etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

IŞİD mi DEAŞ mı DAEŞ mi DAİŞ mi

Örgütün adı Arapça şöyledir: الدولة الإسلامية في العراق والشام‎

Türkçe okunuşu: Ed-Devletü'l-İslamiye fi'l-Irak ve'ş-Şam

Örgütün kendine verdiği adın bire bir çevirisi Irak ve Şam İslam Devleti'dir.

Şam'dan kasıt Suriye'deki Şam (Dımaşk) şehri değil Suriye topraklarının tamamı, eski adıyla Şam Vilayeti'dir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bilgi akışını okuyabilirsiniz:İngilizcede örgüt her kaynak tarafından ISIS diye anılmaktadır. Bu "Islamic State of Iraq and Syria" yani Irak ve Suriye İslam Devleti anlamına gelmektedir ve bire bir çeviridir.

Türkçeye ise örgütün adı öncelikle IŞİD yani Irak-Şam İslam Devleti diye çevrilmiştir. Fakat hem Şam'dan kast edilenin Suriye olduğu gözden kaçmaktadır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu nitelikteki bir örgütün adını İslam diniyle birlikte anmak uygun bulmadığı için IŞİD kısaltmasını kullanmanın yanlış olduğunu belirtmiştir. Bkz. ilgili haber. Aynı nedenle birçok haber kaynağı IŞİD kısaltmasını kullanmayı bırakmıştır.

Resmi kaynaklar başta olmak üzere çoğu haber kaynağı DAEŞ kısaltmasına başvurmuştur. Bu kısaltma da örgütün Arapça adının ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır: داعش

İlk harf (د=Dal) Devlet'in D'sidir. İslam kelimesinin ilk harfi elif (ا) olduğu için ikinci harf A gelmektedir. Irak'ın ilk harfi Ayın (ع) harfi olduğu için üçüncü harf E gelmektedir ve son olarak Şam kelimesinin ilk harfi Şın (ش) karşılığı Ş kullanılmaktadır.

Ne var ki Arapça harflerden oluşan kısaltmanın nasıl okunması gerektiği konusunda da fikir ayrılıkları olmuştur. Devlet'in D'si ve Şam'ın Ş'si konusunda mutabık kalındığı halde İslam'ın ilk harfi olan Elif'in ve Irak'ın ilk harfi olan Ayın harfinin Türkçe nasıl Latinize edilmesi gerektiği meselesi çözülememiştir. Zira bunlar üzerlerine gelen işarete göre farklı seslere karşılık gelebilen harflerdir.

Mart 2017 itibarı ile resmi ağızlarda en itibar gören ifade DEAŞ şeklindedir.

Öte yandan DAEŞ kullanımı azalarak sürmektedir. DAİŞ ve DIİŞ gibi kullanımlara alternatif sağ medya başvururken IŞİD kısaltmasını kullanmaya genelde muhalif medya devam etmektedir.

deaş nasıl yazılır


Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
İyiki Nasıl Yazılır