Hergün Birleşik mi Yazılır?

TDK "bu gün"ü ayrı yazmaktadır. İngilizcedeki "everyday" birleşik yazılmakla birlikte onun Türkçe karşılığı olan "her gün" ayrı yazılır çünkü bu ifade, her bir günün tümünün ifade etmenin ötesinde bir anlam taşımaz.

Dil Derneği de aynı görüştedir. Nitekim "her şey" de ayrı yazılmaktadır.

"Türkçede her şey ayrı yazılır, hiçbir şey birleşik yazılmaz" kuralı için bkz. Herşey Ayrı Mı Yazılır

_____________________

Göktürkçe Türk Yazısı - 𐰚𐰼𐰇𐱅 - 𐰰𐰼𐰇𐱅
Hoşgeldin Nasıl Yazılır?

Herkez mi Herkes mi
TDK İmla Kılavuzu - 1985