Arapça sorgusu için yayınlar tarihe göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Alaka düzeyine göre sırala Tüm yayınları göster
Arapça sorgusu için yayınlar tarihe göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Alaka düzeyine göre sırala Tüm yayınları göster

Ağlama Sesi Nasıl Yazılır: "Ühü ühü"

Ağlama sesi için genelde "Ühü ühü" kullanılır


Aslında "ağlamak" yansıma fiildir. Yani "Ağ!" şeklinde bağırmaktan türemiş bir fiildir. Osmanlıcada da kullanılmış olan "ah etmek" de aslında "Ağ etmek" yani ağlama sesi çıkarmak, ağ'lamak, ah'lamak anlamındadır.

Kaşların arasından/Domdom kurşunu değdi/Bir avcı vurdu beni/Bin avcı beni yedi/"Ah!" dedim, ağladım/Yaremi bağladım...
Dümdüm Kurşunu, halk türküsü

Dolayısıyla ağlama sesi olarak "Ah!" yazmak da yanlış olmaz. Yalnız günümüzde "âhını almak", "ah etmek" özel bir anlama kavuştuğu için yanlış anlaşılabilir.

Şiddetli ağlama ise "Hüngür hüngür ağlamak" şeklinde ifade edilir ve bu ifadeye de ağlarken çıkan ses yansımıştır.

Matbu literatürümüzden bir alıntı yapalım:

Alman amirali, haritalara bir göz gezdirdikten sonra hüngür hüngür ağlamağa başladı ve nihayet imzalamağa razı oldu. Montgomery, teslim şartlarını birer birer...
4 Mayıs 1945, Akşam


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Afedersiniz Nasıl Yazılır

Affetmek kelimesi iki F harfiyle yazıldığı için "affedersiniz" kelimesi de iki F harfiyle yazılır. TDK sözlükte affetmek eylemi vardır, "afetmek" diye bir eylem yoktur.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- Affedersin, Ermeni...
- Affedersiniz, siz bahar mısınız?
- Affedersiniz bölüyorum ama...
- Seviyorsan affedersin
- Çok affedersiniz kendisi biraz ahmaktır
yazımları doğrudur.

- Afedersin, Ermeni...
- Af edersiniz, siz bahar mısınız?
- Afedersiniz bölüyorum ama...
- Seviyorsan af edersin
- Çok afedersiniz kendisi biraz ahmaktır
yazımları yanlıştır.

TDK literatüründen bir alıntı yapabiliriz:

Bu şekildeki yabancı kelime istimali hakkındaki düşüncelerimiz gizli ruhiyata, affedersiniz "psikoloji" ye kadar getirebilir. Yüksek medeniyetli yeni bir sahayı istilâ...
TDK, Dil Davası


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Affetmek Nasıl Yazılır

Affetmek kelimesi iki F harfiyle yazılır. Af kelimesinden tek F harfi vardır ama kelimenin Arapça kökü 3 sessiz harften (عفو) (ayın-fe-vav) oluştuğu için fiil çekiminde iki F kullanılmaya devam etmektedir çünkü Türkçede o şekilde kalıplaşmıştır.

Affetmek fiilinden sonra sesli harfle başlayan ek gelirse T harfi D'ye dönüşür. Tıpkı etmek fiiline ek gelince T'nin D'ye dönüşmesi gibi.

- Kendini affetmek
- Affetmek ve unutmak iyilerin intikamıdır
- Affeden kadın
- Affedin beni
- Affedersiniz
yazımları doğrudur.

- Kendini afetmek
- Af etmek ve unutmak iyilerin intikamıdır
- Affeten kadın
- Afvedin beni
- Afedersiniz
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızdaki yazım örnekleri de bunu doğrular niteliktedir:

Bu kanunla güdülen maksat bir adamı affetmek değildir; örnek İnsan diye onları gelecek nesillere göstermektir.
26 Haziran 1948, Akşam

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Afyonlular Nasıl Yazılır

"Afyonlular", kesme işareti kullanmadan bitişik yazılır çünkü -li türetme eki yeni bir kelime yaratmıştır.

Benzer durumlar için bkz. Adanalılar nasıl yazılır, Ankaralı nasıl yazılır

Bu kelime, Afyonkarahisar şehrinden olan kimseleri değil de afyon sahibi, afyon etkisi altındaki kimseleri kast ederek kullanılıyorsa da kesme işareti kullanmadan birleşik yazılır.

- Dünya Afyonlular Günü
- Afyonlu olduğunu anlamak
- Afyonlu terzi
- Afyonlular çok cesur insanlardır
yazımları doğrudur.

- Dünya Afyon'lular Günü
- Afyon'lu olduğunu anlamak
- Afyon'lu terzi
- Afyonlu'lar çok cesur insanlardır
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızdaki örnekler de bu yazımı doğrulamaktadır:

...Bu afyonlu sözlere kulak asmayınız. Her yerde.....hürriyete rehberlik etmiştir. Bu beyannameyi kaleme alan memleket evlatları...
15 Şubat 1947, Hür

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağladığımı Nasıl Yazılır

Ağladığımı, birleşik yazılır ve yumuşak G kullanılır.

- En son ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum
- Oturup ağladığımı yazacaktım
- Sinirden ağladığımı bilirim
- Ağladığımı zannediyordu
yazımları doğrudur.

- En son ne zaman ağladığı mı hatırlamıyorum
- Oturup ağladıımı yazacaktım
- Sinirden ağladımı bilirim
- Ağladığmı zannediyordu
yazımları yanlıştır.

Gazetelerden matbu bir sayfadan bu konuda alıntı yapabiliriz:

...Belki de Frank ile olan telefon mükalememi de dinlemiş......öğrenmişti. Ağladığımı da duymuş...
17 Mart 1941, Vatan


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağırkanlı Nasıl Yazılır

Ağırkanlı, birleşik yazılır. TDK kurallarına göre iki kelime yan yana gelerek yeni, özgün bir anlam yaratıyorsa birleşik yazılmaları gerekir.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- Ağırkanlı esnaf
- Ağırkanlılık
- Onlar ağırkanlı adamlardır
- Çok ağırkanlısın
yazımları doğrudur.

- Ağır kanlı esnaf
- Ağır kanlılık
- Onlar ağır kanlı adamlardır
- Çok ağır kanlısın
yazımları yanlıştır.

Bu konuda TDK sitesinden örnek niteliğinde bir alıntı yapabiliriz:

hele o köstekli saati/tik tak ede ede kulaklarımızda/ağırkanlı bir hayattan kurtarırdı bizi/rüzgârla yarışırdık, sular bizi kıskanırdı
Ahmet Yılmaz, İsli Bir Kandil


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağırbaşlılık Nasıl Yazılır

Ağırbaşlı kelimesi birleşik yazıldığı gibi Ağırbaşlılık kelimesi de birleşik yazılır.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- ...kişilerdeki ağırbaşlılık
- Ağırbaşlılık artık pek yok.
- Ağırbaşlılığın önemi
- Ağırbaşlılığa verilen değer
yazımları doğrudur.

- ...kişilerdeki ağır başlılık
- Ağır başlılık artık pek yok.
- Ağır başlılıkın önemi
- Ağırbaşlılıka verilen değer
yazımları yanlıştır.

Gazete literatürümüzden bu konuda matbu bir örnek verelim:

...Ama fikir ve kanaat meselelerinde hiç olmazsa, bir hükümet organı olmak sıfat ve haysiyetiyle olsun asgari bir ağırbaşlılık ve ciddiyet muhafaza etmeğe mecbur...
6 Mart 1950, Zafer

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağırbaşlı Nasıl Yazılır

Ağırbaşlı, birleşik yazılık. TDK kurallarına göre bu iki kelime yan yana gelmekle yeni, özgün bir anlam ortaya çıkarmışlardır.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- Ağırbaşlı olmak
- Ağırbaşlı yetiştirildik
- Ağırbaşlı ol, ciğerimi ye
- Ağırbaşlı erkekler
yazımları doğrudur.

- Ağır başlı olmak
- Ağır başlı yetiştirildik
- Ağır başlı ol, ciğerimi ye
- Ağır başlı erkekler
yazımları ise yanlıştır.

Gazete literatürümüzden matbu bir örnek verelim:

Üç sayısı daha ziyade edebi ve sosyal bir değer taşıyan bu dergini nbu sayısını daha ağırbaşlı, daha bilgi yüklü bulduk. Köylerini hakkiyle bilen bu ileri ...
1 Temmuz 1946, Gün

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahali Nasıl Yazılır

TDK "ahali" yazımını doğru bulur.

İkinci A harfi uzun okunduğu için şapka işareti koyarak "ahâli" yazılması da TDK kurallarına uygundur. Bkz. Şapka işareti kalktı mı?

Bkz. Klavyede şapkalı A yapmak

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.
- Uyan ey ahâli
- Ey ahali duyduk duymadık demeyin
- Ev ahâlisi
- Ahali Fırkası
yazımları doğrudur.

Basılı eserlerden bir alıntı yapalım:

Ahali, fırkalar, hükümet., hep temelsiz, esassız, büsbütün havada bir hayat yaşıyorlar. Bir kasırga ile savurulan yapraklar gibi düştüğümüz boşluklar içinde...
5 Ekim 1948, Başdan

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağlasada Nasıl Yazılır

"Ağlasa da" ayrı yazılır çünkü TDK kurallarına göre dahi anlamındaki De de, bağlaç olan De de ayrı yazılır.

Bağlaç olan De kullanımına örnekler:
- Ağlasa da rahatlasa
- Ağlasa da rimelleri aksa
- Ağlasa da kaçsak

Dahi anlamındaki De kullanımına örnekler:
- Ağlasa da yıkılmaz
- Ağlasa da yarın unutur
- Ağlasa da benim için önemi yok

Aşağıdaki yazımlar ise yanlıştır:

- Ağlasada rahatlasa
- Ağlasada rimelleri aksa
- Ağlasada kaçsak

Dahi anlamındaki De kullanımına örnekler:
- Ağlasada yıkılmaz
- Ağlasada yarın unutur
- Ağlasada benim için önemi yok


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ağlıcam Nasıl Yazılır

"Ağlayacağım" yazımı doğrudur.

- Ağlıcam
- Ağlıycam
- Ağliycam
- Ağlayacam
- Ağlayıcam
yazımlarının tümü yanlıştır.

- Yarın ağlayacağım
- Ağlayacağım şimdi
- Durun ağlayacağım
- Dokunsalar ağlayacağım
yazımları doğrudur.


Basılı gazetelerden uygun bir alıntı yapalım:

...zira kendimi tutamayıp ağlayacağım, sonra da çirkinleşeceğim!" dedikten sonra hakikaten filmi müddetince önce heyecandan, sonra da sevinçten ağlamıştır...
23 Ekim 1950, Yeni İstanbul


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahbap mı Ahpap mı Ahbab mı?

Ahbap kelimesi P harfiyle yazılır. TDK sözlükte böyle yer alır. Dil Derneği yazım kılavuzu ve basılı eserler de bu yazımı kabul eder.

Ahbap kelimesi, ek geldiği zaman ahbab-'a dönüşür. "Ahpap" yazımı ise her halükarda yanlıştır. Örnek verelim:

- Üç ahbap çavuş
- O benim ahbabım
- Hemen ahbap olduk
- Sorun ne ahbap?
- Ahbabına sor bakalım
yazımları doğrudur

- Üç ahbab çavuş
- O benim ahbapım
- Hemen ahpap olduk
- Sorun ne ağbap?
- Ahpabına sor bakalım
yazımları yanlıştır

Matbu gazetelerden bir alıntı yaparak bu durumu örnekleyebiliriz:

...Ankara'ya döndüğüm gün tesadüfen karşılaştığım bir eski ahbabın şikâyetleri de derdime dert kattı. Bu ahbap. baremin oldukça yüksek bir derecesinden maaş...
3 Eylül 1950, Zafer

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahmedim Nasıl Yazılır

"Ahmet'im" kesme işaretiyle yazılır ve T harfi yumuşamaz. TDK kurallarına göre özel adlar kesme işaretiyle ayrılır ve telaffuzda sert sessiz yumuşaması olsa da bu, yazıma yansıtılmaz.

Bu kural, "ben Ahmet'im" derkenki yazım için hem de iyelik eki "(Benim Ahmet'im) yazımı için geçerlidir.

- Ahmet'im neredesin
- Canım oğlum Ahmet'im
- Ahmet'im benim
- Ahmet'im ben
yazımları doğrudur.

- Ahmetim neredesin
- Canım oğlum Ahmedim
- Ahmetim benim
yazımları yanlıştır.

Basılı literatürümüzden bu konuda bir alıntı yapalım:

...Celal: 'Öyle Ahmet'im. Nasılsın?' Ahmet: 'Şükür abi. Seni sormalı.' Celal: 'Aynı be Ahmet'im. Türkiye-Suriye arası kuryeliğe devam...' Ahmet: 'İyi abi, ALLAH kolaylık versin. Bu arada senin iş tamam. Füze senindir. Teslimatı hemen yaparsınız....
Sıcak Toprakların Soğuk Savaşı: Sıcak Toprakların Soğuk Savaşı

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahdettim Nasıl Yazılır

Ahdettim birleşik yazılır çünkü Ahdetmek fiili TDK sözlüğünde birleşiktir.

Dolayısıyla;

- Ahdettim
yazımı doğrudur

- Ahtettim
- Ahteddim
- Ahdeddim
- Ahdetdim
- Ahtedtim
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızdan bunu örnekleyen bir alıntı yapabiliriz:

...Ahdettim, karıyı bulacağım. kolundan tutup...
18 Ekim 1950, Akşam

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahesde Ahesde Nasıl Yazılır

Aheste kelimesi T harfiyle yazılır. TDK bu konuda nettir.

Bu kelime dilimize Farsçadan geçmiştir ve Farsça söylenişi de T harfiyledir. Dil Derneği yazım kılavuzunda ve tüm basılı eserlerde de T'li yazım doğru kabul edilmektedir.

- Aman yavaş aheste
- Aheste aheste gidiyoruz
- Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
- Aheste çek kürekleri
yazımları doğrudur.

- Aman yavaş ahesde
- Ahesde ahesde gidiyoruz
- Alma mazlumun ahını, çıkar ahesde ahesde
- Ahesde çek kürekleri
yazımları yanlıştır.

Basılı eserden bir alıntı yapalım:

...Mümkün olduğu kadar âheste adımlarla çıkmağa gayret etti. Üç basamak! Dört ... O ne kadar ihtiyatlı ve aheste yürüyorsa, arkasından gelen de öyle yapıyordu...
4 Haziran 1945, Akşam


_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahd Etmek Nasıl Yazılır

Ahdetmek birleşik yazılır. TDK kurallarına göre iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan bir ses düşmesi varsa o kalıp birleşmiş sayılır.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Ahdetmek'in T'si yumuşamaya tabii dir. Tıpkı etmek->edelim dönüşmesi gibi ahdetmek->Ahdedelim dönüşmesi mümkündür.

Dolayısıyla:

- Ahdettim
- Ahdetmiş
- Ahdedelim
- Ahdedenler
yazımları doğrudur.

- Ahtettim
- Ahtetmiş
- Ahtedelim
- Ahdetenler
yazımları yanlıştır.

Basılı eserlerimizden şu alıntıyı yaparak bu kullanama bir örnek verebiliriz:

...seçimlerine az çok benzeyen usullerin tatbikini gördüğümüz takdirde, seçimleri kazanmış dahi olsak bozuk seçimlerin yenilenmesini istemeğe ahdettik. Şayet...
20 Mart 1950, Akşam

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahiretlik Nasıl Yazılır

Ahiretlik kelimesi İ harfiyle yazılır.

Ahiretlik yazımı doğru, ahretlik yazımı yanlıştır. TDK sözlük bu konuda çok nettir.

