bin etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bin etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Roma Rakamı 1000 Nasıl Yazılır - M

Roama rakamı 1000: M

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

Roma Rakamı 1000 Nasıl Yazılır2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır. Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir.

Sayı Yazımı Kuralları

Matematiksel eserlerde sayılar her zaman rakamla yazılır ama edebi eserlerde durum karışıktır. Sayısal anlam çok öndeyse rakam tercih edilir. Gündelik ifadelerde ve özellikle mecazlı sayı kullanımında sayı harfle yazım tercih edilir.

Özellikle makale başlıklarında ve gazete manşetlerinde sayıların yazılış şekilleri aşağıdaki gibidir:

Sıfır
Bir
İki
Üç
Dört
Beş
Altı
Yedi
Sekiz
Dokuz
On
(toplu istisna: vurgunun sayısal değere yapıldığının çok belli olduğu hallerde, mesele bir oran-orantı halinde bunlar da rakamla yazılabilir. Mesela "7 gün 24 saat", "1 kişiye karşı 9 kişi girişmek", "6 kişi birleşip danaya girmek" gibi)
11
12
13
....
40 (deyimlerdeki, atasözlerindeki kırk harfle yazılabilir)
.....
99
100 (istisna: deyimlerde, atasözlerindeki yüz harfle yazılabilir)
101
102
....
999
1000
1001
1002
1003
1999
2 bin (istisna: 2000 dahil takvim yılları hep rakamla yazılır)
2001
2002
.....
2999
3 bin
3001
3002
.....
4 bin
.....
9 bin
....
9999
10 bin
10001
10001
......
10999
11 bin
11001
11002
....
(12 bin, 13 bin, 14 bin....)
19999
20 bin
20001
20002
......
(30 bin, 40 bin, 50 bin....)
99999
100 bin
100001
100002
.....
100999
101 bin
101001
101002
.....
(102 bin, 103 bin..., 110 bin, 150 bin, 200 bin, 205 bin, 900 bin, 999 bin)
999999
1 milyon
1000001
1000002
.....
1.1 milyon
.....
1.5 milyon
1500001
1500002
.....
1999999
2 milyon
2000001
.....
2.5 milyon
2500001
.....
3 milyon
3.5 milyon
4 milyon
...
9999999
10 milyon
10000001
......
10499999
10.5 milyon
10500001
.....
10999999
11 milyon
11000001
.....
(12 milyon, 13 milyon, 14 milyon....20 milyon, 21 milyon, 99 milyon)
99999999
100 milyon
100000001
.....
100999999
101 milyon
101000001
....
(102 milyon, 103 milyon... 199 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 999 milyon)
999999999
1 milyar
1000000001
.....
1499999999
1.5 milyar
1500000001
......
1999999999
2 milyar
2000000001
.....
(2.5 milyar, 3 milyar...9 milyar)
9999999999
10 milyar
1000000001
.....
10499999999
10.5 milyar
10500000001
.....
(11 milyar, 11.5 milyar, 12 milyar, 20 milyar, 90 milyar, 99 milyar, 100 milyar)ıstırab mı ızdırap mı??
Tıraş mı Traş mı?
Arefe mi Arife mi
Makine mi Makina mı