de etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
de etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

De Da Yazımı

Üç çeşit -de/da vardır. Bunların biri sözcüğe bitişik yazılır. Diğerleri ayrı yazılır.

1. Bulunma durumunu ifade eden -de/da:

Evdeyim, Nerede, Kimlerde, Kitapta, aklımda, gözünüzde, çantasında... Bu örneklerin hepsinde bir içinde ya da etrafında bulunma durumu ifade edilmektedir. Buna ismin -de hali ya da adın -de durumu denir. Bunlar bitişik yazılır ve sert ünsüz benzeşmesinden etkilenirler:

İçeride
Maçta
Mahzende
savaşta

2. Dahi anlamına gelen de/da ayrı yazılır. Bu tür yapıları anlamak için de/da yerine dahi sözcüğünü getirmek önerilir:

Ben de özledim. (Ben dahi özledim)
Alevli meyve tabağı da ister misin paşam? (Alevli meyve tabağı dahi ister misin paşam)
Sen de başını alıp gitme. (Sen dahi başını alıp gitme)

Dahi anlamında de'ler ünlü uyumundan etkilenir: ince ünlüyle biten sözcüğün ardından gelince "de", kalın üncüyle biten sözcüğün ardından gelince "da" şeklini alır.

Ama sert ünsüz yumuşamasından etkilenmezler:

"Gidip de görmediğimiz" yazımı doğrudur.
"Gidip te görmediğimiz" yazımı yanlıştır.
"Konuş da dinleyelim" yazımı doğrudur.
"Konuş ta dinleyelim" yazımı yanlıştır.

3. Bağlaç olan de/da ayrı yazılır. Bunların ayırt edici özelliği iki cümleyi birbirine bağlamalarıdır. Yani bağlaç olan de/da'yı silip yerine nokta konsa ortaya iki ayrı cümle çıkar:

Petrol vardı da biz mi içtik?
Sen sordun da ben mi söylemedim?
Ne iyi ettin de geldin

Bağlaç olan de/da, tıpkı dahi anlamındaki de/da gibi ayrı yazılır, ünlü uyumu kuralına uyar ama ünsüz benzeşmesi kuralına tâbi olmaz.

Not: "dahi anlamına gelen de" derkenki dahi'nin a'sı kısa okunur. Eğer uzun okunursa deha sahibi insan anlamına gelen dâhi sözcüğüyle karışır.

Albert Einstein Head

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Burada Da Mı Nasıl Yazılır

"Burada da mı" ayrı yazılır.

- Burada da mı sen?
- Burada da mı buldunuz?
- Burada da mı geçerli?
- Burada da mı siyaset?

yazımları doğrusudur.

- Buradada mı sen?
- Burada damı buldunuz?
- Buradadamı geçerli?
- Burda da mı siyaset?

yazımları yanlıştır.

Allah Allah, sanki onun bu adamlardan farkı neydi? Burada da mı "Meratlı" burada da mı "barem" vardı? Hani nerede ortaklık....
Yeni İstanbul, Ocak 1950

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Gel de Sevme Nasıl Yazılır

- Şimdi gel de sevme
- Gel de sevme şu adamı
- Gel de sevme bu kadını
- Gel de sevme İstanbul'u

örneklerinde de görüldüğü üzere "gel de sevme" ayrı yazılır çünkü buradaki "de" bağlaç işlevi görmektedir.

Bkz. bağlaç olan de nasıl yazılır

Bkz. De ve Ki Bağlacının Yazımı

Örnek metin:

Meslek yaşamındaki bu vurdumduymazlığı aile yaşamından da kaynaklanmış olabilir, gibi geliyor bana. Her neyse, Tonguç böyle işte. Onu tüm meslek yaşamımda sanatı ve kişiliğiyle hep sevdim ve seveceğim. Karikatürümüze gelmiş ender sanatçılardan biridir. Gel de sevme.
Semih Balcıoğlu, Memleketimden Karikatürcü Manzaraları - Anılar

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır


Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Sen De Kendine İyi Bak Nasıl Yazılır

- Kendine iyi bak
- Sen de kendine iyi bak
- Siz de kendinize iyi bakın

yazarken "de" ayrı yazılır çünkü dahi anlamındaki de'dir. TDK kurallarına göre ayrı yazmak gerekir.


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır


Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

De ve Ki bağlacının yazımı

TDK kurallarına göre De ve Ki bağlaçları ayrı yazılır.

- Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini
- Çizmedin ki kesesin
- Konuş ki göreyim seni
- Bil ki seni düşünüyorum

- Petrol vardı da biz mi içtik?
- Urfa'da Oxford vardı da biz gitmedik mi?
- Oku da adam ol
- Çalış da para kazan

Bu bağlaçları ayırt etmenin en kolay yolu onları yok saymaktır. Çünkü bağlaç, iki cümleyi bağlayarak tek cümle haline getirir. Bağlacın olduğu yerde nokta olduğu farz ettiğimiz takdirde iki kurallı cümle oluyorsa oradaki de ya da ki bağlaç işlevi görüyor demektir.

Aksi halde -de ismin -de hali ya da dahi anlamındaki de olabilir.
Ki de ilgi eki -ki olabilir. Dikkat etmek gerekir.


Sağol Nasıl Yazılır
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak
Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Gibide Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre "gibi de" ayrı yazılır. Buradaki "de" bulunma durumu eki olan -de değildir. O yüzden ayrı yazılması gerekir.

- Sana veda edemiyorum ama kavuşacak gibi de değiliz
- Ölmedik ama pek yaşıyor gibi de değiliz
- Divane aşık gibi de dolanırım yollarda
- Sakın olduğun gibi görünme, göründüğün gibi de olma

Yukarıdaki cümlelerdeki ayrı yazımlar doğru örneklerdir.

Edebiyattan şu ünlü eserin ilgili kısmını bu konuda örnek vermek mümkündür:

Bana, hoşunuza gitmekten başka üstünlüğü olmayan zavallı yaratığa da kabalık ettiniz; sizi Henriette gibi de, Arabelle gibi de sevmediğimi çıtlattınız bana. Kusurlarımı gizleyecek değilim, biliyorum onları; ama bunları bana böyle sertçe sezdirmek neden? Kime acıdım, biliyor musunuz? Seveceğiniz dördüncü kadına. İster istemez üç kişiyle çarpışmak zorunda kalacak...
Honore de Balzac, Vadideki Zambak2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Görünsede Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre "görünse de" ayrı yazılır çünkü buradaki de, dahi anlamındaki de'dir. Bu bakımdan aşağıdaki örneklerin yazımı doğrudur:

- İşler zor gibi görünse de denemeye devam et
- Umut tükenmiş gibi görünse de ikinci şans her zaman vardır
- Olanaksız olanı elediğinde geriye kalan olanaksız gibi görünse de gerçektir

Edebiyatımızdan da basılı eser alıntısı olarak şu örnek verilebilir:

Ne kadar yaşanmışlık varsa hepsi bir bir dökülür dudaklardan. Bazen aynı olayları anlatırlar birbirlerine. Her seferinde ayrı bir heyecan vardır dinleyenlerde. Dışarıdan bakıldığında bir hüzün muhabbetti görünse de yanlarına oturduğunuz zaman kendi dünyalarında mutludurlar.
Hasan Mahir, Hüzünlü Mavi2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ekteki Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre "ekteki" bitişik yazılır çünkü burada kullanılan -de, dahi anlamında değildir ve buradaki -ki bağlaç değildir. "Ekte ki", "ek teki", "ek de ki" gibi yazımlar yanlıştır.

- Ekteki gibidir
- Ekteki dosya
- Ekteki belgeler

Yukarıdaki kullanımlar doğru kullanımlardır. Basılı eserlerden bir örnek olarak şu parça verilebilir:

Ekteki 4 Şubat 1890 tarihli ve Alexandre Vallaury imzalı plan ise, bu arsanın mahalle içindeki konumunu göstermekteydi.
Edhem Eldem, 135 yıllık bir hazine: Osmanlı Bankası arşivinde tarihten izler, s. 125

ekteki

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Görüpte Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre "görüp de" ayrı yazılır. Buradaki "de" ayrı yazıldığından, sert ünsüz benzeşmesine uğrayıp "te"ye dönüşmez. Asıl hali olan "de" şeklinde kalır.

- Görüp de dokunamamak
- Görüp de görmezden gelmek
- Görüp de konuşamamak
- Görüp de bilmeyen deli sanıyor

Bu kural yukarıdaki örnekler için geçerlidir. Cümle içinde kullanılmış hali bazı basılı eserlerde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

Amma ki katreyi görüp de deryaya, yıldızı görüp de semaya aşk etmişsen mecnundur adın. Mecnun, aşkı aslıyla bilenlerin göbek adıdır. Onlara deli demeyin, hakaret olur. Zira mecnundur onlar.
Fatih Duman, Aşk Varsa Kusur Yoktur

Onu nasıl coşkuyla savunduğunuzu görüp de korktuğum için, aklınıza gelebilecek sorulara hemen yanıt vermek istiyorum. Bana Madam de Merteuil'i gösterip Mösyö de Valmont'la ahbaplığının affedilmiş olduğunu söyleyebilirsiniz...
Choderlos de Laclos, Tehlikeli İlişkiler


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır


Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Bilipte Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre "bilip de" ayrı yazılır ve "de" ayrı yazıldığı için yumuşak kalır, sertleşip "te"ye dönüşmez.

- Bilip de yapmamak
- Bilip de susmak
- Bilip de bilmezlikten gelmek
- Bilip de sunan

Yukarıdaki kullanımların hepsi için ayrı yazma kuralı geçerlidir. Kitapların da hepsinde bu ifade ayrı yazılmaktadır:

Onlar açısından bilip de suskun kalmak, konuşmamak, korktukları için unutmayı yeğlemek gibi bir durum yok. Çevrelerinde gördükleri şeyler onlara olağan geliyor; çünkü olağanlaştı, olağanlaştırıldı.
Oya Baydar, Çöplüğün Generali

Beni yürütmek için neler yapıyordu. Doktor demişti ya aniden bir şok olursa yürüyebilir diye, düşünün bir kere, Ümit bunları bilip de boş durur mu? Tabii ki durmaz. Bunu bildiğim için devamlı hazırlıklı oluyordum, beni kandırması imkansızdı.
Ümran Yüceler, Kaza, s. 252018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Bile Anlamındaki De Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre bile anlamındaki "de" ayrı yazılır:

- İstemesen de dinlemesen de
- Sevmesen de beni
- Aramasan da sormasan da
- Anlamasan da olur

Yukarıdaki gibi örnekler doğru yazılışı göstermektedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki "dahi anlamındaki de" derken kullanılan "dahi" kelimesi de birçok bağlamda 'bile' anlamına kullanılır.

Ve bunun tersi de geçerlidir. "Bile" kelimesi "birle"den gelir yani aslen kelimenin kendisi "dahi", "birlikte" anlamına gelir. Günümüzde sahip olduğu zoraki varsayım vurgusunu zaman içinde kazanmıştır.
2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Gitmesekte Nasıl Yazılır

- Gitmesek de görmesek de
- Gitmesek de gelmesek de
- Gitmesek de kalmasak da

gibi ifadelerdeki de, dahi anlamındaki de'dir, TDK kurallarına göre ayrı yazılması gerekir. Ayrı yazıldığı için sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralı da uygulanmaz yani "de" sertleşip "te" olmaz. Söylenişte olmasa bile yazılışta "de" şeklinde kalır.

Bu ifade en çok Ahmet Kudsi Tecer'in şiiriyle akıllarda yer etmiştir:

Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.

Orda bir ev var, uzakta
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.

Orda bir ses var, uzakta
O ses bizim sesimizdir.
Duymasak da, tınmasak da
O ses bizim sesimizdir.

Orda bir dağ var, uzakta
O dağ bizim dağımızdır.
İnmesek de, çıkmasak da
O dağ bizim dağımızdır.

Orda bir yol var, uzakta
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.Sağol Nasıl Yazılır

Üslü Sayı Yazma

Kaale Almak mı Kâle Almak mı

Allah Arapça Yazılışı

Klavyede Şapkalı A YapmakBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Benide Nasıl Yazılır

- Beni de düşün
- Beni de tanık olarak göster
- Siyah gözlerine beni de...
- Ya beni de al ya da gitme
- Beni de tanık olarak göster

TDK'ye göre bu gibi ifadelerdeki "beni de" ayrı yazılır çünkü buradaki de, dahi anlamındaki de'dir. Aynı şey "seni de", "onu da" ifadeleri için geçerlidir.

Literatürden bir örnek için aşağıdaki şiire bakabilirsiniz:

Beni de bir seven vardı, Gözlerime gülen vardı, Dertlerimi bilen vardı, Her halimi gören vardı. Beni de bir seven vardı, Yollarımda sabahlardı, Beklemekten sıkılmazdı, Bana şiirler yazardı. Beni de bir seven vardı...
Salih Aslanparçası, Beni de Bir Seven Vardı2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.