Arapça sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster
Arapça sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster

Arapçayı Latin Harflerine Çevirme


Kullanma Kılavuzu:

Arapça özel isimlerin ve söz öbeklerinin Türkçe yazılışında birden çok yöntem vardır. Biz de mutlaka herkes uysun diye değil ama en azından Ekşi Sözlük başlıklarında hangi kuralların işlediğini göstermek için bunları yazarak tespit etmek istedik.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Arapça özel isimden kast edilen Arapçadan Türkçeye geçen isimler (Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi) değil Arap alfabesi sistemi kullanılan ülkelerdeki insanların özel isimlerdir (`Yunus El-Aynavi`, `Nuri El-Maliki` gibi). Arapça söz öbekleri ise Türkçede yerleşmiş Arapça kökenli öbekler (elhamdülillah, ilelebet, selamün aleyküm, elveda gibi) değil gerek dilbilgisi gerek kelimeleri itibariyle Türkçe sayılmayan Arapça ifadelerdir (`inneke hamidun mecid`, `ene ene ente ente` gibi). Bu nedenle Arapça kökenli bir ismin türkçe söylenişi/yazılışı ile aynı ismin Arapçadan transkripsiyonu farklı olabilir (Fatma yerine Fatima, Rüştü yerine Rüşdi, Ömer yerine 'Umer, Fahrettin yerine Fahru'd-din gibi).

Kelimelerdeki harfler yukarıda yer alan tabloda görüldüğü şekilde o harfin sesine en yakın ses veren Türkçe harflerle yazılır. Türkçede olup Arapçada bulunmayan sesler olduğu gibi Arapçada olup Türkçede bulunmayan da pek çok ses vardır. Bu nedenle Arapça bazı harflerin Türkçede aynı sesle karşılanması doğaldır. Mesela kaf da kef de Türkçede k ile karşılanır (Sin-kef-vav-te ile yazılan sükut susmak anlamına gelirken sin-kaf-vav-ti ile yazılan 'sükut'un kırılma anlamına gelmesi gibi). Benzer durum Türkçe isimlerin Araplar tarafından telaffuzunda da geçerlidir (Türkçedeki bol, bol ve bul kelimelerinin üçünün de Arapça transkripsiyonu be-vav-lam harfleriyle yapılıp aynı okunması gibi).

İki sessiz arasındaki vav ve iki sessiz arasındaki ye uzun okunduğu için şapkalı u ve şapkalı i harfleriyle yazma geleneği olsa da şapka işaretinin kullanımında genel itibarla çok belirsizlik olduğu için hem bu hallerde hem de ses inceltme gibi diğer hallerde şapka kullanılmamaktadır.

İdgam-ı Şemsiye'ye Türkçe yazılışta da uyulur çünkü Latin alfabesi sistemi kullanmayan dillerden yapılan transkripsiyonlar yazılışa göre değil okunuşa göre yapılır, şemsi harfler de yazılısı değil okunuşu belirler. El-şems değil eş-şems, el-tehiyatü değil et-tehiyatü gibi.

Harf-i tarif de denen "El-", basına geldiği kelimeden ayrılmadığı için tek başına yazılmaz, araya tire konarak birleştirilir.

Bir isim tamlaması söz konusu olduğunda da sesini aldığı tamlanandan kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Vvesilet en-necat değil, vesilet un-necat değil vesiletu'n-necat gibi.

Ancak Arapça isim tamlamalarını sıfat tamlamalarından ayırmak gerekir. Harf-i tarif isim tamlamalarında tamlananın son sesini alsa da sıfat tamlamalarında tamlananın son sesi okunmaz. Hanu'l-Halili değil Han El-Halili, Nuriyu'l-Maliki değil Nuri El-Maliki yazılması gibi.

Söz öbekleri de kelimelere gelen her çekimi almış halde yazılır. "ba'de'l-harabu'l-basra" değil "ba'de harabi'l-basra", "sefa'at ya resulü'l-lah" değil "sefa'at ya resula'l-lah" gibi.

ıstırab mı ızdırap mı??
Tıraş mı Traş mı?
Anadolumuz Nasıl Yazılır??
Vaat Etmek mi Vâdetmek mi?
Herşey Nasıl Yazılır?

Arapça 84 Nasıl Yazılır - ٨٤

Arap rakamlarıyla 84 şu şekilde yazılır: ٨٤

Arapça karakterleri görüntüleyemeyen bilgisayarlar için Arapça 84 sayısının yazılışını gösteren görsel aşağıdadır:


Arapça 84 nasıl yazılır

Arapçada rakamlar tıpkı Türkçedeki gibi soldan sağa yazılır. Yani önce 8 karşılığı ٨ yazılır. Sonra 4 karşılığı ٤ yazılır.

Arapçada önce birler basamağı sonra onlar basamağı okunduğu ve bu şekilde devam ettiği için sayıların yazımı Türkçedekine denk düşmektedir.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Arapça rakamların yazılışı
Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir.

Ehl-i Keyf mi Ehlikeyf mi Ehl-i Keyif mi?

Key(i)f (كيف) bazen Arapçadaki anlamıyla kullanılır. Arapçada keyf nasıl- nasıllık (nitelik) anlamına gelir. "Nasılsın?" anlamına gelen "kefye hâluke" (halin nasıl) ya da "keyfuke" (nasılsın?) sorusundan dolayı Türkçede key(i)f ehli olmak, rahatına bakmak anlamına gelir olmuş.

Buradaki keyif Türkçe olduğu için Arapça tamlamaya kasmaya gerek yok bence. Ben olsam "keyif ehli" derdim. Lakin yedi uyurların Arapça namı olan "ehl-i kehf"e benzediği için midir terime bir sufilik getirdiği için midir nedendir bilinmez tamlamanın bu kadar Türkçe hali hemen hemen hiç tutmamış.

Tamlama aslen Arapça olmadığına göre ehl-i keyf olmaz. O nitelik sahibi demek. Dosdoğru Türkçe muamelesi ederek "keyif ehli" demek de tercih edilmediğine göre Osmanlıcasını yani "ehl-i keyif"i tercih edelim derim. "Onun aslı keyf"tir argümanına karşı savunmam şudur:
burada keyif Arapça keyf'ten türemiş ama artık kendi bağımsızlığına kazanmış, rahatına bakmak anlamına gelen ayrı bir kelimedir. Buradaki anlamı da bu sonradan kazandığı anlamdır.

Öte yandan Gaziantepte kullanılan buz küpü(?)nün adının ehlikeyf diye yazıldığı konusunda mutabakat var gibi. Ona saygı duyarım.


ıstırab mı ızdırap mı??
Tıraş mı Traş mı?
Anadolumuz Nasıl Yazılır??
Vaat Etmek mi Vâdetmek mi?
Herşey Nasıl Yazılır?

Şapka İşareti Ne İşe Yarar

TDK şapkayı Batı dillerinden gelen kelimelerde kaldırdığı halde diğer kelimelerde kaldırmadı. Çetrefilli bir konu nitekim. Özellikle muhafazakar tandanslı yazarlar tire, şapka ve apostrof kullanmaya çok eğilimliler. Bu tutum Arapça sesleri vermek için yardımcı da oluyor tabi. Mesela bazı yazılarda kalemi bile kâlem diye yazanlar var. Arapça transkripsiyona bakınca nedenini anlayabiliyorum.

Uygulamada şapka:

1- "qa" sesi vermek için kullanılıyor. İnce ünlülerle kef kalın ünlülerle kaf diye okunan k harfi yanına kalın ünlü geldiği halde kef diye okunuyorsa k harfine işaret koymak yerine yanındaki sesli harfe şapka konuyor. Misal:
kâğıt, kâr, sükût vs...

2- Sesli bir harf uzun okunuyorsa şapka konuyor. Arapça üzerinde izah etmek gerekirse elifle yazılan a, ya ile yazılan i ve vav ile yazılan u sesi Türkçe yazımda şapkalı oluyor. Misal:
câmi, râzı, fâni, şeklî, huzûrunda vs...

3- Sesli harf ince ya da kapalı okunacaksa (Almancadaki ä veya Azericedeki ters e gibi) şapka ile yazılıyor. TDK'nin böyle bir kuralı olmayabilir. Bu yaklaşım Arapça tandansına önem veren yazarlara özgü olabilir. Misal:
kâlem, vâkit, nâkit vs...


ıstırab mı ızdırap mı??
Tıraş mı Traş mı?
Anadolumuz Nasıl Yazılır??
Vaat Etmek mi Vâdetmek mi?
Herşey Nasıl Yazılır?

Şahmeran duası Arapça yazılışı

Şahmeran duasının Arapça yazılışı aşağıdadır. En alttaki butona basarak duayı kopyalayabilir ve sonra istediğiniz yerde yapıştırabilirsiniz.


اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْحَكيمِ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ السَّميعُ الْعَليمِ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحيمِ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْفَرْدُ الصَّمَدُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّؤُفُ الرَّحيمُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَليمِ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزيزُ الْعَليمِ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ الدَّيَّانُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّافِعُ الْعَليمُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ الْمُبينُ،

اَللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ الْبَآعِثُ الْوَارِسُ،

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

Sağol Nasıl Yazılır
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Araf Suresi 10. Ayet ve Sad Suresi 54. Ayet Arapça Yazılışı

Araf Suresi onuncu ayetin Arapça yazılışı:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَۜ قَل۪يلاً مَا تَشْكُرُونَ۟

Sad Suresi 54. ayetinin yazılışı:

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍۚ

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.


Araf Suresi 10. ayet:
Sad Suresi 54. ayet

Sağol Nasıl Yazılır
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ayetel Kürsi Yazılışı

Ayetel Kürsi söylenişi çok yayın olsa da Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'ne göre doğru yazımı Ayetü'l-Kürsi şeklindedir.


Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.Arapça yazılışını aşağıdan kopyalayabilirsiniz:

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.Ayetin Arapça yazılışı aşağıdaki gibidir:

اَللّٰهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Arapçasının Türkçe yazılışı ise aşağıdaki gibidir:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.


Sağol Nasıl Yazılır
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak
Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Kelime-i Şehadet Yazılışı

TDK sözlüğüne göre Kelimeişahadet Arapça kökenli olmakla birlikte Türkçeye de girerek Türkçe bir kelime haline gelmiştir Kelimeişehadet şeklinde birleşik yazılır.


Dil Derneği'ne göre ise dilimizde birleşik yazılacak kadar özel anlam kazanmamıştır. Dolayısıyla alıntılama kurallarına uygun olarak Kelime-i Şahadet şeklinde yazmak gerekir.

Diyanet Vakfı gibi devlet kurumları dahil TDK'nin tercihine uymamakta ve Kelime-i Şehadet yazımını tercih etmektedir.

Kelime-i tevhidle aynı niteliği taşıyan kelime-i şehâdet, İslâmiyet'in Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in nübüvvetinden ibaret bulunan iki temel ilkesini içerdiğinden bazı kaynaklarda "kelimeteyi't-tev- hîd" ve "kelimeteyi'ş-şehâde" biçiminde tesniye sîgasıyla anılmıştır.
Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi

Şunu da belirtelim ki yukarıdaki alıntılanan kaynakların hepsinde "kelime-i şAhadet" değil "kelime-i şEhadet" yazımı doğru kabul edilmektedir. Bkz. Şehadet mi Şahadet mi? Nasıl Yazılır

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.Kelime-i Şehadet'in lafzı ise şöyle yazılır: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü"

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.Kelime-i Şehadet'in Arapça yazılışını ise aşağıdan kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz:Kelime-i Şehadet Yazılışı

Sağol Nasıl Yazılır
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A YapmakBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

IŞİD mi DEAŞ mı DAEŞ mi DAİŞ mi

Örgütün adı Arapça şöyledir: الدولة الإسلامية في العراق والشام‎

Türkçe okunuşu: Ed-Devletü'l-İslamiye fi'l-Irak ve'ş-Şam

Örgütün kendine verdiği adın bire bir çevirisi Irak ve Şam İslam Devleti'dir.

Şam'dan kasıt Suriye'deki Şam (Dımaşk) şehri değil Suriye topraklarının tamamı, eski adıyla Şam Vilayeti'dir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bilgi akışını okuyabilirsiniz:İngilizcede örgüt her kaynak tarafından ISIS diye anılmaktadır. Bu "Islamic State of Iraq and Syria" yani Irak ve Suriye İslam Devleti anlamına gelmektedir ve bire bir çeviridir.

Türkçeye ise örgütün adı öncelikle IŞİD yani Irak-Şam İslam Devleti diye çevrilmiştir. Fakat hem Şam'dan kast edilenin Suriye olduğu gözden kaçmaktadır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu nitelikteki bir örgütün adını İslam diniyle birlikte anmak uygun bulmadığı için IŞİD kısaltmasını kullanmanın yanlış olduğunu belirtmiştir. Bkz. ilgili haber. Aynı nedenle birçok haber kaynağı IŞİD kısaltmasını kullanmayı bırakmıştır.

Resmi kaynaklar başta olmak üzere çoğu haber kaynağı DAEŞ kısaltmasına başvurmuştur. Bu kısaltma da örgütün Arapça adının ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır: داعش

İlk harf (د=Dal) Devlet'in D'sidir. İslam kelimesinin ilk harfi elif (ا) olduğu için ikinci harf A gelmektedir. Irak'ın ilk harfi Ayın (ع) harfi olduğu için üçüncü harf E gelmektedir ve son olarak Şam kelimesinin ilk harfi Şın (ش) karşılığı Ş kullanılmaktadır.

