bir şey etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
bir şey etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Şey Nasıl Yazılır

Şey kelimesi ayrı yazılır."Hiçbir şey" derken de ayrı yazılır (Bkz. Hiçbir Şey Nasıl Yazılır)

Her şey derken de ayrı yazılır (Bkz. Her Şey Nasıl Yazılır)

Bir şey derken de ayrı yazılır (Bkz. Birşey Ayrı Mı Yazılır)Şey'in birleşik yazılması, tahminen İngilizcedeki everything, anything, something kelimelerinin ayrı yazılmamasından kaynaklanan bir yanlıştır. Halbuki İngilizcenin iletişim anlayışı ile Türkçeninki farklıdır. Türkçe kelimeleri Türk dilinin kendi içinde değerlendirmek gerekir. İngilizcede şey anlamına gelen "thing" kelimesi nesne anlamında sıkça kullanılan bir kelimedir. Her şey, hiçbir şey karşılığı ifadelerde ise anlamı daha da genelleşir, sadece somut varlıkları değil tüm fenomenleri kapsar. Türkçedeki "şey" kelimesi ise aslen "eşya" anlamına gelir ama gerçek kullanımı çok geniş kapsamlıdır. O yüzden özellikle resmi dilde "şey" kelimesini kullanmaktan kaçınılır. Onun yerine "nesne", "husus" gibi daha belirli kelimeler kullanılır. İşte "şey" kelimesinin bu geniş anlamlılığı kelimenin Türkçedeki farkıdır. Bu farkın bir diğer sonucu ise "her şey", "hiçbir şey" dendiğinde normal kullanımından farklı, kalıplaşmış bir anlam kazanmaması, ayrı yazılmaya devam edilebilmesidir.şey nasıl yazılır


Tengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır

Bir Şey Nasıl Yazılır

TDK ve Dil Derneği'ne göre "bir şey" ayrı yazılır çünkü sıradan bir sayı sıfatı tamlamasıdır. Bir adet şey'den öte bir anlam ifade etmez.Hiçbir şey yazarken ise hiç ile bir birleşir. Şey yine birleşmez. Bkz. Hiçbirşey Nasıl Yazılır?
Kaale Almak mı Kâle Almak mı


Kayyum mu Kayyım mı


Birde Nasıl Yazılır
Hoşgeldin Nasıl Yazılır

Birşey Ayrı Mı Yazılır

TDK İmla Kılavuzu'nda da Dil Derneği Yazım Kılavuzu'nda da "birşey" diye bir terim kabul edilmemektedir.Rastgeleliği, içerik belirsizliğini, bilinmezliğini ifade etse bile 'bir şey' ayrı yazılır.Belli bir şeyden mi yoksa belirsiz bir şeyden mi bahsedildiği zaten dilin doğası gereği zaten cümlenin bağlamından çıkacaktır.Hiçbirşey Nasıl Yazılır

Herşey Ayrı Mı Yazılır

Çağ Dışı Ayrı Mı Yazılır

Açıkhava Ayrı Mı Yazılır

Herşey Nasıl Yazılır

Kayyum mu Kayyım mı Hangisi Doğru