Durupta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre durupta, durupda, durup ta değil "durup da" yazmak gerekir. Bunun nedeni dahi anlamındaki de ile bağlaç olan de'nin ayrı yazılması ve ayrı bir sözcük olarak ünsüz benzeşmesinden etkilenmemesidir.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Harman yerlerinde hiç bir döven biz geçerken durmadı. Bu kadar güzel ve muntazam uçan bir filoya durup da neye bakmıyorlar diye âdeta kızdım. Sebebini şimdi anlıyorum.
Kaynak: 13 Ağustos 1950 Yeni İstanbulO hâlâ Budapeşte’nin Teşrihi Marazî Enstitüsündeki salonu tezyin etmektedir. Bu tahnit edilmiş çocuğun karşısında durup da müteessir olmamak kabil değildir. Yanından ayıramadığı oğlunu senelerce yazıhanesinde bir iskemle üzerinde oturtmuş olan babanın kendisi göçtüğü halde bu yavru hâlâ salonda teşhir edilmektedir.
Kaynak: 27 Nisan 1950 ZaferGeneral Cebesoy ötedenberi partimiz saflarında ve bulundukları yüksek devlet hizmetlerinde hepimizden daima hürmet görerek çalışmış bir arkadaşımızdır. Bu itibarla partiden ayrılmış olmasını ve bunu durup durup da tam seçimlere girerken yapmış bulunmasını ancak teessürle karşıladık. Sayın general bize yolladığı istifanamesinde bu anılmayı mühim bazı sebeplere bina etmektedir.
Kaynak: 28 Mart 1950 Yeni İstanbul
durmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

"Benim de diyeceklerim var!" diyorsanız buyrun