Gibide Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre "gibi de" ayrı yazılır. Buradaki "de" bulunma durumu eki olan -de değildir. O yüzden ayrı yazılması gerekir.

- Sana veda edemiyorum ama kavuşacak gibi de değiliz
- Ölmedik ama pek yaşıyor gibi de değiliz
- Divane aşık gibi de dolanırım yollarda
- Sakın olduğun gibi görünme, göründüğün gibi de olma

Yukarıdaki cümlelerdeki ayrı yazımlar doğru örneklerdir.

Edebiyattan şu ünlü eserin ilgili kısmını bu konuda örnek vermek mümkündür:

Bana, hoşunuza gitmekten başka üstünlüğü olmayan zavallı yaratığa da kabalık ettiniz; sizi Henriette gibi de, Arabelle gibi de sevmediğimi çıtlattınız bana. Kusurlarımı gizleyecek değilim, biliyorum onları; ama bunları bana böyle sertçe sezdirmek neden? Kime acıdım, biliyor musunuz? Seveceğiniz dördüncü kadına. İster istemez üç kişiyle çarpışmak zorunda kalacak...
Honore de Balzac, Vadideki Zambak2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.