Büyütmek Mi Büyültmek Mi

TDK sözlüğüne göre Büyültmek kelimesi de vardır Büyütmek kelimesi de vardır. İkisi hemen hemen aynı anlama gelir.

Büyütmek kelimesi daha çok görmemizin sebebi Büyültmek'in yanlış olması değildir; Büyütmek kadar yaygın kullanımı olmamasıdır.

Yani her iki yazım da doğrudur çünkü Büyümek fiilinden fiil türeten -üt eki de vardır -ült eki de vardır. Aralarında sadece yaygınlık farkı vardır. Büyütmek çok daha sık kullanılır; okur tarafından pek yadırganmaz.

büyültmek nasıl yazılır

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.


2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır