esma hüsna etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
esma hüsna etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Esmaül Hüsna Arapça yazılışı ve okunuşu

Allah'ın 99 isminin Arapça yazılışları ve Türkçe okunuşları ayrı ayrı aşağıda verilmiştir.Aşağıda yer alan butona basarak bu yazılışı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yere Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Cep telefonunda ise yazı yazdığınız hanenin boş bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basıp bırakmanız yeterlidir.Allah Arapça yazılışı kopyala:


Rahmân Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Acıyan, merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."


Rahîm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Koruyan, acıyan, merhamet eden."


Adil Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Türeli, adil, insaflı, aşırı gitmeyen, her şeyi yerli yerince yapan"


Afüv Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Bağışlayıcı, affedici, cezalandırmaktan vazgeçen anlamına gelmektedir"


Âhir Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Son, en son olan, sonuncu"


Alîm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Bilgin, çok bilen, bilgisi sonsuz, farkında olan, ilim sahibi."


Aliyy Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Ulu, yüce, üstün olan. Alî, yüksek, büyük ve yüce olan"


Azîm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Büyük, büyüklük sahibi, sınırsız ve kayıtsız büyüklük, pek azametli."


Azîz Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Eren, aziz, izzetli, onurlu." Aziz kelimesinden ayrıca Arapça dil kalıpları kullanılarak Azze, Azize, Muiz, muazzez gibi kelimeler türetilmiştir.


Bâis Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Gönderen, ölüleri dirilten."


Bâkî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Bengi, varlığının sonu gelmeyen, süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan. Varlığının zamansal sonu gelmeyen, ebedî."


Bâri Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yaratan demektir."


Basîr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Gören, her şeyi eksiksiz gören."


Bâsit Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Gönençleten, ferahlatan, bolluk veren, açan, genişleten demektir."


Bâtın Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Gizli, varlığı (zâtı) gizli olan, görünmeyen"


Bedî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Örneksiz, emsalsiz yaratan demektir."


Berr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'İyi olan."


Cemi Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Toplayıcı, toparlayan, toplayan demektir."


Cebbâr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yavuz, acımasız, çokça güç kullanan, cebir yoluyla yapan."


Celîl Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Öfkeli, ulu."


Dâr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Tutan, sahip"


Evvel Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'İlk, varlığı ilk olan.'


Fettâh Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Alan, fetheden."


Gaffâr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Örten, günahları bağışlayan, çokça örten."


Gafûr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Bağışlayıcı, affeden, mağfireti çok olan."


Ganî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Varsıl, zengin ya da çok zengin."


Habîr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Salıklı, haberli olan, her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdâr olan."


Hâdî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Kılavuz, hidâyet verici, hidâyete kavuşturan."


Hâfıd Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Oğul, yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren demektir."


Hafîz Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Koruyucu'"


Hakem Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yargıcı, hakem, hükmeden."


Hakîm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Egemen, işleri hikmetli, hikmet sâhibi. "


Hakk Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Gerçek."


Hâlik Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yaratıcı, yoktan vâr eden."


Halîm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Sunlu, (yumuşak huylu) yumuşak davranan, hilmi çok olan demektir."


Hamîd Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Övülen, iyi huylu."


Hasîb Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Değerli, hesap gören. Aynı zamanda hesap gören, muhasebeci ve sayman anlamına gelmektedir. Hasîb olarak Allah yeter.” (Ahzâb33/, 39)."


Hayy Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Diri, hayat sâhibi."


Kābid Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Sıkan, daraltan, darlık veren anlamına gelir."


Kādir Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Güçlü, kudret sâhibi, istediğini yapmaya muktedir, gücü yeten demektir."


Kahhâr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Üzen, kahreden, kahredici, yok edici."


Kaviyy Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Güçlü,kuvvetli, kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi."


Kayyûm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Değişmeyen, ayakta tutan."


Kebîr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Büyük."


Kerîm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Selek, cömert, çok ikrâm edici, kerem sahibi."


Kuddüs Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Kutsal, pür, saf"


Latîf Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Güzel, ince hoş, nüfuz edici, saydam, güzel, yumuşak, gizli, derin, lütufkâr gibi anlamlara gelir."


Mâcid Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Onurlu, ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsâmahası bol demektir."


Mâlik-ül Mülk Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Mal sahibi."


Mâni Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Engelleyici. Mâni, bâzı şeylerin meydana gelmesine müsâde etmeyen, engelleyen demektir."


Mecîd Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Ünlü, tanınan"


Melik Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Han, Kağan"


Metîn Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Sağlam, metânetli, güçlü."


Mu'ahhir Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Erteleyen, geride bırakan."


Mucîb Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Gerektiren. Duaya karşılık veren, (el-Bakara, 2/186) kabul eden, icâbet eden demektir."


Muğnî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Varsıllaştıran, zenginleştiren, zengin kılan."


Muhsî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Sayan, sayıp döken"


Muhyî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Dirilten, canlandıran."


Muîd Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Döndüren. İade eden."


Muiz Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Ermiş, eren. Aziz kelimesinden türetilen Muiz, izzet ve azizlik veren anlamlarına gelir."


Mukaddim Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Sunan, sunucu, öne geçiren. Mukaddim, öne alan."


Mukît Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Besleyen, rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren demektir."


Muksit Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Doğru, tasarruflu. Muksit, "Bütün işlerini dengeli yapan" anlamına gelir."


Muktedir Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Erkli, güç yetiren, kuvvet sahibi demektir."


Musavvir Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Tasarlayan, şekillendiren."


Mübdî' Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Varlıklandıran. Mübdî, hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratandır."


Müheymin Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Denetleyici, kontrol eden"


Mü'min Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'İnanan, güvenen. İsim Allah'a izafe edildiğinde (ismi mef'ul) güven veren, güvenilen şeklinde anlamlandırılır."


Mümît Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Öldüren, can alan. Mümît, öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan, yaratıkların ölümünü yaratan, öldüren demektir."


Müntakim Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Öççü, intikamcı. Ancak din bilginlerince intikam alma Allah'a yakıştırılamadığı için "günahkârlara adaletiyle müstahak oldukları cezayı veren" şeklinde açıklamalarla ismin antropomorfik çağrışımı yok edilir."


Müteâli Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yüceltilen."


Mütekebbir Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: Büyüklenen, kibirli. Arapça K.B.R kökünden mütefa'il vezninde türetilen bir kelimedir. Kibirlenen, büyüklenen, gururlu anlamlarına gelir. Aynı kökten türetilen kibir, müstekbir vb. yergi ifade etmekte olup, Tanrı için kullanıldığında ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren anlamları verilir. İsim ayrıca antropomorfik çağrışımlar açısından dikkat çekicidir.""Bütün ihtişamın sahibi, Büyük ve büyüklenen." Mütekebbir, “zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinemeyecek kadar ulu” anlamına gelir.


Müzil Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yok eden, zillete düşüren, hor ve hakir eden."


Nâfi Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yararlandıran."


Nûr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Işık'"


Râfi Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yükselten."


Rakîb Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Gözetleyici, kontrol ve gözetim altında bulunduran."


Ra'ûf Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Esirgeyen, şefkat ve merhamet gösteren."


Reşîd Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Ergin. "


Rezzâk Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Azıklandıran."


Sabûr Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Dayançlı, sabırlı."


Samed Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Kendine yeten, her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan. Geleneksel meâl çalışmalarında Samed kelimesine birebir tercüme şeklinde anlam verilmez ve "kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, ama her şey ona muhtaç olan; tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan" şeklinde açıklamalarda bulunulur."


Şehid Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Tanık, şahit, gören "


Şükür Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Teşekkür edici'"


Selām Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Esenlik. Selām, İslam sözcüğüyle aynı semantik kökten türer. Her çeşit âfet ve kaderlerden emin olan demektir. Selām ismiyle Allah, her türlü eminliğin, sâlimliğin aslı olup, ayıptan, kusurdan ve her çeşit eksikliklerden uzak olan yüce yaratıcı olduğunu kullarına belli etmiştir. Selam kelimesi aslında barış demektir. İbranicede karşılığı Şalomdur. Selim, Süleyman (Solomon) isimleri bu kökten türemiştir."


Semî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'İşiten."


Tevvâb Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Dönme, dönücü, çokça tövbe eden, pişmanlık duyan. Allah için kullanıldığında tövbeleri kabul eden şeklinde tercüme edilir."


Vâcid Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Vareden, icâd eden."


Vâhid Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Tek."


Vâlî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Yöneten, idâre eden."


Vâris Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Kalıtçı, vâris, mülkü devralan."


Vâsi Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Genişleten, genişlik veren."


Vedûd Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Sevilen. Hud:90 ve Buruc:14 ayetlerinde kullanılmış bir kelimedir."


Vehhâb Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Armağancı, karşılıksız bolca veren, hîbe eden."


Vekîl Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Saylav, vekalet eden."


Velî Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Ege, veli, dost."


Zâhir Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Görünen, âşikâr olan."


Zülcelâl-i vel-İkrâm Arapça yazılışı kopyala:
Anlamı: 'Ulu ve saygın. Zülcelâl-i vel-İkrâm hem azamet, hem de fazl-u kerem sâhibi demektir."Lahdenmoskeijan99Allahinnimitaulu (cropped)

_______________


Metrekare Nasıl Yazılı

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Küçük-Eşittir İşareti Nasıl Yazılır

Kalp Emoji KopyalaBu sitede sadece TDK yazım kılavuzu esas alınmamıştır çünkü 1985 tarihli TDK İmla Kılavuzu, en başta "yazım" yerine "imla" kelimesine geri dönmeyi tercih etmiş olmasıyla büyük tartışmalar başlatmıştır; . ve TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin tek başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur. Dolayısıyla iki kurumun yazım önerilerinin birbirini tutmadığı durumlarda ilgili genel yazım kuralının uygulanışına ve literatürde baskın gelmiş olan yaygınlığa da bakarak önerilerde bulunulmaktadır. Alıntıların pek çok yaygın kabulü göstermek içindir. Zira dil, masa başında tasarlanan bir düzen değil, son tahlilde o dili konuşanların şekillendirdiği konvansiyonel bir yapıdır.


Sitede yapılan yazım önerilerine yönelik itirazlarınızı yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Esma-i Hüsna mı Esmau'l-Hüsna mı Esma Hüsna mı El-Esma El-Hüsna mı?

Terimin düzgün Arapçasının doğru transkripsiyonu "El-esma El-hüsna" (اَلأَسْماَءُ الْحُسْنَى) şeklindedir. Bu, söyleyişte "El-Esmaü'l-Hüsna"ya da dönüşebilmektedir.Yazılışın doğrudan Türkçeye aktarılması yerine yaygın söylenişin Türkçeye aktarılması daha yerinde olacaktır: El-Esmaü'l-Hüsna

ıstırab mı ızdırap mı??

Tıraş mı Traş mı?

Anadolumuz Nasıl Yazılır??

Vaat Etmek mi Vâdetmek mi?

Herşey Nasıl Yazılır?