Gidişat Nasıl Yazılır

"Gidişat" birleşik yazılır. Şapka şart değildir çünkü başka bir kelimeyle karışma ihtimali yoktur.

- Gidişat onu gösteriyor
- Gidişat kötü
- Hal ve gidişat
- Gidişatın değişmemesi

yazımları doğrudur.

Literatürümüzden bir örnek vermek gerekirse şu örneği verebiliriz:

Söz konusu alıntı son günlerdeki gidişatı analiz etmeye pek de elverişli değil çünkü yazı 2006 tarihli
5 Yıl Önce 5 Yıl Sonra

Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakının temel başvuru kaynağı olmuştur.