Her Zaman Ayrı Mı Yazılır

TDK ve Dil Derneği yazım kılavuzlarında "herzaman" diye bir madde yoktur. Sözlüklerde de yoktur. "Her Zaman" sıfat tamlaması zaten tüm zamanları ifade eder; özel bir anlam ortaya çıkmadığı için birleşik yazılmasına gerek yoktur.

Şöyle de denebilir: Türkçede hiçbir şey birleşik yazılmaz. Her şey ayrı yazılır. Her zaman ayrı yazılır. Hiçbir zaman birleşik yazılmaz.

_________________________


Göktürkçe Türk Yazısı - 𐰚𐰼𐰇𐱅 - 𐰰𐰼𐰇𐱅
Hoşgeldin Nasıl Yazılır?
Herkez mi Herkes mi
TDK İmla Kılavuzu - 1985