bağlaç olan de etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bağlaç olan de etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

De Da Yazımı

Üç çeşit -de/da vardır. Bunların biri sözcüğe bitişik yazılır. Diğerleri ayrı yazılır.1. Bulunma durumunu ifade eden -de/da:Evdeyim, Nerede, Kimlerde, Kitapta, aklımda, gözünüzde, çantasında... Bu örneklerin hepsinde bir içinde ya da etrafında bulunma durumu ifade edilmektedir. Buna ismin -de hali ya da adın -de durumu denir. Bunlar bitişik yazılır ve sert ünsüz benzeşmesinden etkilenirler:


İçeride

Maçta

Mahzende

savaşta


2. Dahi anlamına gelen de/da ayrı yazılır. Bu tür yapıları anlamak için de/da yerine dahi sözcüğünü getirmek önerilir:Ben de özledim. (Ben dahi özledim)

Alevli meyve tabağı da ister misin paşam? (Alevli meyve tabağı dahi ister misin paşam)

Sen de başını alıp gitme. (Sen dahi başını alıp gitme)Dahi anlamında de'ler ünlü uyumundan etkilenir: ince ünlüyle biten sözcüğün ardından gelince "de", kalın üncüyle biten sözcüğün ardından gelince "da" şeklini alır.


Ama sert ünsüz yumuşamasından etkilenmezler:"Gidip de görmediğimiz" yazımı doğrudur.

"Gidip te görmediğimiz" yazımı yanlıştır.

"Konuş da dinleyelim" yazımı doğrudur.

"Konuş ta dinleyelim" yazımı yanlıştır.3. Bağlaç olan de/da ayrı yazılır. Bunların ayırt edici özelliği iki cümleyi birbirine bağlamalarıdır. Yani bağlaç olan de/da'yı silip yerine nokta konsa ortaya iki ayrı cümle çıkar:Petrol vardı da biz mi içtik?

Sen sordun da ben mi söylemedim?

Ne iyi ettin de geldinBağlaç olan de/da, tıpkı dahi anlamındaki de/da gibi ayrı yazılır, ünlü uyumu kuralına uyar ama ünsüz benzeşmesi kuralına tâbi olmaz.Not: "dahi anlamına gelen de" derkenki dahi'nin a'sı kısa okunur. Eğer uzun okunursa deha sahibi insan anlamına gelen dâhi sözcüğüyle karışır.Albert Einstein Head


Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Gitte Nasıl Yazılır

- Sen git de kumda oyna

- Sen onu git de külahıma anlat

- Git de çalış

- Git de Allah aşkına bir selama muhtaç etsözlerinde "git de" ayrı yazılır çünkü TDK'ye göre buradaki de bağlaç olan de'dir. Ayrı yazmak gerekir.- Sen gitde kumda oyna

- Sen onu git te külahıma anlat

- Gitte çalış

- Gitde Allah aşkına bir selama muhtaç etYazımları yanlıştır.Hayır, ağlamıyor. Sersemlemiş. Gardiyan Vahap, bereket versin. "Merak etme, Murat Bey çare bulur", demiş de biraz ferahlamış. Şuna git de bir şeyler söyle, sevaptır. — Ben sevap işlemekten usandım Hacı, biraz da günah işlemek istiyorum.
Kemal Tahir, Karılar Koğuşu

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Bak Da Nasıl Yazılır

- Bak da bak

- Gözlerime bak da inan

- Gözlerime bak da söyle

- Gözlerimin içine bak da söylesözlerindeki "bak da" ayrı yazılır çünkü bağlaç işlevi görmektedir. Bkz. bağlaç olan deBirleşik yazmak yanlıştır. "da"yı "ta" diye sertleştirmek de yanlıştır.- Bakta bak

- Gözlerime bakda inan

- Gözlerime bak ta söyle

- Gözlerimin içine bakda söyleBu yazımlar yanlıştır.Altınlarını senetsiz teslim edersin. Kocan da sonra seni bırakır. Vallaha billaha istida filan yazmam. Ben deli güllabicisi değilim. Siz artık çok oluyorsunuz. — Ben de öyle söyledim şahım... "Bana bak da ibret al" dedim. — Vay Hubuş bacı.
Kemal Tahir, Karılar Koğuşu2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

De ve Ki bağlacının yazımı

TDK kurallarına göre De ve Ki bağlaçları ayrı yazılır.- Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini

- Çizmedin ki kesesin

- Konuş ki göreyim seni

- Bil ki seni düşünüyorum- Petrol vardı da biz mi içtik?

- Urfa'da Oxford vardı da biz gitmedik mi?

- Oku da adam ol

- Çalış da para kazanBu bağlaçları ayırt etmenin en kolay yolu onları yok saymaktır. Çünkü bağlaç, iki cümleyi bağlayarak tek cümle haline getirir. Bağlacın olduğu yerde nokta olduğu farz ettiğimiz takdirde iki kurallı cümle oluyorsa oradaki de ya da ki bağlaç işlevi görüyor demektir.Aksi halde -de ismin -de hali ya da dahi anlamındaki de olabilir.

Ki de ilgi eki -ki olabilir. Dikkat etmek gerekir.

Sağol Nasıl Yazılır
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A YapmakBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ol Da Nasıl Yazılır

- Ben ol da gör

- Sen ol da ister yar ol

- Sen doğru ol da...

- Sen iyi ol da...ifadelerindeki "da" ayrı yazılır. Her ne kadar dahi anlamındaki "de" olmasa da burada bağlaç işlevi gören yani iki cümleyi birbirine bğalayarak tek cümle haline getiren "de" söz konusudur ve bağlaç olan "de" de ayrı yazılır.Ayrıntılı bilgi için bkz. bağlaç olan deBehey tâlib can gözünü uyandırBu meydana sâhib meydan ol da gel

Pirler şerbetine canını kandır

İptidâ özünden mestân ol da gel

Yollar içre budur Hakkın has yolu

El tutanlar olur şah mü’min kulu

Mürşidin Muhammed rehberin Ali

İkrârında ahd ü peymân ol da gel

Teslim ol erlere sil süpür kalbi

Yetişir imdâda hak Hızır nebi

Pir Halil evlâdı İsmâil gibi

Doğranup tuzlanup kurbân ol da gel

Kendini kendine cehd et de buldur

Mahabbet ehli ol ayn-ı Cem güldür

Evvelâ ey talib nefsini öldür

Benliğin yabana at cân ol da gel -

Böyle bulmuş tadın her helvacılar

On iki imamdan okur nâciler

Felekler sama’m döner bacılar

Nefsin başını biç üryân ol da gel


ol da nasıl yazılır


Sağol Nasıl Yazılır


Üslü Sayı Yazma


Kaale Almak mı Kâle Almak mı


Allah Arapça Yazılışı


Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Bağlaç Olan De

Dahi anlamına gelmez. Biraz Arapçadaki fe’ye (fe eyne tezhebun), biraz İngilizcedeki `so`'ya benzer.Mesela "duyuyorsun da niye cevap vermiyorsun?" yerine "duyuyorsun dahi niye cevap vermiyorsun?" denemez. Saçma olur.Bunun eski Türkçe olma ihtimali var. Bunu şuradan çıkardım:(aşağıdaki metinde "yarığ" ışık demektir)Kaynak: http://daugenis.mch.mii.lt/karaimai/kt1.gif".....da ayıttı teñri: "bolsun* yarığ!", da boldu yarığ."= ".....ve tanrı "ışık olsun" dedi, de ışık oldu".Karaimce bir yazıdan alıntı bu. Dahi anlamına gelen de'nin kalkıp ta Litvanya'ya gitmiş olması pek mümkün değil.Ne demiştik? Arapça fe demiştik değil mi? "fe eyne tezhebun" = "... de siz nereye gidiyorsunuz?"Örnekleri çoğaltmak gerekirse "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık", "Biz biliyoruz da mı oynuyoruz" hep bağlaç olan de örneklerdir.Hatta ikisinin karışacağı bir örnek vereyim.Galatasaray'ın yeni stadının açılışındaki olaylar için "organizasyondur!" denmesi üzerine bir köşe yazarı manşet atar:"organizasyon da kimin işi"Eğer bağlaç de kullanırsak "organizasyon da(=ama) kimin işi?" anlamı çıkar. Yani "organizasyon olduğunu anladık da kimin yaptığını anlamadık".

Dahi anlamında kullanırsak "organizasyon dahi kimin işi?" anlamı çıkar. Yani "hem önceki işleri hem de bu organizasyonu yapan kim?"(Ekşi Sözlük entry #21714006 tarih:2011-01-19 saat:12:23:15)

Kaale Almak mı Kâle Almak mı


Hiçbirşey Nasıl Yazılır?


Kayyum mu Kayyım mı


Birde Nasıl Yazılır
Hoşgeldin Nasıl Yazılır