Yönler Nasıl Yazılır

- Norveç'in kuzeyi
- Arjantin'in en güneyi
- Bükreş'in doğusu
- Memphis'in batısı

gibi ifadelerde kuzey, güney, doğu ve batı sadece yön bildirir. O nedenle küçük harfle yazılırlar. Türk Dil Kurumu bu konuda şöyle demektedir:

Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır: Bursa’nın doğusu, Ankara’nın batısı vb.
(TDK Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler)

Fakat yön bildiren kelimeler bir özel adı oluşturan kelimelerden birisi olursa büyük harfle yazılır.

- Doğu Türkistan
- Batı Ataşehir
- Kuzey Kore
- Güney Afrika

gibi örneklerde görüldüğü üzere ülke adları, coğrafi adlar gibi özel adlarda bu kelimeler büyük harfle yazılır.

Ayrıca TDK'nin belirttiği gibi Amerika-Avrupa kültürünü ifade eden Batı kelimesiyle Asya, Afrika kültürünü ifade eden Doğu kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Kelimelerin bu bağlamda kullanıldığını anlamak için şu teste başvurabilirsiniz: Doğu-Batı kelimesini kullandığınız bağlamda Polonya Batı'ya, Fas ise Doğu'ya mı tekabül ediyor? Eğer öyleyse baş harfini büyük yazabilirsiniz çünkü kültür, hayat tarzı anlamında kullanılmıştır. Coğrafi olarak ise Fas Polonya'nın çok daha batısındadır. Eğer siz de kelimeleri bu coğrafi anlamda kullanıyorsanız küçük harfle yazmanız gerekir.

Yön adlarının kullanıldığı bir örnek metin aşağıdaki alıntıda mevcuttur:


Güney, güney-batı, güney-doğu yönleri; kuzey, kuzey-doğu, kuzey-batı, batı ve doğu yönlerine göre daha sıcaktır. Sıcak bölgelerde ve zamanlarda öncelikle sebzecilik için sıcak yönler seçilmelidir. Burada daha çok turfanda sebze yetiştiriciliği ve sera sebzeciliği başarılı bir şekilde yapılır. Çok sıcak bölgelerde ve zamanlarda ise, kuzey, kuzeybatı, kuzey-doğu yönleri tercih edilmelidir. Yurdumuzda sebze yetiştiriciliği için genellikle güney yönler tercih edilmelidir. Yalnız Akdeniz Bölgesi'nde yaz aylarında kuzey yönleri fazla sıcaklığı düşürmek ve yaz aylarında da domates, biber gibi sebzeleri yetiştirmek için seçilmelidir.
(Vedat Şeniz, Sebzecilik, AÖF Yayınları, s. 80)

Kuzey ve Güney yön adları hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Twitter an'ını okuyabilirsiniz.
Yön adlarının uluslararası (İngilizce) kısaltması kuzey yukarı gelecek şekilde aşağıdaki gibidir:Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
İyiki Nasıl Yazılır