aklı selim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
aklı selim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Aklıselim Nasıl Yazılır

"Aklıselim" birleşik yazılır. TDK sözlükte böyledir. Dil Derneği yazım kılavuzunda da birleşiktir.

Kelimenin kökünün "akl-ı selim" şeklinde bir tamlamaya gidiyor olması fark etmez. TDK bu sözün bir bütün olarak Türkçe bir kelime olarak benimsenmiş olduğuna kanaat getirmiştir.

Dolayısıyla:

- Sizleri aklıselime davet ediyorum
- Aklıselim kazandı
- Aklıselim sahibi olmak
- Aklıselim insanlar
yazımları doğrudur.

- Sizleri aklı selime davet ediyorum
- Akl-ı selim kazandı
- Akılıselim sahibi olmak
- Akıl-ı selim insanlar
yazımları yanlıştır.

Basınımızdan bir cümle alıntıyarak örnek verelim:

...Aklıselim sahibi vatandaşların gözünde, bu rakamlar arasındaki tezada bakmanın sonucu, muhalefetin hiç de lehine tecelli etmemektedir!...
5 Nisan 1947, Zincirli Hürriyet


Günümüz Türkçesiyle yazı yazmayan, Osmanlıca yazılmış eski bir metni günümüz harflerine aktaran uzmanlar bunu Türkçeleşmiş bir kalıp olarak değil Arapça kelimelerden oluşan Farsça bir terkip olarak yazıya geçirecekleri zaman, mesela bir fermanı, divan edebiyatından bir şiiri yeni Türk harflerine aktardıklarına "akl-ı selim" yazımını tercih edebilirler.

Aşağıdaki butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz.

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği zaten çıkacaktır.

Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterlidir.

_______________

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Heryer Nasıl Yazılır
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Aklı Selim Nasıl Yazılır

TDK imla kılavuzunda "aklıselim" maddesi olmamakla birlikte TDK Türkçe Sözlük'te bu söz "Aklıselim" şeklinde birleşik yazılmaktadır.

Dil Derneği Yazım Kılavuzu da birleşik yazımı önermektedir.

Etimolojik analizini yapacak olursak bu ifadenin "akl-ı selim" kalıbından geldiğini görürüz. "Selim akıl", daha anlaşılır bir ifadeyle sağduyu anlamına gelen bu söz öbeği zamanla kalıp haline gelmiştir.

Osmanlıca tamlamanın eski kaçması bir yana, tamlamanın bir bütün olarak sıfat şeklinde kullanılması da kalıplaşıp kaynaşmışlığa işaret etmektedir. Mesela "aklıselim bir tercih", "aklıselim kişiler" gibi kalıplar bu sözün yeni bir anlam kazanmış olduğunu göstermektedir.


aklı selim


Tengri Biz Menen Nasıl Yazılır
Hiç de Nasıl Yazılır
Adres Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır