Yer Şekli Nasıl Yazılır

TDK sözlüklerine göre "yer şekli" ayrı yazılır. TDK Yerbilimleri Sözlüğü'nde "Yerşekli" diye birleşik yazılan bir madde yoktur.

Ayrıca "yer şekli" ve "yer şekilleri" tabiri yerine "yer biçimi" ve "yer biçimleri" tabirlerinin TÜBA teknik terimler sözlüğünde yer aldığı görülmektedir. O bakımdan "yer şekli" ve "yer biçimi" yazımlarının doğru olduğu söylenebilir.


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Not: Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.