Bir Şey Nasıl Yazılır

TDK ve Dil Derneği'ne göre "bir şey" ayrı yazılır çünkü sıradan bir sayı sıfatı tamlamasıdır. Bir adet şey'den öte bir anlam ifade etmez.

Hiçbir şey yazarken ise hiç ile bir birleşir. Şey yine birleşmez. Bkz. Hiçbirşey Nasıl Yazılır?


Kaale Almak mı Kâle Almak mı

Kayyum mu Kayyım mı

Birde Nasıl Yazılır
Hoşgeldin Nasıl Yazılır