Bkz. Ahiret mi Ahret mi?
Ahiretliğim Nasıl Yazılır?

Dolayısıyla;

- Ahiretlik sorular
- Ahiretliğim
- Arkadaş, eş, dost, yaren, ahiretlik
yazımları doğrudur

- Ahretlik sorular
- Ayretliğim
- Arkadaş, eş, dost, yaren, ahretlik
yazımları yanlıştır.

Basın

...Herkes birlik ve huzur içinde yaşasın, buradan ahiretlik kazanalım. Vatan olmadan ahiretlik kazanılmaz
Onur Hüdavendigar, Türk Sağı KronolojisiAşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

emojisi kopyala:

emojisi kopyala:

emojisi kopyala:

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahiretliğim Nasıl Yazılır

"Ahiretliğim" kelimesi İ harfiyle yazılır.

"Ahretliğim" yazımı yanlış, "ahiretliğim" yazımı doğrudur.

Bkz. Ahiret mi ahret mi?

- O benim ahiretliğim
- Kankam değil ahiretliğim
- Ahiretliğim, can dostum
yazımları doğrudur.

- O benim ahretliğimdir
- Kankam değil ahretliğim
- Ahretliğim, can dostum
yazımları yanlıştır.

Basılı eserden alıntı yapalım:

“Ahiretliğim” dediğiniz kardeşiniz ile iki çay arasında muhabbet etmek, yoldan geçerken papatyaları fark edip tebessüm etmek, çocukları güldürene kadar kılıktan kılığa girmek, akşam bilgisayar başından kalkıp odanızdan çıkıp salona gelip...
Huzeyfe Mücahid Osmanoğlu, Kalbim Bu Asrın Dengi Değil
Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

emojisi kopyala:

emojisi kopyala:

emojisi kopyala:

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahiret mi Ahret mi? Ahiret Nasıl Yazılır

Ahiret kelimesi İ harfiyle yazılır. TDK sözlüğü bu konuda nettir.

Dil Derneği'nin yazım kılavuzu ve basılı eserlerin tamamı da bu yazımı doğru kabul eder. İ harfsiz, "ahret" sözü sadece bozuk telaffuzda ya da yöresel kullanımlarda çıkar. Arapça kökünde de Türkçesinde de kelimede İ harfi vardır. Dolayısıyla;

- Ahiret inancı
- Dünya ve ahiret
- Dünya-ahiret bacımsın
- Ahiret gününe inanmak
yazımları doğrudur.

- Ahret inancı
- Dünya ve ahret
- Dünya-ahret bacımsın
- Ahret gününe inanmak
yazımları yanlıştır.

Basınımızın literatüründen bu konuda alıntı yapabiliriz:

...Fakat merak etme, dünyada da, âhirette de şeyhlerin şefaati senin üzerindedir,» deyince ben de kardeşimin elini öptüm, pöstekiden kalktım. Şimdi onda iki...
26 Haziran 1948, Akşam

Ahiret'in a'sı şapkalı yazılabilir. Bkz. Klavyede şapkalı a yapmak.

Şapka işareti harfin uzun okunduğunu göstermek için kullanılabilir. Şapka işaretinin kaldırıldığı bilgisi doğru değildir.

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahım Şahım Nasıl Yazılır

"Ahım şahım" ayrı yazılır çünkü TDK kurallarına göre burada yeni anlam türetecek bir kaynaşma olmamıştır.

Bkz. Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- Ahım şahım değil ama idare eder
- Pek ahım şahım olmayan...
- Ahım şahım olmasa da...
- Pek de ahım şahım değildir
yazımları doğrudur

- Ahımşahım değil ama idare eder
- Pek aham şaham olmayan...
- Ahımşahım olmasa da...
- Pek de ahamşaham değildir
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızda da bu konuda alıntılanabilecek kupleler mevcuttur:

...Ahım şahım bir şey olsa yüreğim yanmaz. Badi bacaklı, pasaklı bir şırfıntı. Gene sinemanın kapısında rastladım. Kol kola girmişler, birbirlerine öyle sokulmuşlar...
25 Ekim 1949, Akşam_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.