Nam-ı Diğer Nasıl Yazılır

TDK Sözlüğü'ne göre "namıdiğer" birleşik yazılır. Kalıplaşıp bir bütün haline geldiği kabul edilmiştir.

Bununla birlikte Dil Derneği "namı diğer" şeklinde ayrı yazımı doğru bulmaktadır ve bu yazım basılı eserlerde daha yaygınca kullanılmaktadır.

"Nam-ı diğer" yazımı ise transliterasyon yazımıdır yani Osmanlıca yazılmış bir eseri yeni harflere geçirirken eski yazımdaki tamlamayı tam gösterebilmek adına başvurulan bir yöntemdir.

Eski bir eserin Latin harfli yazıya geçirilmesi söz konusu değilse kanımızca yaygın kabul göre "namı diğer" yazımına başvurmak makul olur çünkü okuryazar kişilerin en aşina olacağı yazım şekli budur.


Şimdi bir bucağa dönüşen Aligor'un en büyük ağası namı diğer Faik Ağa, Faik Karayeloğlu'ydu. Faik Ağa, atalarından zengindi ama bu zenginlik nesilden nesile çoğalırdı.
Adnan Gerger, Yüzsüz Hayat

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır