emlağe etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
emlağe etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Emlaka Nasıl Yazılır

Emlak dilimize Arapçadan geçmiştir ve son harfi Kef olduğu için ince okunur. O yüzden ek aldığı zaman kalın değil ince sesli ek alır. Yani "emlaka" denmez "emlake" denir. TDK yazım kılavuzu da Dil Derneği Yazım Kılavuzu da bu konuda nettir. "Emlaka" kullanımı günümüzde K'nin kalın telaffuz edilmesinden kaynaklı yanlış bir söyleyiştir.- Eline geçen serveti emlake yatırıyordu

- Bütün parasını emlake yatırmışyazımları doğrudur.- Eline geçen serveti emlaka yatırıyordu

- Bütün parasını emlaka yatırmış- Eline geçen serveti emlağa yatırıyordu

- Bütün parasını emlağa yatırmış- Eline geçen serveti emlağe yatırıyordu

- Bütün parasını emlağe yatırmışyazımları ise yanlıştır.Basılı bir eserden alıntı yaparak şöyle örnek verilebilir:

17.. yılında evlerinde çıkan ve köy halkınca da bilinen yangın sırasında diğer evrak ile beraber bu tapu senedinin de yanmış olmasının mümkün olduğunu ve fakat mezkûr emlakin Troyekurov veya vekili Sobolev tarafından satıldığı tarihten, yani 17.. yılından ve babasının ölüm yılı olan 17.. yılından bugüne kadar da Dubrovski ailesinin aralıksız ve çekişmesiz olarak tasarrufunda kaldığına 52 kişiden ibaret bulunan köy halkının tanıklık edebileceğini beyan etmiş ve huzurda yemin ettirilerek dinlenen tanıklar hatırladıklarına göre, Dubrovskilerin, adı geçen ihtilaflı emlake, takriben 70 yıl önce hadisesiz tasarruf ettiklerini, fakat bu tasarrufun nasıl bir hukuki işleme dayandığını bilmediklerini ve bu emlakin ilk alıcısı olan eski genel.....

Aleksandr Puşin, Dubrovski, s. 21


_______________


Tik İşareti Kopyala

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Klavyede Şapkalı A YapmakBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.