kalkıpda etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kalkıpda etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kalkıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "kalkıp da" şeklinde ayr doğrusudur. Öte yandan kalkıpta, kalkıpda, kalkıp ta yazımları ise imla hatalıdır. Çünkü dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı birer kelimedir ve birleşmez.

Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:

— Meselâ ne bileyim, aşk da, ö-lüm de ayrı ayrı birer gerçektir. Şimdi biz kalkıp da aşkla ölüm arasında bir çizgi çekerek : Tiyatronun aşka ihtiyacı vardır, ölüm sahneye ayak atmasın, diyebilir miyiz? Bilmem düşüncemi anlatabildim mi?
Kaynak: 11 Ocak 1950 Zafer

Sebep de ne imiş biliyor musun? Sabahleyin erkence kalkıp da odaları süpürmediği İçin kaynanası biraz söylenmiş. Elbette söylenir.
Kaynak: 14 Kasım 1949 Akşam

Vermeyip de ne yapsaydı? Umumi Heyetin toplantısında sayısı yüz elliyi geçen ortaklar arasından bir kişi kalkıp da “vermem!” demiş miydi? Ve hattâ, idare Heyetine karşı cn ufak bir itirazda bulunmuş muydu?
Kaynak: 21 Ocak 1950 Yeni İstanbul

Terbiyesizin ne isi var orada? Utanmaz herif kalkıp da yüzüme karşı; «Senin key fine karışan yok, sen de bizim keyfimizi bozma. Burada uyuyorsun, horultundan herkes rahatsız oluyor.
Kaynak: 23 Eylül 1949 Akşam

bir sokak vardır ki, buradan vasıtalar yolun berbatlılığı yüzünden ip atlar gibi sıçrar dururlar ve mu-hakak harap olurlar. Bir alâkalısı kalkıp da bu 300 metrelik sokağı tanzim edip, hem blnbir külfetle getirtilen şu vasıtaları perişan etmekten kurtarmak hem de yolcuların sıhhatini korumak için bir tedbir almamıştır. Aynı sözler KurkÖydc, otomobillerin geçit yeri haline gelen.
Kaynak: 25 Eylül 1950 Yeni İstanbul

kalkmak

_______________

Metrekare Nasıl Yazılı
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır
Kalp Emoji Kopyala

Bu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.

Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.