Laf ı Güzaf Nasıl Yazılır

TDK Sözlüğü'ne göre "lafügüzaf" birleşik yazılır. Gereksiz söz ve rahatsız edici söz anlamına gelir.

Dil Derneği sözlüğü de doğru yazımı "lafügüzaf" şeklinde vermektedir.

Osmanlıca yazıdan yeni harflere aktarma söz konusu ise tamlamanın aslında sadık kalarak "Laf ü Güzaf" yazılması mümkündür.

Ama "laf-ı güzaf" yazımı her halükarda yanlıştır çünkü böyle yazılırsa 'güzafın lafı' anlamında bir ad tamlaması olur. Oysa bu kalıp Farsça orijinalinde de "laf ve güzaf" anlamını ifade eder ve "ü" ile bağlanmaktadır.

Laf ı Güzaf Nasıl Yazılır

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Not: Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.