Üzeri İki Nasıl Yazılır - ²

Boşluk tuşunun solundaki "Alt" tuşuna basılı tutarak sağdaki NumberPad rakam tuşlarında 0178 yazarsanız tuşları bıraktığınızda ² işareti çıkar.

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.


Üzeri İki Nasıl Yazılır

Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

İyikim Nasıl Yazılır

İyikim yazımı yanlıştır. Doğrusu "İyi ki" şeklindedir.

Ki'nin ayrı yazılması önemlidir. Ki'nin "-kim" şeklinde kullanılmasına sadece eski Türkçede rastlanılmaktadır. Modern Türkçede hiçbir örneği yoktur.

Basılı eserlerden hem adında hem içinde bu ifadeyi taşıyan bir örnek verelim:

İyi ki Gözyaşlarım Var Ufak adımlar atıyorum kimsecikler uymasın diye,sessizce söylüyorum şarkılarımı... Hüznümü pencerede seyrediyorum yalnızca... Güneş vurunca cama, gözlerimin aksi vuruyor. Öylece bakıyorum. Damlalara hayret ediyorum. Nereden boşaldılar böylesine? Az önce neredeydiler? Ruhumdan mı döküldüler, yoksa kalbimden mi taştılar?
(Rabia Nazik Yüksel, İyi Ki Var Hüzün İyi Ki Var Mutluluk)


İyikim Nasıl Yazılır2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Karayolu Nasıl Yazılır

Karayolu
TDK'ye göre "kara yolu" ayrı yazılır. Buna rağmen birleşik yazım daha çok tercih edilmektedir çünkü Dil Derneği "karayolu" şeklinde birleşik yazımı önermektedir.

Google Kitap kayıtlarına göre birleşik yazım ayrı yazımdan 4 kat yaygındır. Daha da önemlisi resmi kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğü de "karayolu" şeklinde birleşik yazımı bilfiil tercih etmektedir. Bkz. Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi

Nitekim karayolu terimi karadaki yol anlamına gelmenin ötesinde köprüler, denizin altından geçen tüneller dahil belli bir ulaşım ağını ifade etmektedir. Çoğul hali de tereddütsüz "karayolları" şeklinde kullanılmaktadır ve böyle daha anlamlıdır.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden alınmış, karayolu bitişik yazımını gösteren bir çalışma:
Karayolu Nasıl Yazılır
Karayolu

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Yokta Nasıl Yazılır

- Neden hiçbir şey yok da bir şey var
- Yok da var mı dedik
- Param yok da ondan

gibi ifadelerde "da" ayrı yazılır. Ayrı yazıldığı için de yumuşak kalır, K harfinin sertleştirmesine uğramaz.

Bu yazıma, basılı bir klasik eserden örnek verelim:

“Bana öyle geliyor ki, bundan korkanlar bile bilmiyorlar ne olduğunu.”
“Yani Benno'nun bize söyleyeceği hiçbir şey yok da, yalnızca bizi yazı salonundan uzaklaştırmak mı istiyor?”
“Bunu şimdi anlayacağız,” dedi William. Gerçekten de az sonra Benno yanımıza geldi.
(Umberto Eco, Gülün Adı)

Adında, bu ifadenin geçtiği bir kitap da mevcuttur:

Yokta Nasıl Yazılır
2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Yoksaymak Nasıl Yazılır

TDK ve Dil Derneği'nin ortak görüşüne göre "yok saymak" şeklindeki ayrı yazım doğrudur. Yoksaymak şeklindeki birleşik yazım yanlıştır.

Bu ifade TDK imla kılavuzunda ne ayrı ne birleşik biçimde yer almaktadır. Fakat TDK bilişim terimleri sözlüğünde ve büyük sözlükte "Yok saymak" maddesi vardır ve ayrı yazılıdır.

Basılı bir kitaptan yazım örneği gösterelim:

Gerçeğe saygı duymamak, gerçekleri keyfince var veya yok saymak! Hakîkî yobazlığın ve en tehlikeli, en çürütücü gericiliğin ana kaynağı ancak budur. İnsan bu zaafa bir kere düşmeyegörsün; çünkü artık sâdece gerçek inkârcılığı ile kalmayacak, bir yandan hoşuna gitmeyen gerçekleri yok etmeye çalışırken öte yandan da işine geldikçe yalanları, yanlışları gerçek niyetine benimseyecek ve benimsetmeye çalışacaktır.
(Tarık Buğra, Bu Çağın Adı)

Yoksaymak Nasıl Yazılır
Yoksaymak Nasıl Yazılır
2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Sen de İyiki Varsın Nasıl Yazılır

"Sen de iyi ki varsın" doğru yazımdır. Hem "de" hem "ki" ayrı yazılır.

Basılı eserden örnek kullanım alıntısı:

Kemiklerimi kıracaksın Ezelhan. Kollarımı gevşettim ve sıcak bedeninden ayrılarak:


— İyi ki varsın Özge'm dedim.


— Sen de iyi ki varsın... Yakışıklı serserim...


— Az önceki davranışımdan ötürü özür dilerim. Psikolojim iyi değil.


— Unuttum bile!


“Unuttum bile! demesini o kadar çok özlüyorum ki özlemimin tarifini bu satırlara sığdıramam da! Oysaki herkes kinci olmuştu...”
— Korkarım bir gün beni de böyle çabuk unutacaksın Özge.


— Seni unutmak mümkün müdür?

— Mümkün olsaydı?
(Şahin Korkmaz, O Yeminliydi Aşka ve Susmaya, s. 155)


Sen de İyiki Varsın Nasıl Yazılır


Sen de İyiki Varsın Nasıl Yazılır

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

100 Romen Rakamı Nasıl Yazılır

Roma rakamı 100=C

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.
100 Romen Rakamı Nasıl Yazılır


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır