bitirip te etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bitirip te etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Bitiripte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına "bitirip de" yazımını doğru bulmakta, bitiripte, bitiripde, 'bitirip te' yazımlarını ise yanlış bulmaktadır. Sebebi, dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de'nin ayrı bir kelime olarak ayrı yazılması ve D'nin o yüzden yumuşak kalıp sertleşmemesidir.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Lisede okunan yeni bahislerin sayısı da pek fazla değildir. Liseyi bitirip de bir meslek okuluna girenler lisede okudukları derslerden seçtikleri kola alt olanlarını nasıl olsa daha derinden okuyacaklardır. Böylelikle tahsil müddetini kısaltma...
Kaynak: 12 Ekim 1945 Akşamkongre çalışmalarını bitirip de dağıldığı zaman ortada ne kalacak? Partinin bünyesi bu imtihandan zayıflayarak...
Kaynak: 16 Haziran 1949 Akşam...biraz muğlak, epeyce güç ve dakik âletlerle istihsal yapmasını derece derece becerebilmelidirler. Amerika kıtasında ve rakibi Sovyetler'de tahsilini bitirip de asri âlet ve makinelerden bazılarını kullanmasını öğrenememiş vatandaş tasavvur edilemez. Bu hal de, her durumdaki ferdi ve cemiyetin her bölgesini ileri götürmeğe yarıyor.
Kaynak: 24 Aralık 1950 Akşam...yarıda kalmış bir mektup buldu, şimdi hatırlıyordu: Arlet'in kaçışından birkaç gün sonra yazmağa başlamış, fakat tamamlamak kuvvetini kendinde bulamamıştı. Mektubunu bitirip de nereye ve kime gönderecekti? Karısının adresini bilmiyordu ki...
Kaynak: 7 Ekim 1949 AkşamSon günlerde depremleri olmadan birkaç gün evvel haber veren bir alet yaptığını iddia eden vatandaş da bunlardan biridir Bazı gazetelerde İcadıyla alay edilmesine canı sıkılmış. Gönderdiği mektupta ben bu alet sayesinde deprem olacağını birçok arkadaşlarınla, hattâ bazı bakanlıklarda çalışan tanıdığım evrak memurlarına, bir-iki müdüre haber verdim, dedikten sonra şu satırları yazıyor: «Kendimi bileli beri ilim ve fen sahasında uğraşır, didinirim, ilk mektebi dört senede bitirip de daha fazla tahsile maddeten imkân bulamadığıma rağmen içimdeki ateş her türlü imkânsızlıkları ve engelleri yıktı: çalışıp öğrenmek ve bilmek imkânını verdi. Deprem aleti icatlarınım dördüncüsüdür.
Kaynak: 8 Mayıs 1945 Akşam
deprem

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.