yalnız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yalnız etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Yanlış Nasıl Yazılır

TDK sözlüğüne göre, yanılmaktan türeyen yanlış kelimesi "yaNLış" şeklinde yazılmaktadır. Yalın kelimesinden türeyen yalnız kelimesi ise "YALNIZ" şeklinde yazılmaktadır. Tereddüt halinde yanılmaktaki NL sırasına ve yalın'daki LN sırasına dikkat edilebilir.


Yanlış kelimesinin en çok kullanıldığı sözler ve edebi eserlerdeki kullanım örneklerine dair ChatGPT'nin buldukları şunlardır:
Yanlışlıkla, dikkat etmeden aradığımızı kaybettiğimiz birçok şeyi bulabiliriz.

Yanlış olan bir şeyi doğru yapmak, doğru olan bir şeyi yanlış yapmaktan daha zordur.

Hayatta iki şey için geç kalmış sayılmayız: Yanlış insanla tanışmak ve doğru insanı bulamamak.

Hayatta bir kez yaptığımız yanlışlar, bizi geriye dönük düşüncelerle asla zayıflatmamalıdır.

Yanlışa düşmekten korkan insan, yeni bir şey öğrenemez.

Yanlış yapmaktan korkmayın. Yapabileceğiniz en kötü şey hiçbir şey yapmamaktır.

En büyük yanlışlar, en iyi öğrenme deneyimlerine dönüşür.

Yanlış yapmadan öğrenmenin yolu yoktur. Yanlış yapmayı engellemek, öğrenmeyi de engeller.

Herkes yanlış yapabilir, önemli olan hatanızı kabul edip öğrenmek ve düzeltmektir.

Yanlış anlaşılmaktan korkan insan, hiçbir şey söyleyemez.


"Belki yanlış yapmaktansa hiçbir şey yapmamak daha iyidir." - Dostoyevski, Suç ve Ceza

"Bir yanlış, başka bir yanlışla düzeltilmez." - Tolstoy, Anna Karenina

"İnsanları yanlış anlamak ve yanlış anlatmak birbirine o kadar bağlıdır ki" - Sabahattin Ali, Değirmen

"Özgürlük, yanlış yapabileceğimiz riskidir." - ve Ursula K. Le Guin, Sol Özgürlük

"Doğruyu göstermek istiyorsanız, yanlışı gösterin." - Chekhov, Kırlangıçlar

"Ben sadece yanlış anlaşıldım." - Albert Camus, Yabancı
Kaynak: OpenAI Chatbot.

Error-Logo


_______________


Tik İşareti Kopyala

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Klavyede Şapkalı A YapmakBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Yalnızlık mı Yanlızlık mı?

- Yalnızlık paylaşılmaz

- Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman

- Yüzyıllık yalnızlık"Yalnızlık" yazımı doğrusudur. Zira yalnız kelimesi "yalın"dan gelir. Yani önce L sonra N harfiyle yazılır: YalnızlıkYanlış kelimesi "yanılmak"tan gelir. O yüzden önce N sonra L yazılır: YanlışlıkTDK ve Dil Derneği'ne göre doğrusu "yalnızlık"tır.Basılı metinden örnek kullanım:Gece, insanın kendisiyle kaldığı zamanın adıdır. Yalnızlığın algılandığı yerdir. Anlarsınız ki, insan, aslında en çok geceleri yalnızdır. Ne var ki, tuhaf bir yalnızlıktır bu. Zaten mutlak yalnızlık idraki nerdeyse imkânsız gibidir; ama gece, bunu, kendi üslubunca bazen hissettirir.....
(Cengiz Aydoğdu, Yalnızlık Muhatap İster)

Yalnızlık mı Yanlızlık mı?


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur

Yalnız Nasıl Yazılıyor

TDK ve Dil Derneği yazım kılavuzuna göre "YANLIZ" yazımı hatalıdır. Doğrusu "YALNIZ"dır.Yalnız kelimesi, sade anlamına gelen "yalın" ile aynı kökten gelir ("İsmin Yalın Hali" gibi). Bu nedenle N'nin L'den sonra gelmesi doğaldır.Yazımı yalnız ile karıştırılan yanlış kelimesi ise yanılmak'tan gelir. Orada L, N'den sonra gelir.Bkz. Yanlış Nasıl Yazılıyor____________________________________

Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Hiçbirşey Nasıl Yazılır?
Kayyum mu Kayyım mı
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir.