Arz Ederim Nasıl Kullanılır

Dilekçenin sonunda "ast" yani düşük rütbeliler "üst"lerine yani yüksek rütbelilere 'arz eder'.

Memurlar arasında her memur yazısını "arz ederim" diye bitirir. Vatandaş da devlet dairesine yazılı başvuru yaptığı zaten dilekçesini 'arz ederim' diye bitirmesi beklenir.

Dilekçe 'rica ederim' diye bitirmek, üslup açısından olumsuz karşılanabilir çünkü "üst", "ast"a rica eder. Yani ne yapacağını söyler. Ast ise üst'e sadece 'arz eder' yani bilgi sunar, bir durum hakkındaki tespitini paylaşır ama ne yapacağını söyleyemez.

Bununla birlikte dilekçeler başvurulan idarenin bir iş yapması istendiği için sunulur. O yüzden 'arz ederim' ifadesinin nasıl kullanıldığı önemlidir.

Bunun kilidi dilekçeyi 'gereğini arz ederim' şeklinde bitirmektir. Yani ast üst'e ne yapacağını söylemiyordur da yapılması gereken bir iş olduğunun bilgisini sunuyordur.

Örneğin bir yere elektrik, su, doğal gaz vs. bağlanmasını isteyen bir kimse başvurusunun sonuna "...doğal gaz bağlanmasının gereğini arz ederim" diye bitirebileceği gibi şöyle de bitirebilir:

"Doğal gazımız yoktur. Bağlanmasına ihtiyacımız vardır.

Arz ederim"

Dilekçeyi yazan, bir vatandaşsa "saygılarımla arz ederim", "saygıyla arz ederim" gibi ifadeler kullanmasına gerek yoktur. Rica yerine "arz" kelimesini kullanması zaten saygı göstergesidir. "Saygıyla arz ederim", "Saygılarımla arz ederim" gibi ifadeler memurlarla amirleri arasındaki yazışmalara özgüdür. Normal dilekçede yeri yoktur.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Dilekçe Nasıl Yazılır

dilekçe nasıl yazılır






Atatürk Göktürk Alfabesi İle Nasil Yazilir - 𐰀𐱃𐰀𐱅𐰇𐰼𐰚
Hiç de Nasıl Yazılır
Türk Öğün Çalış Güven Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
İyiki Nasıl Yazılır