edipte etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
edipte etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Edipte Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre edipte, edipde, edip te yazımları yanlıştır, "edip de" şeklinde ayrı ve D harfiyle yazılmış hali doğrusur. Zira dahi anlamındaki de ve bağlaç olan de ayrı yazılır ve bunlar ek gelen ünsüzle benzeşmez.

Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:

...gözüne bırakmıştır. Israr edip de makbereyi açtırınca, bu delil dikkati çekecekti. Cella’nın zannınca, ölülerin bu işe müdahale ettikleri fikri kuvvetlenecekti.
Kaynak: 11 Mart 1950 Akşam

Her işimi kendisine havale ettim. Dün sabah arsamı iki bin liraya almak için bir tellâlın yanı sıra bir adam geldi amma cesaret edip de peki diyemedim. Ben Selim efendiden gayri kimseye inanmam.
Kaynak: 13 Aralık 1950 Akşam

Bizde tetkiklere, rakamlara dayanarak değil de, şahsi intihalara güvenerek fikir beymı edildiği ye bu türlü sezişlerle kanunlara madde koydurulabildiği için «İşte biz demedik miydi? Gazeteler intihar haberlerini yazdığı için İntiharlar çoğalıyor» diyenler muhakkak bulunacaktır, Fakat tuhafı şu ki; İntihar etmeğe teşebbüs edip de kurtulanlardan hiçbiri «Falan gazetede bir intihar haberinin pek ballandırıla ballandırıla yazıldığını gördüm. İmrendim...
Kaynak: 14 Ağustos 1950 Akşam

Yanlışlıkları gördükçe içleri titrer: dertlerini açacak adam ararlardı; derman ararlardı. Fakat bir türlü cesaret edip de efendilerine zamirlerini dökemezlerdi. Hem böyleleri ihtiyaten ve esasen gözden düşürülmüşlerden 'oldukları için sözleri mesmû olmazdı... Bunlar kimlerdi?
Kaynak: 15 Ağustos 1949 Akşam

Bu sebepte halk bizi affetmelidir. Seçim zamanı geldi mi hükümet, ben bitarafım, seçimleri siz yapacaksınız, diye partiye dayanıyor, Meclis teşekkül edip de hükümet İş başına geldi mi bizim vazifemizin nihayete erdiği bildiriliyor. Bir merkezi...
Kaynak: 18 Mayıs 1948 Akşam

General, ateş hattının 1 mil kadar gerisine giderek durumu gözden geçirmiş. Düşman uçakları hücum edip de herkes bir yere sığınırken Mac Arthur’Ün omuzunu silkip yürümesine devam etmesi, dönüşte de...
Kaynak: 19 Temmuz 1950 Yeni İstanbul

Dünyanın keyfini çıkarmasını iyi bilirdi amma ömrü boyunca eline bol bir para geçmedi zavallının. Fakat inkâr edip de günaha girmeyeyim, hiç de sıkıntı çektirmedi bana. Dünyanın ucuz zamanlan idi.
Kaynak: 20 Haziran 1950 Akşam

Çünkü icatlar ve keşifler tarihi biraz da alaylar, deli yerine konmalar, kahkahalar tarihidir. Edison gramofonun babası olan fonograf aletini icat edip de bilginlere gösterdiği zaman herkes Edison'u karnından konuşuyor zannederek kahkahalarla gülmüş; hattâ Fransanın sayılı Alimlerinden biri canlı mahlûkların dışında her hangi bir maddenin insan sesi çıkaramıyacağım ilmî delillerle ispat etmiştir! «Bir alet yapıp uçacağım» diyenlerin çoğu uzun zaman tımarhanelere lâyık görülmüştür...
Kaynak: 21 Haziran 1945 Akşam

Bunlar hakkında İstatistik yoktur. Acaba kimse merak edip de 100 hanelik bir köyde kaç kişinin çift koştuğunu sorup öğrenmiş midir? Dahası var.
Kaynak: 22 Şubat 1948 Yeni Sabah

«Doğru yoluna git, Hamdi. Sululuk edip de başımı belâya sokma» dedim. Bu defa bıçağa davrandı; «Belâ öyle olmaz, böyle olur» diyerek üzerime yürüdü.
Kaynak: 27 Eylül 1950 Akşam

Bu yıl da, üç bin çocuğa elbise, ayakkata ve palto dağıtacağız. Hayırsever vatandaş bize müracaat edip de on lira verirse fakir olduğuna İnandığı bir çocuğa hemen elbise temin edebileceğiz. Masrafın geri kısmını kurumumuz ödemeğe karar vermiştir.
Kaynak: 28 Ekim 1949 Akşam

Zekiye hanım da; "Aman, ben eve geç kaldım. Hem şu mübarek günde şunun bunun gıybetinde lâf edip de günaha girmiyelim" diye koşarak aşağıya indi. Bir de ne görsün?
Kaynak: 29 Eylül 1943 Akşam

Tuzu mu? Peyniri mi?» Zahmet edip de üzerine bunlardan serpmece kalkışmayınız... Tesir etmez.
Kaynak: 4 Mart 1945 Akşam

peynir

_______________

Metrekare Nasıl Yazılı
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır
Kalp Emoji Kopyala

Bu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.

Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.