Büyütmek Mi Büyültmek Mi

TDK sözlüğüne göre Büyültmek kelimesi de vardır Büyütmek kelimesi de vardır. İkisi hemen hemen aynı anlama gelir.

Büyütmek kelimesi daha çok görmemizin sebebi Büyültmek'in yanlış olması değildir; Büyütmek kadar yaygın kullanımı olmamasıdır.

Yani her iki yazım da doğrudur çünkü Büyümek fiilinden fiil türeten -üt eki de vardır -ült eki de vardır. Aralarında sadece yaygınlık farkı vardır. Büyütmek çok daha sık kullanılır; okur tarafından pek yadırganmaz.

büyültmek nasıl yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Terceme mi Tercüme mi Tercime mi

Bir metni bir dilden başka dile aktarmaya TERCÜME denir. Türk Dil Kurumu'na göre de Dil Derneği'ne göre de doğru yazım bu şekildedir.

Bazı yazarların "terceme" yazmayı tercih etmesinin sebebi, tercüme kelimesinin Türkçeye Arapçadan geçmiş olması ve Arapçadaki orijinal söyleyişin "terceme" (ترجمة) şeklinde olmasıdır.

Ne var ki bu kelime yüzlerce yıl Türkçede kullanılagelmiş ve artık Türkçenin malı olmuştur. Türkçe konuşan insanlar bu kelimeyi en az yüz yıldır bu şekilde telaffuz etmektedir. O yüzden "tercüme" şeklinde yazılması doğrusudur.

Eğer Türkçeye giren her kelimeyi geldiği dildeki gibi telaffuz edecek olsaydık merdiven yerine nürdeban, Çarşamba yerine Ceharşembe, lügat yerine luğat dememiz ve öyle yazmamız gerekirdi.

Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği Türkçeye yerleşmiş kelimelerin yerleşik ve yaygın kullanımını doğru saymak konusunda mutabıktır.

Bir de tercüme yerine "Tercime" yazanlar vardır. Bu sadece bilgisizliğin eseridir.

Ayrıca Arapçadan dilimize geçmiş tercüme kelimesinin 'yerli ve milli' eşanlamlısı "çeviri" kelimesi mevcuttur. Çeviri kelimesinin yazımı üzerinde uyuşmazlık yoktur.


terceme mi tercüme mi2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Ters P Nasıl Yazılır

Aşağıdaki butona basarak bu harfi bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.
Bir diğer ters p işareti de paragrafları gösteren aşağıdaki işarettir.


Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ters Tırnak İşareti Nasıl Yazılır

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.ters tırnak işareti2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur

A Üzeri İki Nokta Nasıl Yazılır - Ää

Boşluk tuşunun solundaki "Alt" tuşuna basılı tutarak sağdaki NumberPad rakam tuşlarında 0196 yazarsanız tuşları bıraktığınızda büyük A üzeri iki nokta işareti, harfi, 0228 yazıp tuşları bıraktığınızda küçük a üzeri iki nokta işareti çıkar.

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.


A Üzeri İki Nokta Nasıl Yazılır

Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur

Gelirgelmez Nasıl Yazılır

"Gelir gelmez" ayrı yazılır. Gelirgelmez şeklindeki bitişik yazım yanlıştır.

TDK kurallarına göre bu iki ayrı fiilden oluşan bir ifadedir.

Basılı kitaplarda da bu ifadenin böyle yazıldığına dair bir örnek:

Bir köyün diline düştü. Atiye, gelinini suya, kapı komşuya götüremez oldu. Halit şehre gider gitmez köyün erkeği kapısında kırıklığa dolandı. Halit köye gelir gelmez, orada burada kavgaya tutuştu. Bir, Halit köyün delikanlısının yolunu çevirdi; bir, onlar Halit'in önüne geçtiler. Derken Zekiye'yle Halit'in arası açıldı.
(Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm)


Gelirgelmez Nasıl Yazılır2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur

İstermisiniz Nasıl Yazılır

"İster misiniz" ayrı yazılır çünkü soru anlamı veren -mi TDK kurallarına göre ayrı yazılmalıdır.

- Bizimle çalışmak ister misiniz?
- Hobi edinmek ister misiniz?
- Bir şey içmek ister misiniz?

gibi sorularda "misiniz" kısmı ayrı yazılmalıdır.

Bunun doğru yazım olduğunu basılı eserlere bakarak doğrulamak da mümkündür. Basılı eserden bir örnek:

Yok, dinleyiciler, “Hayır” derse, bu kez de masalcı, “Ben sizden hayır demenizi istemedim, kısır horoz masalını ister misiniz diye sordum,” deyip çıkardı işin içinden. Kimse ses çıkarmayacak olsa, masalcı “Ben size susun demedim, kısır horoz masalını anlatmamı ister misiniz diye sordum,” deyip al baştan yapardı. Biri gitmeye davransa, masalcı, “Ben size gidin mi dedim, kısır horoz masalını ister misiniz diye sordum,” diyerek oturturdu onları ve masal böylece uzar gider, geceler boyu sonu gelmezdi.
(Gabriel García Márquez, Yüzyıllık Yalnızlık)


İstermisiniz Nasıl Yazılır


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur