Yunanlı mı Yunan mı?

Batılıların Grek dediği, kendine Helen adını veren topluluk doğru dillerinde Yunan+lı diye anılır.

Bunun sebebi doğu medeniyetlerinin, özellikle İran'ın ataları olan Perslerin söz konusu milleti Anadolu'daki topraklarına komşu olarak tanımış olmasıdır. Yunanlılar Anadolu'daki topraklarına Ιωνία yani Ionia adını verir. Bu topraklarda yaşayanlar da Ion adıyla anılır. Bu kelime Pers/Fars diline "Yon" şeklinde geçmiştir. Çoğulu da "Yonan" yani İyonyalılardır.

Farsçadaki Yonan -یونان- ismi hem topluluk adı hem ülke adı olarak yerleşmiştir. Tıpkı İrAN, TurAN gibi. Arap dilinde O harfi olmadığı için bu isim Arapçaya ve TÜrkçeye Yunan şeklinde geçmiştir. Farsçlar O sesiyle okuyabildiği vav -و- harfi Arapçada sadece U sesiyle okunmaktadır.

Bu nedenle bu halka Yunani ya da Yunanlı demek mümkündür. Ülke ismi olan Yunanistan Yunani'den türemedir. Ülkenin Türkçedeki resmi adı Yunanistan olmasına rağmen ülkeden Yunan diye bahsetmek mümkün olduğu gibi Yunanistan vatandaşlarından da Yunanlı diye bahsetmek mümkündür. Yanlış değildir.

"Yunan adası", "Yunan şehri" gibi tabirler "Yunanlı adası/şehri" anlamında değil "Yunanistan adası/şehri" anlamındadır.

Türkçede çok daha yaygın olan kullanım da Yunanlı kullanımıdır. Google Books'a göre basılı eserlerde Yunanlı tabiri 35 kat daha çok kullanılmaktadır.
Yunanlı mı Yunan mı

Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Aritmetik Ortalama Sembolü -x üzeri çizgi- Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir.