Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚

Türk kelimesini Tonyukuk anıtlarında yazıldığı haliyle alırsak Atatürk adı Göktürk harleriyle 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚 şeklinde yazılır.

Orhun Yazıtları'nda Türk kelimesinin "Türük" okunacak şekilde yazıldığı da vardır. Kültigin anıtı öyledir. Bunun nispeten eski yazı olduğunu düşünerek bu yazıma esas almadık.

Konu hakkındaki tartışma için bkz. Göktürkçe Türk Nasıl Yazılır

Göktürkçe AtatürkTengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır