Günler Büyük Harfle Mi Yazılır

TDK kurallarına göre normalde gün isimleri küçük harfle yazılır: salı, perşembe, pazar....

Ancak belirli bir tarihten bahsederken o zaman büyük yazmak gerekir:

- İstanbul 29 Mayıs 1453 Salı günü fethedildi.

Yukarıdaki cümledeki gün adı büyük harfle yazılmıştır çünkü belirli bir tarihin bir parçası olarak yer almaktadır.

Gün adlarının ilk harfi bir de, doğal olarak, cümlenin başına geldiğinde büyük yazılır. Literatürümüzden bir küçük örnek verelim:


Haddine mi? O gün salı; salı sallanır. Cuma günü öğle üstü dikiş dikmek de günah. Mesela üstünün başının bir tarafi kazaen sökülüvermiş, şahrem şahrem (parça parça) ayrılmış...
A. Sermet Muhtar Alus, ‎Faruk Ilıkan, 30 sene evvel İstanbul: 1900'lü yılların başlarında şehir hayatı

Günler Büyük Harfle Mi Yazılır


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır