Oysaki Nasıl Yazılır

"Oysaki" birleşik yazılır çünkü TDK kurallarına göre oysa kelimesiyle ki bağlacı birleşerek yani bir kelime yaratmıştır. Nitekim illaki, mademki gibi kelimelerde de TDK birleşik yazımı doğru bunlardaki "ki" bağlaç işlevini yitirmiş, sadece kelimeye yeni bir nüans kazandırmıştır.

- Oysaki herkes öldürür sevdiğini
- Oysaki futbol bir oyundu
- Oysaki içimi ferahlatması gerekiyordu
yazımları doğrudur.

- Oysa ki herkes öldürür sevdiğini
- Oysa ki futbol bir oyundu
- Oysa ki içimi ferahlatması gerekiyordu
yazımları ise hatalıdır. Oysaki'nin ki'si ayrı yazılmaz.

Basılı bir örnek verelim:

Oysaki bunlara ulaşmak ve içlerine girmek çok güç şeylerdir
Haydar Rifat, Heraklit

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.