Bakarken Ki Nasıl Yazılır

TDK kurallarına göre "bakarkenki" birleşik yazılır çünkü burada kullanılan -ki bağlaç değildir.

- ...bakarkenki halin...
- ...bakarkenki hava...
- ...bakarkenki duygular...

Yukarıdaki gibi ifadelerde "bakarkenki" bitişik yazılır, ayrılmaz. Bazı Microsoft Word sürümleri nedense bu kalıbı çözemeyip yanlış sayabilmektedir.

Söz konusu doğru yazım hakkında literatürümüzden şöyle bir örnek verilebilir:

Tahammül etmek ve tahammülleri zorlamamak çok önemli iki imtihan noktamızdır. Tahammül beklemek, kendimizden karşımıza bakarkenki tavrımızdır. Karşı tarafın bize bakarkenki tavrının da tahammül beklentisi olduğunu bilmemiz gerekir.
Nureddin Yıldız, Dinimize Hizmetin İç Sorunları
2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.