabilir.

Ayrıca belirtelim ki Aybaşı kelimesine çekim eki gelince -y değil -n kaynaştırma harfi alır. Aybaşını, aybaşına gibi.

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Büyütmek Mi Büyültmek Mi

TDK sözlüğüne göre Büyültmek kelimesi de vardır Büyütmek kelimesi de vardır. İkisi hemen hemen aynı anlama gelir.

Büyütmek kelimesi daha çok görmemizin sebebi Büyültmek'in yanlış olması değildir; Büyütmek kadar yaygın kullanımı olmamasıdır.

Yani her iki yazım da doğrudur çünkü Büyümek fiilinden fiil türeten -üt eki de vardır -ült eki de vardır. Aralarında sadece yaygınlık farkı vardır. Büyütmek çok daha sık kullanılır; okur tarafından pek yadırganmaz.

büyültmek nasıl yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Terceme mi Tercüme mi Tercime mi

Bir metni bir dilden başka dile aktarmaya TERCÜME denir. Türk Dil Kurumu'na göre de Dil Derneği'ne göre de doğru yazım bu şekildedir.

Bazı yazarların "terceme" yazmayı tercih etmesinin sebebi, tercüme kelimesinin Türkçeye Arapçadan geçmiş olması ve Arapçadaki orijinal söyleyişin "terceme" (ترجمة) şeklinde olmasıdır.

Ne var ki bu kelime yüzlerce yıl Türkçede kullanılagelmiş ve artık Türkçenin malı olmuştur. Türkçe konuşan insanlar bu kelimeyi en az yüz yıldır bu şekilde telaffuz etmektedir. O yüzden "tercüme" şeklinde yazılması doğrusudur.

Eğer Türkçeye giren her kelimeyi geldiği dildeki gibi telaffuz edecek olsaydık merdiven yerine nürdeban, Çarşamba yerine Ceharşembe, lügat yerine luğat dememiz ve öyle yazmamız gerekirdi.

Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği Türkçeye yerleşmiş kelimelerin yerleşik ve yaygın kullanımını doğru saymak konusunda mutabıktır.

Bir de tercüme yerine "Tercime" yazanlar vardır. Bu sadece bilgisizliğin eseridir.

Ayrıca Arapçadan dilimize geçmiş tercüme kelimesinin 'yerli ve milli' eşanlamlısı "çeviri" kelimesi mevcuttur. Çeviri kelimesinin yazımı üzerinde uyuşmazlık yoktur.


terceme mi tercüme mi2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Ters P Nasıl Yazılır

Aşağıdaki butona basarak bu harfi bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.
Bir diğer ters p işareti de paragrafları gösteren aşağıdaki işarettir.


Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ters Tırnak İşareti Nasıl Yazılır

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.ters tırnak işareti2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur