Düşmeye Gör Nasıl Yazılır

TDK ilkelerine göre "Düşmeyegör" birleşik yazılır. Buradaki -gör birleşik bir eylem olduğu için bitişik yazılır, ayrılmaz.

Edebiyatımızdan bir örnek vermek gerekirse Yaşar Kemal'den şu kupleyi alıntılayabiliriz:

Bir de Salih, aman Allah, Salih'in eline düşmeyegör, döve döve geçenlerde bir çocuğu felç etmiş. Bütün çocuklar buna tanıklık edecekler. İşte aynasızlar görmesinler diye yürüyerek Cankurtaran'dan Zilo Eminönü'ne geldi. O kız var ya, işte o hep üşüyen kız, yazık, gene üşüyordu. Yaz ortasında paltosuna sarınmış gene üşüyordu. Zilo doğru ona gitti...
Yaşar Kemal, Allah'ın Askerleri


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır


Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.