Fenafillah Nasıl Yazılır فنا فى الل

Fenafillah, Allah'la bir bütün olmak, fiziksel olarak ölmeden zihnen ölmüşçesine dünya hayatından ayrılmak anlamına gelir. Yokluğa ulaşmak diye de nitelenebilir.

İfadenin Arapça yazımı şu şekildedir: فنا فى الل

Belirmek gerekir ki bu ifade Arapçada tek bir kelime değildir, 3 kelimenin birleşiminden oluşur.

Türkçede bu sözü tek kelimeyi yazanlar ve "fena fillah" şeklinde 2 kelime halinde yazanlar vardır. Türk Dil Kurumu ise bunu tek kelime halinde yazmaktadır.

Basılı eserden örnek kullanım:
Nefsin basamaklar halinde arındırılması sürecinin ilk üç basamağına nefsin yok olma basamakları da denmektedir ve tasavvufterminolojisindeki adı 'Fenafillah'tır. Fenafillah üç kelimeden oluşur: Birincisi fena, ikincisi fi, üçüncüsü de Allah. Fena kelimesinin kökü ifna kelimesi olup, yok olmak demektir. 'Fi' içinde anlamına gelen bir bağlaçtır. Tam tercüme edersek; Allah katında (onunla birlenerek) yok olmak demektir.
(Melih Ümit Menteş, Sema Ayini: Semboller ve Anlamlar, s. 85)

fenafillah nasıl yazılır
Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Aritmetik Ortalama Sembolü -x üzeri çizgi- Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir.