emlaği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
emlaği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Emlakı Nasıl Yazılır

Emlak dilimize Arapçadan geçmiştir ve son harfi Kef olduğu için ince okunur. O yüzden ek aldığı zaman kalın değil ince sesli ek alır. Yani "emlakı" denmez "emlaki" denir. TDK yazım kılavuzu da Dil Derneği Yazım Kılavuzu da bu konuda nettir. "Emlakı" kullanımı günümüzde K'nin kalın telaffuz edilmesinden kaynaklı yanlış bir söyleyiştir.- Amme emlaki

- Suriye'de emlaki kalanlaryazımları doğrudur.- Amme emlakı

- Suriye'de emlakı kalanlar- Amme emlağı

- Suriye'de emlağı kalanlar- Amme emlaği

- Suriye'de emlaği kalanlaryazımları ise yanlıştır.Basılı bir eserden alıntı yaparak şöyle örnek verilebilir:S. S. Onar'ın dediği gibi tabiî âmme emlâkine taallûk eden « tahsis kararı malın esasen tabiat ve mahiyeti itibariyle hâiz olduğu âmme emlâki vasfını izhar eder. Şu halde nehirler vesaire ile bunların yatakları gibi âmme emlâki : âmme emlâki vasfını tahsis kararından değil , tabii hâdiselerden almaktadır.


Ragıp Sarıca, İdarî kaza: Cilt I: idarî davalar - 1. cilt, sayfa 360Ayrıca bkz. Emlaka Nasıl Yazılır

_______________


Tik İşareti Kopyala

Üslü Sayı Yazma

Heryer Nasıl Yazılır

Allah Arapça Yazılışı

Klavyede Şapkalı A YapmakBu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.