Ayak Üstü Nasıl Yazılır

Ayaküstü kelimesi TDK imla kılavuzunda yer almamaktadır ama TDK Güncel Sözlük'te "Ayaküstü" maddesi vardır. Söz konusu sözlükte ayrıca bir "Ayak Üstü" maddesi de yoktur. Dolayısıyla, "ayaküstü" kelimesi birleşik yazılmalıdır.

Dil Derneği yazım kılavuzu da bu kelimenin birleşik yazılması gerektiğini belirtmektedir.

Kanımızca da birleşik yazım uygundur çünkü ayaküstü kelimesi sadece "ayak üstü" tamlamasındaki anlamı içermez, "Kısa sürede, özel bir zaman ayırmaya ihtiyaç duymadan" anlamına gelen bir zarf niteliği taşır. Yaygın telaffuzundaki vurgu da burada birleşme olduğunu doğrulamaktadır.

ayaküstüAtatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
İyiki Nasıl Yazılır