katrilyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
katrilyon etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Sayı Yazımı Kuralları

Matematiksel eserlerde sayılar her zaman rakamla yazılır ama edebi eserlerde durum karışıktır. Sayısal anlam çok öndeyse rakam tercih edilir. Gündelik ifadelerde ve özellikle mecazlı sayı kullanımında sayı harfle yazım tercih edilir.Özellikle makale başlıklarında ve gazete manşetlerinde sayıların yazılış şekilleri aşağıdaki gibidir:Sıfır

Bir

İki

Üç

Dört

Beş

Altı

Yedi

Sekiz

Dokuz

On

(toplu istisna: vurgunun sayısal değere yapıldığının çok belli olduğu hallerde, mesele bir oran-orantı halinde bunlar da rakamla yazılabilir. Mesela "7 gün 24 saat", "1 kişiye karşı 9 kişi girişmek", "6 kişi birleşip danaya girmek" gibi)

11

12

13

....

40 (deyimlerdeki, atasözlerindeki kırk harfle yazılabilir)

.....

99

100 (istisna: deyimlerde, atasözlerindeki yüz harfle yazılabilir)

101

102

....

999

1000

1001

1002

1003

1999

2 bin (istisna: 2000 dahil takvim yılları hep rakamla yazılır)

2001

2002

.....

2999

3 bin

3001

3002

.....

4 bin

.....

9 bin

....

9999

10 bin

10001

10001

......

10999

11 bin

11001

11002

....

(12 bin, 13 bin, 14 bin....)

19999

20 bin

20001

20002

......

(30 bin, 40 bin, 50 bin....)

99999

100 bin

100001

100002

.....

100999

101 bin

101001

101002

.....

(102 bin, 103 bin..., 110 bin, 150 bin, 200 bin, 205 bin, 900 bin, 999 bin)

999999

1 milyon

1000001

1000002

.....

1.1 milyon

.....

1.5 milyon

1500001

1500002

.....

1999999

2 milyon

2000001

.....

2.5 milyon

2500001

.....

3 milyon

3.5 milyon

4 milyon

...

9999999

10 milyon

10000001

......

10499999

10.5 milyon

10500001

.....

10999999

11 milyon

11000001

.....

(12 milyon, 13 milyon, 14 milyon....20 milyon, 21 milyon, 99 milyon)

99999999

100 milyon

100000001

.....

100999999

101 milyon

101000001

....

(102 milyon, 103 milyon... 199 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 999 milyon)

999999999

1 milyar

1000000001

.....

1499999999

1.5 milyar

1500000001

......

1999999999

2 milyar

2000000001

.....

(2.5 milyar, 3 milyar...9 milyar)

9999999999

10 milyar

1000000001

.....

10499999999

10.5 milyar

10500000001

.....

(11 milyar, 11.5 milyar, 12 milyar, 20 milyar, 90 milyar, 99 milyar, 100 milyar)ıstırab mı ızdırap mı??
Tıraş mı Traş mı?
Arefe mi Arife mi
Makine mi Makina mı