her şey etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
her şey etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Şey Nasıl Yazılır

Şey kelimesi ayrı yazılır."Hiçbir şey" derken de ayrı yazılır (Bkz. Hiçbir Şey Nasıl Yazılır)

Her şey derken de ayrı yazılır (Bkz. Her Şey Nasıl Yazılır)

Bir şey derken de ayrı yazılır (Bkz. Birşey Ayrı Mı Yazılır)Şey'in birleşik yazılması, tahminen İngilizcedeki everything, anything, something kelimelerinin ayrı yazılmamasından kaynaklanan bir yanlıştır. Halbuki İngilizcenin iletişim anlayışı ile Türkçeninki farklıdır. Türkçe kelimeleri Türk dilinin kendi içinde değerlendirmek gerekir. İngilizcede şey anlamına gelen "thing" kelimesi nesne anlamında sıkça kullanılan bir kelimedir. Her şey, hiçbir şey karşılığı ifadelerde ise anlamı daha da genelleşir, sadece somut varlıkları değil tüm fenomenleri kapsar. Türkçedeki "şey" kelimesi ise aslen "eşya" anlamına gelir ama gerçek kullanımı çok geniş kapsamlıdır. O yüzden özellikle resmi dilde "şey" kelimesini kullanmaktan kaçınılır. Onun yerine "nesne", "husus" gibi daha belirli kelimeler kullanılır. İşte "şey" kelimesinin bu geniş anlamlılığı kelimenin Türkçedeki farkıdır. Bu farkın bir diğer sonucu ise "her şey", "hiçbir şey" dendiğinde normal kullanımından farklı, kalıplaşmış bir anlam kazanmaması, ayrı yazılmaya devam edilebilmesidir.şey nasıl yazılır


Tengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır

Herşey Ayrı Mı Yazılır

TDK İmla Kılavuzu da Dil Derneği Yazım Kılavuzu da "herşey" şeklinde birleşik yazımı kabul etmemektedir.Bazı otoriteler "tüm nesnelerin her biri' anlamında 'her şey' şeklinde ayrı yazımı, 'tüm nesnelerin kolektif bütünü' anlamında 'herşey' birleşik yazımını tercih etmektedir fakat bu ayrım genelde aynı kapıya çıkmakta, bir fark varsa bile cümlenin bağlamından bu zaten anlaşılmaktadır.O nedenle ayrı yazım bizce de doğrudur.Slogan haline getirmek gerekirse:"Türkçede her şey ayrı yazılır; hiçbir şey birleşik yazılmaz"Karşılaştırınız Hiçbirşey Nasıl Yazılır_____________________________

Çağ Dışı Ayrı Mı Yazılır

Birşey Ayrı Mı Yazılır

Açıkhava Ayrı Mı Yazılır

Herşey Nasıl Yazılır

Kayyum mu Kayyım mı Hangisi Doğru