Onore Etmek Mi Onure Etmek Mi

Fransızca honorer kelimesinden geldiği için "Onore etmek" doğrudur. Dil Derneği bu yazımı doğru kabul eder.

TDK Sözlük bu kelimeyi almamıştır. "Şereflendirmek", "şerefyap etmek", teşrif etmek, onurlandırmak gibi çeşitli karşılıklar varken kurumun, bu kelimenin ödünç alınmış olmasını anlamsız bulmuş olması muhtemeldir.

Onore etmek onur vermek, onurlandırmak anlamına geldiği halde Onur kelimesi U harfiyle yazılır çünkü bu kelime Fransızca "honneur" kelimesinden gelmiştir.

- Onore etmek
- Onore olmak
- Onore edeyim derken madara etmek
- Sabri Sarıoğlu'nu onore etmek istedik
yazımları doğrudur.

- Onure etmek
- Onure olmak
- Onure edeyim derken madara etmek
- Sabri Sarıoğlu'nu onure etmek istedik
yazımları ise yanlıştır.

Basılı eserlerden örnek verelim:

.....onore etmek lazımsa mahalli heyet diye başına bir milletvekilini katıp gitmiyelim. Böyle rasgele ziyaretlerle efkârıumumiye bulandırılamaz.....
10 Mayıs 1949, Zafer


Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Akşam Üzeri Ayrı Mı Yazılır

TDK Sözlük'e göre Akşamüzeri birleşik yazılır. Dil Derneği Yazım Kılavuzu da bu görüştedir.

- Akşamüzeri mutsuzluğu
- 35 yaş temmuz ortası akşamüzeri 6
- Çocukken akşamüzeri çizgi film izlemek
- Kalbin akşamüzerleri

yazımları doğrudur.

- Akşam üzeri mutsuzluğu
- 35 yaş temmuz ortası akşam üzeri 6
- Çocukken akşam üzeri çizgi film izlemek
- Kalbin akşam üzerleri
yazımları yanlıştır.

Çekimi de şöyledir:

- akşamüzerine, akşamüzerini, akşamüzerleri, akşamüzerinden
yazımları doğrudur.

- akşamüzeriye, akşamüzeriyi, akşamüzeriler, akşam üzerinden
yazımları yanlıştır.

Basılı eserden alıntı yapılabilir:
Dün akşamüzeri morgdan gelen raporda 80 yaşındaki Hacı Osman'ın kalp sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. Çalındığı söylenilen bin lira ile elbisenin bulunması.....
20 Mart 1941, Vatan

Ayrıca bkz. Akşamüstü-Akşamüzeri Nasıl Yazılır

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Aç Gözlü Ayrı Mı Yazılır

Açgözlü, TDK kurallarına göre birleşik yazılır çünkü 'aç gözlü' kelimeleri zamanla kaynaşmış sıfat haline gelerek (açgözlü insan, açgözlü adam) özel bir anlam kazanmış, adeta yeni kelime haline gelmiştir.

- Açgözlü kedi ile köpek
- Tabaktaki son üç köfteyi yiyen açgözlü erkek
- Açgözlü dolandırıcı
gibi yazımlar doğrudur. Bunun aksine

- Aç gözlü kedi ile köpek
- Tabaktaki son üç köfteyi yiyen aç gözlü erkek
- Aç gözlü dolandırıcı
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızdan örnek bir alıntı yapalım:

Roma'daki Yunan sefirinin 3 haziran tarihli bir telgrafı, İtalyan emperyalizmindeki açgözlülük hakkında pek açık bir fikir vermektedir. Bu telgrafa göre...
Vatan, 17 Ocak 1941

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Neyseki Nasıl Yazılır

"Neyse ki" ayrı yazılır. TDK kurallarına göre bağlaç olan ki'yi ayrı yazmak gerekir.

- Neyse ki yarın var
- Neyse ki çayın demi var
- Neyse ki hiçbir şey yolunda gitmiyor
yazımları doğrudur.

- Neyseki yarın var
- Neyseki çayın demi var
- Neyseki hiçbir şey yolunda gitmiyor
yazımları ise yanlıştır.

Kafa karıştırıcı olan şudur ki TDK Oysaki, Mademki, İllaki gibi kelimelerin birleşik yazılması gerektiğini söylerken "neyse ki"yi bu kümeye sokmamıştır. Bunun sebebi şu olabilir: "Neyse ki"deki bağlaç ki gerçekten bağlaç işlevi görmektedir. Fakat Mademki, Oysaki, İllaki kelimelerindeki ki'yi kaldırınca anlamda ciddi bir eksilme olmamaktadır. Bunlar "Madem", "Oysa" ile aynı anlama gelmekte ve aynı şekilde kullanılmakta, aralarında sadece vurgu farkı bulunmaktadır. "Neyse ki" ile "Neyse" arasındaki benzerlik ise bu nitelikte değildir.

Matbuattan da örnek verelim:

Neyse ki, gecekondular, hep böyle yarı toprak altı değildir? İçlerinde pek şirinleri, pek cana yakınları da vardır. Şu yarısı Fransız kiremitli, yarısı paslı tenekeden...
Zafer gazetesi, 15 Mayıs 1949

Ayrıca bkz. Neyse de nasıl yazılır


Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Oysaki Nasıl Yazılır

"Oysaki" birleşik yazılır çünkü TDK kurallarına göre oysa kelimesiyle ki bağlacı birleşerek yani bir kelime yaratmıştır. Nitekim illaki, mademki gibi kelimelerde de TDK birleşik yazımı doğru bunlardaki "ki" bağlaç işlevini yitirmiş, sadece kelimeye yeni bir nüans kazandırmıştır.

- Oysaki herkes öldürür sevdiğini
- Oysaki futbol bir oyundu
- Oysaki içimi ferahlatması gerekiyordu
yazımları doğrudur.

- Oysa ki herkes öldürür sevdiğini
- Oysa ki futbol bir oyundu
- Oysa ki içimi ferahlatması gerekiyordu
yazımları ise hatalıdır. Oysaki'nin ki'si ayrı yazılmaz.

Basılı bir örnek verelim:

Oysaki bunlara ulaşmak ve içlerine girmek çok güç şeylerdir
Haydar Rifat, Heraklit

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Nasılda Güzel Nasıl Yazılır

- Nasıl da güzel
- Nasıl da koşuşurduk bahçelerde
- Nasıl da kayıtsız gülüyorsun
- Aşk nasıl da kırılgan
- Nasıl da soğudum

örnekleri TDK kurallarına uygundur çünkü buradaki "de" ayrı yazılır.

- Nasılda güzel
- Nasılda koşuşurduk bahçelerde
- Nasılda kayıtsız gülüyorsun
- Aşk nasılda kırılgan
- Nasılda soğudum

yazımları ise yanlıştır.

Matbuatımızdan bir örnek verelim:

Nasıl da kendine çeki düzen vermiş, ne faziletkâr, ne de açıkgöz bir hali vardı. Gözlerini süratle oradan çekip, bir karamela kutusundan birşeyler çöplenerek
Zafer, 25 Haziran 1950


Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Olaki

"Olaki", TDK kurallarına göre ayrı yazılır: "Ola ki" çünkü TDK kurallarına göre bağlaç olan ki ayrı yazılır.

- Ola ki vurulmuşum
- Ola ki derya tutuşa
- Ola ki günün birinde gemiler döner geriye
- Ola ki yürürüm bir başka aşka

yazımları doğrudur.

- Olaki vurulmuşum
- Olaki derya tutuşa
- Olaki günün birinde gemiler döner geriye
- Olaki yürürüm bir başka aşka

yazımları ise yanlıştır.

Basınımızdan şöyle bir örnek de verebiliriz:

Bu sizin saçmalıklarınıza tek başına cevap olsa da Ahmet Emin Yalman’ın da 1922’deki Nevruz kutlamaları ile ilgili yazısını da ola ki anlamamışsınızdır diye yazıyorum
Eskiden Nevruz Mu Varmış?


Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.