Milattan Önce Nasıl Yazılır

Milattan Önce sözü "M.Ö." diye kısaltılır. "İ.Ö." diye kısaltılması da mümkündür.

Muaviye, İslam dinine mensuptu ama Sezar ve Hristiyanlık için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü Sezar, M.Ö. 100-44 yılları arasında yaşadı ve Hristiyanlığın doğuşuna yetişemedi.
Sezar

M.Ö.= Milattan Önce
İ.Ö.= İsa'dan Önce

Milattan önceki yılları hesaplarken şuna dikkat etmek gerekir: Sıfır yılı yoktur. Yani Milattan Önce 1 yılının 31 Aralık gecesinden sonra Milattan sonra 1 yılının 1 Ocak günü gelir.


Tik İşareti Kopyala
Üslü Sayı Yazma
Kaale Almak mı Kâle Almak mı
Allah Arapça Yazılışı
Klavyede Şapkalı A Yapmak

Bu sitede salt TDK imla kılavuzu esas alınmamıştır. Zira TDK, 1985'ten sonra yayınevlerin başvuru kaynağı olma özelliğini kaybetmiştir. 1980 öncesi TDK üyelerinin eseri olan Ana Yazım Kılavuzu ve Dil Derneği Yazım Kılavuzu, yayıncıların tamamına yakınının temel başvuru kaynağı olmuştur.