yanlız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yanlız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Yalnızlık mı Yanlızlık mı?

- Yalnızlık paylaşılmaz

- Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman

- Yüzyıllık yalnızlık"Yalnızlık" yazımı doğrusudur. Zira yalnız kelimesi "yalın"dan gelir. Yani önce L sonra N harfiyle yazılır: YalnızlıkYanlış kelimesi "yanılmak"tan gelir. O yüzden önce N sonra L yazılır: YanlışlıkTDK ve Dil Derneği'ne göre doğrusu "yalnızlık"tır.Basılı metinden örnek kullanım:Gece, insanın kendisiyle kaldığı zamanın adıdır. Yalnızlığın algılandığı yerdir. Anlarsınız ki, insan, aslında en çok geceleri yalnızdır. Ne var ki, tuhaf bir yalnızlıktır bu. Zaten mutlak yalnızlık idraki nerdeyse imkânsız gibidir; ama gece, bunu, kendi üslubunca bazen hissettirir.....
(Cengiz Aydoğdu, Yalnızlık Muhatap İster)

Yalnızlık mı Yanlızlık mı?


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur

Yalnız Nasıl Yazılıyor

TDK ve Dil Derneği yazım kılavuzuna göre "YANLIZ" yazımı hatalıdır. Doğrusu "YALNIZ"dır.Yalnız kelimesi, sade anlamına gelen "yalın" ile aynı kökten gelir ("İsmin Yalın Hali" gibi). Bu nedenle N'nin L'den sonra gelmesi doğaldır.Yazımı yalnız ile karıştırılan yanlış kelimesi ise yanılmak'tan gelir. Orada L, N'den sonra gelir.Bkz. Yanlış Nasıl Yazılıyor____________________________________

Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Hiçbirşey Nasıl Yazılır?
Kayyum mu Kayyım mı
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir.