Tarihi Kelimesi Nasıl Yazılır

Tarihsel önemi olan anlamında kelimeyi "tarihî" diye yazmak iyidir çünkü tarih kelimesinin -i haliyle ya da tamlanan eki almış haliyle karıştırılabileceği bağlamlar vardır. TDK, şapka işaretinin bu tür karışıklıkları önlemek amacıyla kullanılabileceğini söylemektedir....tarihî bir olay da tıpkı insan varlığı gibi, canlı bir hüviyettir. Onun da iktisat, hukuk, sanat, edebiyat, din, dil v.b. diye adlandırılan organları vardır.
İbrahim Kafesoğlu, Umumi Türk Tarihi Hakkında Tespitler, Görüşler, MülahazalarBu cümlede kast edilen tarihsel önemi olan olaydır.Bir matematik tarihi, bir gökbilim tarihi, sonra bir fizik, bir kimya, bir dirimbilim tarihi bir bilim tarihi oluşturmaz; bilimler tarihi bile oluşturmaz... Kuşkusuz can sıkıcı bu; bilimler birbirini etkileyip, birbirine dayandıkça daha da can sıkıcı.
Alexandre Koyre, Yeniçağ Biliminin DoğuşuBuradaki ise tarih kelimesinin tamlanan eki almış hali kullanılmıştır. Bu bir sıfat değil addır....çok hataları vardı, Osmanlı büyük bir devlet kurdu, dünyaya hükmetti, sonradan kendi kendine yıkıldı, Osmanlıyı yine yıkan kendi zaafları, kendi yanlış hareketleriydi; ama, bu tarihi biz görmeden, bu tarihi bir kenara atarak, bir yere varamayız.
İslam'ın Işığında Kadın

Yukarıdaki cümlede ise tarih kelimesinin -i hali söz konusudur. Yani belirtili nesne yaratılmıştır. Bu da farklı bir kullanımdır.Hiç olmazsa sıfat olan "tarihî" kelimesini ad olan "tarihi" kelimesinden ayırt etmek için şapka işaretini kullanmakta fayda vardır. Aksi takdirde cümlenin gelişine dikkat etmek ve yanlış anlamayı önleyecek bir söz dizimi yapmak gerekir.Tarih kelimesindeki A harfinin de şapkalı yazılması mümkündür ama TDK, karışıklığa yol açmayan hallerde şapka işaretini gerek olmadığını belirtmektedir. A'nın şapkalı hali ayrı bir kelime ya da çekim olmadığı için a'nın şapkalı yazılmasına gerek yoktur.

2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

"Benim de diyeceklerim var!" diyorsanız buyrun