soru edatı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
soru edatı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Atabilir misiniz Nasıl Yazılır

- Göz atabilir misiniz acaba?

- Bir göz atabilir misiniz?

- Mesaj atabilir misiniz?

- İmza atabilir misiniz?

- Buraya imzanızı atabilir misiniz?gibi sorular da "misiniz" ayrı yazılır. TDK kurallarına göre -bilmek fiili birleşik yazılır ama soru anlamı veren "mi" ve devamındaki eklerin ayrı yazılması gerekir.Göz atmak, imza atmak gibi fiiller de ayrı yazılır. Birleştirilmez. O yüzden "göz atabilir misiniz?", "imza atabilir misiniz" şeklindeki yazımlar doğrusudur.Örnek metin:Marks'a dayanarak, sosyalizmi yeniden tanımlamak gerekiyor diyenleri, bir kalemde silip atabilir misiniz? 'Üreticilerin özgür ve eşit ortaklığı' esasına göre düzenlenmiş bir sosyalizm nerde, bizim sosyalizm diye görebildiğimiz baskı, dehşet ve bürokrasi rejimleri nerde? Ben 1950'den beri bunu bilirim, bunu söylerim:....
Attila İlhan'ın Defter: Sosyalizm asıl şimdi, s. 1462018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Mi Ayrımı Yazılır

Başlıktakinin aksine soru sormaya yarayan mi/mı/mu/mü önceki kelimeden ayı yazılır. Mesela "Mi Ayrı Mı Yazılır" demek gerekir.- Var mısın yok musun

- Bilir misin

- Affedecek misinörneklerindeki gibi ayrı yazmak gerekir.Soru işlevi gören "mi" ile "miş"li geçmiş zaman eki bir araya geldiği zaman doğru ayırmaya dikkat etmek gerekir.- Gelmiş misin?

- Köyde miymiş?örneklerindeki gibi ayrımı "miş"ten değil "mi"den yapmaya özen göstermek gerekir.Ayrıca "mi"ye soru eki demenin ne kadar isabetli olduğu da tartışmalıdır çünkü ekler kelimelere bitişik yazılır. "Soru Edatı Mi" demek daha tutarlıdır.

Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Hiçbirşey Nasıl Yazılır?
Kayyum mu Kayyım mı
Birde Nasıl YazılırBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir.