Terceme mi Tercüme mi Tercime mi

Bir metni bir dilden başka dile aktarmaya TERCÜME denir. Türk Dil Kurumu'na göre de Dil Derneği'ne göre de doğru yazım bu şekildedir.

Bazı yazarların "terceme" yazmayı tercih etmesinin sebebi, tercüme kelimesinin Türkçeye Arapçadan geçmiş olması ve Arapçadaki orijinal söyleyişin "terceme" (ترجمة) şeklinde olmasıdır.

Ne var ki bu kelime yüzlerce yıl Türkçede kullanılagelmiş ve artık Türkçenin malı olmuştur. Türkçe konuşan insanlar bu kelimeyi en az yüz yıldır bu şekilde telaffuz etmektedir. O yüzden "tercüme" şeklinde yazılması doğrusudur.

Eğer Türkçeye giren her kelimeyi geldiği dildeki gibi telaffuz edecek olsaydık merdiven yerine nürdeban, Çarşamba yerine Ceharşembe, lügat yerine luğat dememiz ve öyle yazmamız gerekirdi.

Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği Türkçeye yerleşmiş kelimelerin yerleşik ve yaygın kullanımını doğru saymak konusunda mutabıktır.

Bir de tercüme yerine "Tercime" yazanlar vardır. Bu sadece bilgisizliğin eseridir.

Ayrıca Arapçadan dilimize geçmiş tercüme kelimesinin 'yerli ve milli' eşanlamlısı "çeviri" kelimesi mevcuttur. Çeviri kelimesinin yazımı üzerinde uyuşmazlık yoktur.


terceme mi tercüme mi2018 Romen Rakamıyla Nasıl Yazılır - MMXVIII
Hiç de Nasıl Yazılır
Önsöz Kelimesi Nasıl Yazılır
Kun Feyekun Nasıl Yazılır
Birde Nasıl Yazılır