Kaynak Nasıl Yazılır

Bir kitabı kaynak göstermek için bilgileri şu sırada yazmak gerekir:

- Ad Soyadı, Eser adı (Eğer belliyse ve gerekliyse eserin basıldığı yer/şehir, eseri yayımlayan, yayım yılı), sayfa numarası.

Parantez içindeki kısımlar zorunlu değildir ama diğerleri olmazsa atıf eksik kalmış demektir.

Örnek: Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2018, s. 61

Eğer kitabın birden çok yazarı varsa isimleri yan yana yazılıp virgülle ayrılır. Son yazar adından önce virgül yerine "ve" yazılabilir.

Kaynaklar arasında internetten bir sayfa varsa bilgileri şu sırada yazmak gerekir:

“Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler” son güncelleme 7 Şubat 2020, http://tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/buyuk-harflerin-kullanildigi-yerler/.

Buradaki tarih, sizin o internet sayfasını açtığınız yani sayfanın ulaşılır olduğunu gördüğünüz tarihtir. Böylelikle sayfada sonradan yapılabilecek değişiklikleri kast etmediğiniz anlaşılacaktır.


Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.