Ne var ki Arapça harflerden oluşan kısaltmanın nasıl okunması gerektiği konusunda da fikir ayrılıkları olmuştur. Devlet'in D'si ve Şam'ın Ş'si konusunda mutabık kalındığı halde İslam'ın ilk harfi olan Elif'in ve Irak'ın ilk harfi olan Ayın harfinin Türkçe nasıl Latinize edilmesi gerektiği meselesi çözülememiştir. Zira bunlar üzerlerine gelen işarete göre farklı seslere karşılık gelebilen harflerdir.

Mart 2017 itibarı ile resmi ağızlarda en itibar gören ifade DEAŞ şeklindedir.

Öte yandan DAEŞ kullanımı azalarak sürmektedir. DAİŞ ve DIİŞ gibi kullanımlara alternatif sağ medya başvururken IŞİD kısaltmasını kullanmaya genelde muhalif medya devam etmektedir.

deaş nasıl yazılır


Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
İyiki Nasıl Yazılır

Hızır mı Hıdır mı?

Hızır ile Hıdır aynı addır. Aynı Arapça ad Türkçede iki farklı şekilde söylenir çünkü Arapça söylenişinde, ortadaki sessiz harf Türkçede tam karşılığı olmayan, Türkçedeki D ile Z'nin arasında bir  ses verir: خضر‎‎

Yeşilay'ın eski adı olan Hilal-i Ahdar'ın ahdar'ıyla Hızır ismi aynı kökten gelmektedir. Zira Hızır aleyhisselamın da hep yeşil giydiğini inanılmaktadır.

Yine Türk kültüründe yaygın olarak kutlanan Hıd(ı)rellez şenliklerinin adı da Hızır adıyla aynı kökten gelmektedir. Bkz. Hıdrellez mi Hıdırellez mi

Ahdar ve Hıdrellez gibi kökteş kelimeleri de göz önüne alırsak bu ismin Hıdır diye anılmasının aslına daha sadık olacağı sonucuna varırız. Nitekim Anadolu'da Hıdır kullanımı daha yaygındır.

Bununla birlikte özellikle İstanbul Türkçesinde Hızır kullanımı daha yaygındır ve Diyanet Ansiklopedisi de Hızır kullanımını tercih etmektedir.

Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü'nde de Hıdır maddesinde Hızır'a atıf yapmakla yetinilmiştir. İsim hakkında açıklama Hızır maddesi altında yapılmıştır.

Kısaca, halk dilinde Arapça aslına uygun olarak Hıdır diye geçse, Osmanlı kültürü ve resmi yazı kültürü içinde Hızır daha yaygın kabul görür olmuştur. Yazıda Hızır yazımını tercih etmek daha doğrudur.

hizir aleyhisselam


Tengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır

İNSALLAH NASIL DOGRU YAZILIR

Arapça إن شاء الله‎‎ şeklinde yazılan kelime TDK imla kılavuzuna göre "İnşallah" şeklinde yazılır. Kelimenin Arapça telaffuzu "İnşa'allah" şeklinde olmakla birlikte Türkçe telaffuzda tek A okunduğu için ve hatta A harfi kısa okunduğu için TDK kelimenin okunduğu şekilde yazılmasını tercih etmiştir.

Dil Derneği de kelimenin "inşallah" yazımını doğru bulmaktadır.

"İnşallah" Arapça yazılışı

_____________________Göktürkçe Türk Yazısı - 𐰚𐰼𐰇𐱅 - 𐰰𐰼𐰇𐱅
Hoşgeldin Nasıl Yazılır?
Herkez mi Herkes mi
TDK İmla Kılavuzu - 1985

Arapça Rakamlar Nasıl Yazılır

Arapça sağdan sola yazılmasına rağmen Arapça rakamlar çıktı Türkçedeki rakamlar gibi soldan sağa yazılır.

0123456789 ile aynı sırada yazarsak ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ sembolleri kullanılır.

Buna göre 100 sayısı ١٠٠ şeklinde yazılır

910 sayısı ٩١٠ şeklinde yazılır.


Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Hiçbirşey Nasıl Yazılır?
Kayyum mu Kayyım mı
Birde Nasıl Yazılır

Arapça Nasıl Yazılır

Türkçe Q klavye ya da Türkçe F klavye sahibi olarak Arap harflerini yazmak için şu sitelerden birini kullanabilirsiniz:

Sadece Arapça harfli online klavye
Osmanlıca harflerin tümünün olduğu online klavye
Boşnak, Uygur ve sair dillere mahsus harflerle genişletilmiş Osmanlıca online klavye

Eğer klavyenizi Arap harflerini basar hale getirmek isterseniz:

Osmanlıca klavye dosyaları indirme sayfası


Arapça kelimeleri Türkçeye doğru aktarmak için bkz. Arapçayı Latin Herflerine Çevirme


Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Hiçbirşey Nasıl Yazılır?
Kayyum mu Kayyım mı
Birde Nasıl Yazılır
Hoşgeldin Nasıl Yazılır

Muhattap mı Muhattab mı Muhatab mı Muhatap mı?

Muhatap, "hitap edilen kişi" anlamına gelir ve tek T ile yazılır: "Muhatap"
Arapça telaffuzda t'nin üzerinde vurgu olması yanıltabilir; kelimenin Arapça aslında de şedde yoktur yani tek T'lidir: مخاطب

Bununla birlikte Arapça aslında kelimenin son harfi B'dir: 'muhatab'. Türkçede ise normalde son harf P ile yazılır ve söylenir ama yanına sert olmayan bir ek geldiğinde yumuşar: muhatabı, muhataba gibi...


Kaale Almak mı Kâle Almak mı

Hiçbirşey Nasıl Yazılır?

Kayyum mu Kayyım mı

Birde Nasıl Yazılır
Hoşgeldin Nasıl Yazılır

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

TDK kurallarına göre şu hallerde sözcükler birleşir, birleşik yazılmaları gerekir:

1. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler birleşik yazılır: birbiri (< biri+biri), kaynana (< kayın+ana), kayınbirader (< kayın+birader), nasıl (< ne+asıl), niçin (< ne+için), cumartesi (< cuma+ertesi), sütlaç (< sütlü+aş) vs.


2. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli sözcükler etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında birleşik yazılır: emretmek, meno­lunmak, cemetmek, kaybolmak; darbetmek, dercetmek, hamdetmek; affetmek, hissetmek, reddetmek vs.

3. sözcüklerden her ikisi veya ikincisi, birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik sözcükler birleşik yazılır.

a. Bitki adları: aslanağzı, civanperçemi, keçiboynuzu, kuşburnu, turnagagası, açıkağız, akkuyruk (çay), alabaş, altınbaş (kavun), altıparmak (palamut), beşbıyık (muşmula), çobançantası, karnıkara (börülce), katırtırnağı, kuşyemi, şeytanarabası, yılan­yastığı, akşamsefası, camgüzeli, çadıru­şağı, ayşekadın (fasulye), hafızali (üzüm), havvaanaeli, meryemanaeldiveni vs.

b. Hayvan adları: danaburnu (böcek), akbaş (kuş), alabacak (at), bağrıkara (kuş), beş­parmak (deniz hayvanı), çakırkanat (ördek), kababurun (balık), kamçıkuyruk (koyun), kamışkulak (at), karagöz (balık), kara­fatma (böcek), kızılkanat (balık), sarıkuyruk (balık), yeşilbaş (ördek), sazkayası (balık), sırtı­kara (balık), şeytaniğnesi, yalıçapkını (kuş), bozbakkal (kuş), bozyürük (yılan), karadul (örümcek) vs.

c. Hastalık adları: itdirseği (arpacık), delibaş, karabaş, karabacak vs.

ç. Alet ve eşya adları: balıkgözü (halka), deveboynu (boru), domuztır­nağı (kanca), horozayağı (burgu), kargaburnu (alet), kedigözü (lamba), leylekgagası (alet), sıçankuyruğu (törpü), gagaburun (gemi), kancabaş (kayık), adayavrusu (tekne) vs.

d. Biçim, tarz, tür, motif vs. adlar: ayıbacağı (yelken biçimi), balıksırtı (desen), civankaşı (nakış), eşek­sırtı (çatı biçimi), kazkanadı (oyun), kırlangıçkuyruğu (işaret), koçboynuzu (desen), köpekkuyruğu (yağlı güreş), sıçandişi (dikiş), balgümeci (dikiş), beşikörtüsü (çatı biçimi), turnageçidi (fırtına) vs.

e. Yiyecek adları: hanımgöbeği (tatlı), ka­dınbudu (köfte), kedidili (bisküvi), dilberdudağı (tatlı), tavukgöğsü (tatlı), vezirparmağı (tatlı), bülbülyuvası (tatlı), kuşlokumu (kurabiye), alinazik (kebap) vs.

f. Oyun adları: beştaş, dokuztaş, üçtaş vs.

g. Gök cisimlerinin adları: Altıkardeş (yıldız kü­mesi), Arıkovanı (yıldız kümesi), Büyükayı (yıldız kümesi), Demirkazık (yıldız), Küçükayı (yıldız kü­mesi), Kervankıran (yıldız), Samanyolu (yıldız kümesi), Yedikardeş (yıldız kümesi) vs.

ğ. Renk adları: baklaçiçeği, balköpüğü, camgöbeği, devetüyü, fildişi, gülkurusu, kavuniçi, narçi­çeği, ördekbaşı, ördekgagası, tavşanağzı, tavşankanı, turnagözü, vapur­dumanı, vişneçürüğü, yavruağzı vs.

h. Oğlu, kızı sözleri: çapanoğlu, eloğlu, hinoğluhin, elkızı vs.

4. -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiiller birleşik yazılır: düşünebilmek, sevebilmek; alıvermek, gülüvermek; uyuyakalmak; gidedurmak, yazadurmak; çıkagelmek, süregelmek; düşeyazmak, öleyazmak vs.

5. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik keli­meler birleşik yazılır: albeni, ateşkes, çalçene, çalyaka, dönbaba, gelberi, incitmebeni, sallabaş, sallasırt, unutmabeni; batçık, çekyat, geçgeç, kaçgöç, kapkaç, örtbas, seçal, tutkal, veryansın, yapboz, yazboz vs.

6. -an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler birleşik yazılır: alaybozan, cankurtaran, çöpçatan, dalgakıran, demirkapan, gökdelen, yelkesen; akımtoplar, altıpatlar, barışsever, basınçölçer, özezer, pürüzalır; baştanımaz, değerbilmez, etyemez, hacıyatmaz, kadirbilmez, karıncaezmez, kuşkonmaz, külyutmaz, tanrıtanımaz, varyemez; çokbilmiş, güngörmüş vs.

7. İkinci sözcüğü -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik sözcükler birleşik yazılır: albastı, ciğerdeldi, çıtkırıldım, dalbastı, fırdöndü, gecekondu, gündöndü, hünkârbeğendi, imambayıldı, karyağdı, külbastı, mirasyedi, papazkaçtı, serdengeçti, şıpsevdi, zıpçıktı vs.

8. Her iki sözcüğü de -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) belirli geçmiş zaman veya -r /-ar /-er geniş zaman eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik sözcükler birleşik yazı­lır: dedikodu, kaptıkaçtı, oldubitti, uçtuuçtu; biçerbağlar, biçerdö­ver, göçerkonar, kazaratar, konargöçer, okuryazar, uyurgezer, yanardö­ner, yüzergezer vs.

Aynı yapıda olan çakaralmaz sözcüğü de birleşik yazılır.

9. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler birleşik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, ayaküstü, bayra­müstü, gerçeküstü, ikindiüstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü; akşamüzeri, ayaküzeri vs.

10. İki veya daha çok sözcüğün birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lakaplar birleşik yazılır: Alper, Birol, Gülnihal, Gülseren, Şenol, Varol; Abasıyanık, Adıvar, Atatürk, Gökalp, Güntekin, İnönü, Karaosmanoğlu, Tanpınar, Yurdakul; Boynueğri Mehmet Paşa, Tepedelenli Ali Paşa, Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Yedisekiz Hasan Paşa vs.

11. İki veya daha çok sözcükten oluşmuş il, ilçe, semt vs. yer adları birleşik yazılır: Çanakkale, Gümüşhane; Acıpayam, Pınarbaşı, Şebinkarahisar; Beşiktaş, Kabataş vs.

Şehir, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su, çay vs. sözcüklerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması kalıbındaki yer adları birleşik yazılır: Akşehir, Eskişehir, Suşehri, Yenişehir; Atakent, Batıkent, Konutkent, Korukent; Çengelköy; Yenimahalle; Karadağ, Uludağ; Kocatepe, Tınaztepe; Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz; Acıgöl; Kızılırmak, Yeşilırmak; İncesu, Karasu, Sarısu; Akçay vs.

12. Kişi adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy vs. yer ve kuruluş adlarında, unvan sözcüğü sonda ise gelenekleşmiş olarak birleşik yazılır: Abidinpaşa, Bayrampaşa, Davutpaşa, Gazi Osmanpaşa (mahalle); Ertuğrulgazi (ilçe), Kemalpaşa (ilçe); Mustafabey (cadde), Necatibey (cadde) vs.

13. Ara yönleri belirten sözcükler birleşik yazılır: güneybatı, güney­doğu, kuzeybatı, kuzeydoğu

14. Dilimizde her iki ögesi de asıl anlamını koru­duğu hâlde yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olarak birleşik yazılan keli­meler de vardır:

a. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başağırlık, başbakan, başbayan, başçavuş, başeser, başfiyat, başhekim, başhemşire, başkahraman, başkent, başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, baş­parmak, başpehlivan, başrol, başsavcı, başyazar vs.

b. Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları: aşçıbaşı, binbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, ele­başı, mehterbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı vs.

c. Ağa, baba, bey, efendi, hanım, nine vs. sözlerle kurulan birleşik sözcükler: ağababa, ağabey, beyefendi, efendibaba, hanımanne, hanımefendi, hacıağa, kadınnine, paşababa vs.

ç. Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

15. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler birleşik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi, polisevi, yayınevi vs.

16. Hane, name, zade sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler birleşik yazılır: çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane; beyanname, kanunname, se­yahatname, siyasetname; amcazade, dayızade, teyzezade vs.

17. -zede ile oluşturulmuş birleşik sözcükler birleşik yazılır: depremzede, afetzede, selzede, kazazede vs.

18. Farsça kurala göre oluşturulan sözler birleşik yazılır: âlemşümul, cihanşümul; darıdünya, ehli­beyit, ehvenişer, erkânıharp, gayrimenkul, gayrimeşru, Kuvayımilliye, Misakımillî, suikast; cürmümeşhut, hamdüsena, hercümerç, hüsnükuruntu, hüsnüniyet vs.

19. Arapça kurala göre oluşturulan sözler birleşik yazılır: aliyyülâlâ, ceffelkalem, darülaceze, darülfünun, daüssıla, fevkalade, fevkalbeşer, hıfzıssıhha, hüvelbaki, şey­hülislam, tahtelbahir, tahteşşuur; aleykümselam, Allahualem, bismillah, fenafillah, fisebilillah, hafazanallah, inşallah, maşallah, velhasıl vs.

20. Müzikte kullanılan makam adları birleşik yazılır: acembuselik, hisarbuselik, muhayyerkürdi vs.

DİKKAT: Bir sıfatla oluşturulan usul adlarında sıfat ayrı yazılır: ağır aksak, yürük aksak, yürük semai vs.

21. Kanunda birleşik geçen veya birleşik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları birleşik yazılır: İçişleri, Dışişleri, Genelkurmay, Yükseköğretim Kurulu, Açıköğretim Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi vs.

22. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları birleşik yazılır: akağaç, alacamenekşe, karadut, sarıçiçek; alabalık, beyazsinek, bozayı; aksu, akbasma, mavihastalık, maviküf vs.


Kaynak: Türk Dil Kurumu


Sağol Nasıl Yazılır
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Affetmek Nasıl Yazılır

Affetmek kelimesi iki F harfiyle yazılır. Af kelimesinden tek F harfi vardır ama kelimenin Arapça kökü 3 sessiz harften (عفو) (ayın-fe-vav) oluştuğu için fiil çekiminde iki F kullanılmaya devam etmektedir çünkü Türkçede o şekilde kalıplaşmıştır.

Affetmek fiilinden sonra sesli harfle başlayan ek gelirse T harfi D'ye dönüşür. Tıpkı etmek fiiline ek gelince T'nin D'ye dönüşmesi gibi.

- Kendini affetmek
- Affetmek ve unutmak iyilerin intikamıdır
- Affeden kadın
- Affedin beni
- Affedersiniz
yazımları doğrudur.

- Kendini afetmek
- Af etmek ve unutmak iyilerin intikamıdır
- Affeten kadın
- Afvedin beni
- Afedersiniz
yazımları yanlıştır.

Matbuatımızdaki yazım örnekleri de bunu doğrular niteliktedir:

Bu kanunla güdülen maksat bir adamı affetmek değildir; örnek İnsan diye onları gelecek nesillere göstermektir.
26 Haziran 1948, Akşam

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Ahiret mi Ahret mi? Ahiret Nasıl Yazılır

Ahiret kelimesi İ harfiyle yazılır. TDK sözlüğü bu konuda nettir.

Dil Derneği'nin yazım kılavuzu ve basılı eserlerin tamamı da bu yazımı doğru kabul eder. İ harfsiz, "ahret" sözü sadece bozuk telaffuzda ya da yöresel kullanımlarda çıkar. Arapça kökünde de Türkçesinde de kelimede İ harfi vardır. Dolayısıyla;

- Ahiret inancı
- Dünya ve ahiret
- Dünya-ahiret bacımsın
- Ahiret gününe inanmak
yazımları doğrudur.

- Ahret inancı
- Dünya ve ahret
- Dünya-ahret bacımsın
- Ahret gününe inanmak
yazımları yanlıştır.

Basınımızın literatüründen bu konuda alıntı yapabiliriz:

...Fakat merak etme, dünyada da, âhirette de şeyhlerin şefaati senin üzerindedir,» deyince ben de kardeşimin elini öptüm, pöstekiden kalktım. Şimdi onda iki...
26 Haziran 1948, Akşam

Ahiret'in a'sı şapkalı yazılabilir. Bkz. Klavyede şapkalı a yapmak.

Şapka işareti harfin uzun okunduğunu göstermek için kullanılabilir. Şapka işaretinin kaldırıldığı bilgisi doğru değildir.

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Aklıselim Nasıl Yazılır

"Aklıselim" birleşik yazılır. TDK sözlükte böyledir. Dil Derneği yazım kılavuzunda da birleşiktir.

Kelimenin kökünün "akl-ı selim" şeklinde bir tamlamaya gidiyor olması fark etmez. TDK bu sözün bir bütün olarak Türkçe bir kelime olarak benimsenmiş olduğuna kanaat getirmiştir.

Dolayısıyla:

- Sizleri aklıselime davet ediyorum
- Aklıselim kazandı
- Aklıselim sahibi olmak
- Aklıselim insanlar
yazımları doğrudur.

- Sizleri aklı selime davet ediyorum
- Akl-ı selim kazandı
- Akılıselim sahibi olmak
- Akıl-ı selim insanlar
yazımları yanlıştır.

Basınımızdan bir cümle alıntıyarak örnek verelim:

...Aklıselim sahibi vatandaşların gözünde, bu rakamlar arasındaki tezada bakmanın sonucu, muhalefetin hiç de lehine tecelli etmemektedir!...
5 Nisan 1947, Zincirli Hürriyet


Günümüz Türkçesiyle yazı yazmayan, Osmanlıca yazılmış eski bir metni günümüz harflerine aktaran uzmanlar bunu Türkçeleşmiş bir kalıp olarak değil Arapça kelimelerden oluşan Farsça bir terkip olarak yazıya geçirecekleri zaman, mesela bir fermanı, divan edebiyatından bir şiiri yeni Türk harflerine aktardıklarına "akl-ı selim" yazımını tercih edebilirler.

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Şapka İşareti Kalktı mı?

Şapka işaretinin TDK tarafından kaldırıldığı bilgisi tam doğru değildir.

TDK, Türkçeye Batı dillerinden geçen kelimelerde düzeltme işareti (şapka) kullanımını kaldırmıştır. Yani Fransızca, İngilizce kökenli kelimelerde şapka kullanılmaz.

Fakat hâlâ, mâl olmak gibi sözlerde şapka işareti kullanılabilir çünkü bunlar Arapça, Farsça gibi doğu dillerinden geçmiştir ve bu işaret, yanlış anlamaların önüne geçecektir.Ayrıca bkz. Şapka işareti Ne İşe Yarar

Bkz. Şapkalı Harfler Klavyede Nasıl Yazılır

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Taksidi Mi Taksiti Mi Yazılır

TDK sözlüğüne göre "taksiti" yazımı doğrudur. Dil Derneği yazım kılavuzu da taksit kelimesinin sonundaki T'nin ek gelince yumuşamadığını gösterir.

Bunun sebebi muhtemelen taksit kelimesinin öz Türkçe bir kelime olmaması, Arapça yazılışının da T harfiyle olmasıdır.

- Kredinin son taksiti
- Çocuğun okul taksiti
- Peygamber taksiti
- Televizyonun yedinci taksiti

yazımları doğrudur.

- Kredinin son taksidi
- Çocuğun okul taksidi
- Peygamber taksidi
- Televizyonun yedinci taksidi

yazımları ise yanlıştır. Hukuk sözlüğünden bir alıntı:

...bunu müsavi üç taksitte tediye edersin, ilk taksiti şu tarihte, diğer iki taksiti de şu tarihlerde vereceksin, böylece tediye ettiğinde sen hürsün » deyip o da kabul...
Hukuk Sözlüğü

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.