çalışıp ta etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
çalışıp ta etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çalışıpta Nasıl Yazılır?

TDK kurallarına göre "çalışıp da" yazımı doğruyken çalışıpta, çalışıp ta, çalışıpda yazımları yanlıştır. Sebebi: dahi anlamındaki de veya bağlaç olan de ayrı bir sözcük olarak yazılır ve o yüzden D harfi T'ye dönüşmez.Bu ifadenin literatürdeki basılı örnekleri de bu kuralın Türkçede yerleşmiş olduğunu göstermektedir:


Ekseriyetle, bir kimsenin hangi mükellef grupuna ithal edilmesinin gerektiği keyfiyeti sözü geçen kıstaslara istinaden kolayca tespit edilebilecektir. Meselâ haftada bir iki gün muayyen bir müessesede müşavir olarak çalışıp da Öbür mesaisini şahsi sorumluluğu altında ve kendi nam ve hesabına serbest avukatlık işlerine tahsis eden bir şahıs, şüphesiz, “serbest meslek erbabından addedilebilir (müşavirlik işleri dolayısiyle elde edilen meblâğlar “ücret” mahiyetinde olmakla beraber. Halbuki daimî olarak bir bankada...
Kaynak: 20 Ocak 1950 Yeni İstanbulÜlküsüz olanların, herhangi bir vazifeye gelir gibi Halkevlerine gelenlerin, yaptıklarını angarya damgasından kurtaramayanların bu mazhariyetin tadını tatmaları imkânı yoktur. Seçilip de gelmeyen, gelip de çalışmayan çalışıp da inkişaf İmkânlarını yaratamayanların Halkevlerinde yeri yoktur. Onlar «Halkevci» sıfatına lâyık değillerdir.
Kaynak: 28 Temmuz 1945 Akşam
çalışmak

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.