Git Geller Yaşamak Nasıl Yazılır

Gitgeller yaşamak birleşik yazılır. TDK tarafından yayınlanan eserlerde bu yazım mevcuttur.

- Gitgellerim var
- Gitgellerim durduramaz çığlıkları
- Duygusal gitgeller yaşamak

şeklinde örnekler çoğaltılabilir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Git Gel Nasıl Yazılır

Örnek basılı eserden alntı:

O anda düşüncelerimde çok seri gitgeller yaşadım. Ne kadar zor bir yola girdiğinin farkında mı diye düşündüm. Evet, Tuncay çok iyi bir koreograf, iki kez şampiyon olmuş bir dansçı. Psikoloji, iletişim ve beden dili eğitimleri aldı.
Tuncay Vural, Cennetin Lobisinde Sohbet

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.