Göktürkçe Türk Yazımı - 𐱅𐰇𐰼𐰚 - 𐱅𐰇𐰼𐰰

Türk kelimesinin Göktürk harfleriyle yazılışının en kabul gören hali 𐱅𐰼𐰇𐰰 şeklindedir.

Bu yazımın asıl okunuşunun "Türük" olması ihtimali yüksektir. Bununla birlikte Bilge Kağan Anıtı başta olmak üzere Orhun anıtlarında "Türk" adı genelde bu şekilde yazılmaktadır.

Aynı yazıtlarda "Türk" adının 𐱅𐰇𐰼𐰚 şeklinde yazıldığı da görülmektedir. Hüseyin Namık Orkun bu meseleyi ele almış ve 1940'ta basılan, "Türk Sözünün Aslı" adlı eserinde bir değerlendirme yapmıştır. Orkun'un tespitine göre ilk başlarda "Türük" şeklinde telaffuz edilen Türk adı zamanla tek heceli hale gelip "Türk" şeklini almıştır. Göktürk yazıtlarındaki bu ikilik de söz konusu dönüşümün bir yansımasıdır.

Göktürkçe Türk
(Hüseyin Namık Orkun, Türk Sözünün Aslı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara 2015, s. 14)

Dolayısıyla Türk kelimesinin Göktürk harfleriyle doğru yazımının görseli de şu şekildedir:

Göktürkçe Türk Yazımı


Atatürk Göktürk Harfleriyle Nasıl Yazılır
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Hiçbirşey Nasıl Yazılır?
Kayyum mu Kayyım mı
Birde Nasıl Yazılır